Netherlands

Dekkingsgraden pensioenfondsen dalen licht in juli

 

- Ondanks forse rentedaling licht positieve rendementen

Rotterdam, 2 augustus 2021 - De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad* van de Nederlandse pensioenfondsen is in juli gedaald van 110% naar 108%. De rente daalde in juli fors maar de beleggingsportefeuille behaalde niettemin een positief rendement. Na stijgende dekkingsgraden in de eerst helft van 2021 zien we dat deze in juli een neerwaartse beweging maken.

Dit constateert Aon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, die door middel van haar Pensioenthermometer dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, is gestegen naar 103%. Deze dekkingsgraad ligt boven het aangepaste tijdelijk wettelijk vereiste minimum van 90%. Aangezien deze dekkingsgraad van 103% een gemiddelde betreft, zijn er ook fondsen met een lagere beleidsdekkingsgraad. Met deze stijgingen in de eerste helft van dit jaar lijken echter de meeste fondsen uit de gevarenzone te zijn.

Rente in juli fors gedaald, verplichtingen gestegen

De rente daalde fors in juli. Per saldo daalde in een maand tijd de risicovrije rente over de eerste 40 jaar met gemiddeld 20 basispunten. Ook de Ultimate Forward Rate (UFR); de rentecurve waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, daalde door de gefaseerde overgang naar de nieuwe systematiek. Deze twee factoren zorgden ervoor dat de waarde van de verplichtingen toe met ruim 4% toenam.

Aandelenmarkten licht positief

Juli stond in het teken van de centrale banken. Waar de Fed de eerste hint richting de afbouw van de opkoopprogramma’s heeft gegeven, heeft de ECB de inflatiedoelstelling geherformuleerd. Hiermee heeft de ECB de inflatiedoelstelling verhoogd van “onder de 2,0%” naar 2,0% op de middellange termijn”. Later deze maand gaf de ECB aan lage rentes te hanteren en opkoopprogramma’s te continueren tot de inflatiedoelstelling is bereikt. Hierdoor daalde de rente met gemiddeld 20 basispunten. In Amerika bevindt de inflatie zich al enige tijd boven de doelstelling van 2,0%. Voorzitter Jerome Powell stelt dat Amerika er nog niet is. Hoewel de inflatie ruim boven de doelstelling uitkomt, geeft hij aan dat dit door verstoringen aan de aanbodzijde van de economie na COVID-19, een tijdelijk verschijnsel is. Daarnaast is de werkloosheid nog steeds wat hoger dan voor de pandemie.

Opkomende markten hebben door de daling van Chinese aandelen als gevolg van het sterk ingrijpen van de Chinese overheid in met name de technologiesector, maar ook de vastgoed- en onderwijssector, een negatief rendement gerealiseerd. De Chinese overheid heeft meerdere regels opgesteld om de kracht van grote techbedrijven in te perken. Chinese aandelen veerden aan het eind van de maand weer iets op na een oproep tot kalmte van de Chinese staatsmedia.

De financiële markten lieten positieve rendementen zien. De aandelen van ontwikkelde markten stegen met 2%. Opkomende markten daalden door het forse negatieve rendement van China van bijna 7%. Anderzijds steeg vastgoed met ruim 3%. De vastrentende waardenportefeuille realiseerde door de gedaalde rente een positief rendement van 4%. De totale portefeuille behaalde een positief rendement van ongeveer 2,5%.

Waakzaamheid blijft voor pensioenfondsen

In de eerste zes maanden van dit jaar steeg de dekkingsgraad ongeveer 10%-punten. “De daling van de dekkingsgraad in de maand juli geeft aan hoe snel ontwikkelingen kunnen gaan en de situatie kunnen doen omslaan”, zegt Frank Driessen, chief executive officer van Aon’s Retirement Solutions.”Waakzaamheid is en blijft voor besturen van pensioenfondsen dus geboden”.

 

* Disclaimer
Aon houdt op dagbasis de dekkingsgraad bij van het geschatte gemiddelde Nederlandse pensioenfonds. Zowel de beleggingsrendementen als de rentetermijnstructuur worden op dagbasis aangepast aan de ontwikkelingen op de financiële markten. Ook geven wij de benodigde dekkingsgraad weer. Samen zegt dit iets over de kwaliteit van de financiële positie van het gemiddelde fonds. Dit geeft een goede indicatie van de ontwikkelingen bij de pensioenfondsen in Nederland. De samenstelling van de pensioenfondsen in Nederland is heel divers. Van hele grote fondsen als het ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn tot kleine pensioenfondsen met soms maar enkele deelnemers. Aon heeft de samenstelling van het gemiddelde pensioenfonds gebaseerd op door De Nederlandsche Bank (DNB) en andere partijen gepubliceerde karakteristieken. Hier zit een vertraging in, omdat de statistieken altijd een maand achter lopen. De gemiddelde dekkingsgraad van Aon betreft een inschatting van de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen. Wij gebruiken een prognosemodel. De werkelijke gemiddelde dekkingsgraad kan en zal afwijken van deze inschatting. Voor de werkelijke gemiddelde dekkingsgraad verwijzen wij naar de statistieken van DNB.