Netherlands
Pensioenkompas

Pensioenakkoord

 

Een toekomstbestendig pensioenstelsel

Werkgevers, werknemers en het kabinet hebben overeenstemming bereikt over het pensioenakkoord. Het akkoord vormt de kaders waarbinnen hervormingen kunnen plaatsvinden, maar er moet nog veel gebeuren voor het zover is. Wat dit pensioenakkoord voor u als werkgever en voor uw werknemers betekent, leest u op deze pagina terug.

 

Actueel – De belangrijkste ontwikkelingen op een rij

De contouren van het nieuwe pensioenstelsel krijgen steeds meer vorm. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord? De belangrijkste informatie en interessante nieuwsartikelen hebben we voor u op een rij gezet. Op deze manier bent u volledig op de hoogte van alles wat er speelt rondom de uitwerking van het pensioenakkoord. 

Hoofdlijnen van het Pensioenakkoord: een overzicht

Brochure

Na bijna tien jaar overleg tussen sociale partners en de overheid is het zover: er ligt een principeakkoord voor vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. De hoofdlijnen van het pensioenakkoord, en de gevolgen die het heeft voor werkgevers, hebben wij op een rij gezet. Op deze manier bent u goed voorbereid op het pensioenakkoord en weet u welke aanpassingen aan uw pensioenregeling u kunt verwachten.

Lees de belangrijkste zaken uit het akkoord

 

 

Aon Pensioencongres terugkijken

Afgelopen zomer heeft het nieuwe pensioenstelsel definitief vorm gekregen. Een nieuw stelsel betekent ook een hoop vragen en onduidelijkheden. Tijdens het Pensioencongres bespraken we de belangrijkste ontwikkelingen, uitgangspunten en hete hangijzers. In diverse sub-sessies werd vervolgens ingegaan op de directe impact voor werkgevers, pensioenfondsen en ondernemingsraden.