Netherlands

Risicomanagement moet na Covid-19 pandemie de grote veranderingen in top 10 bedreigingen aanpakken

 
  • Cyberrisico voor het eerst bovenaan prioriteitenlijst 
  • Long-tail risico’s zoals klimaatverandering en pandemie worden stelselmatig onderschat
  • Covid-19 laat zien dat risico’s steeds meer onderling verbonden zijn

ROTTERDAM, 4 november 2021 – Cyberaanvallen worden zowel in Nederland als mondiaal beschouwd als het grootste risico voor het bedrijfsleven, zowel nu als over drie jaar. Onderbreking van de bedrijfsvoering staat op de tweede plaats. In Nederland valt op de derde plaats het tekort aan arbeidskrachten op, waarschijnlijk door de relatief sterke economische groei in ons land. Dit is een risico dat wereldwijd niet in de top tien voorkomt. Evenals het niet voldoen aan privacywet- en regelgeving en het aantrekken en behouden van toptalent, dat in Nederland respectievelijk de achtste en tiende plaats inneemt.

Dit blijkt uit het uitgebreide onderzoek 'Global Risk Management Survey 2021' van Aon, wereldwijd adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen. Aon ondervroeg duizenden risicomanagers uit 60 landen en 33 bedrijfstakken (waarvan honderd uit Nederland) om vast te stellen wat de belangrijkste risico's en uitdagingen zijn waarmee hun organisaties te maken hebben. Het onderzoek wordt sinds 2007 om de twee jaar uitgevoerd.

Risico’s steeds meer verbonden
Cybercriminaliteit was nog niet eerder het belangrijkste risico voor het bedrijfsleven. De wereldwijde COVID-19 pandemie heeft de manier waarop we werken compleet veranderd en de pandemie heeft de ontwikkeling en toenemende afhankelijkheid van technologie versneld. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een verhoogd bewustzijn is ontstaan voor cyberrisico’s. De top tien risico’s weerspiegelen dan ook de invloed van COVID-19 op het bedrijfsleven. De afgelopen twee jaar hebben aangetoond dat de wereld volatieler is geworden en risico’s steeds meer met elkaar verbonden zijn. Aon constateert dat organisaties hun focus verleggen van event-based naar impact-based risicobeoordeling. Zo werd onderbreking van de bedrijfsvoering eerst als lineair risico gezien, maar de pandemie heeft laten zien hoe het meerdere bedrijven en sectoren stil kan leggen.

Alex van den Doel, Managing Director van Aon’s Global Risk Consulting, somt op wat de afgelopen periode ons nog meer heeft gebracht: “COVID-19, cyber, klimaatverandering, complexe supply chains en een verhardende verzekeringsmarkt maken de wereld waarin bedrijven opereren complexer dan ooit. Deze zogenoemde long-tail risks, risico’s met een kleine kans maar grote impact, stellen bedrijven zwaar op de proef om volatiliteit te managen en tot betere besluitvorming te komen. De hoogste twee risico’s uit de lijst zijn verbonden met een groot deel van de andere top-risico’s. Denk aan bedrijfsonderbreking dat linkt met pandemie, cyber, grondstofprijzen, politieke onrust en veel andere risico’s. Dat maakt het voor directies niet makkelijker. En daardoor is het noodzakelijk om continu het risicolandschap te verkennen en voorbereid te zijn op onverwachte incidenten. Incidenten waarvan we weten dat ze zullen plaatsvinden, alleen de vraag is wanneer?”

# Wereldwijde top 10 risico's # De tien belangrijkste risico's van Nederland
1 Cyberaanvallen / schade aan data 1 Cyberaanvallen / schade aan data
2 Bedrijfsonderbreking 2 Bedrijfsonderbreking
3 Economische vertraging / langzaam herstel 3 Tekort aan arbeidskrachten
4 Grondstofprijsrisico / schaarste van materialen 4 Veranderingen in wet- en regelgeving
5 Reputatieschade 5 Reputatieschade
6 Veranderingen in wet- en regelgeving 6 Verstoring in de toeleverings- of distributieketen
7 Pandemie / gezondheidscrisis 7 Grondstofprijsrisico / schaarste van materialen
8 Verstoring in de toeleverings- of distributiekeren 8 Data Privacy (inclusief AVG) Regelgeving /  Niet voldoen aan regelgeving
9 Groeiende concurrentie 9 Economische vertraging / langzaam herstel
10 Er niet in slagen om te innoveren / klantverwachtingen te doen 10 Er niet in slagen toptalent aan te trekken of the behouden


Het meest opvallende onderschatte risico is klimaatverandering (op plaats 23). Risicomanagers over de hele wereld beschouwen dit ook over drie jaar nog niet als een belangrijk risico. En dat terwijl recente extreme weersomstandigheden als overstromingen tot grote schades hebben geleid in meerdere landen. In het verlengde van klimaatverandering vindt Aon dat ook ESG-risico's (Environmental, Social en Governance) op plaats 31 onderschat worden. Maar dit risico komt waarschijnlijk ook indirect tot uiting in de hoge noteringen van de risico’s van veranderingen in wet – en regelgeving en reputatierisico. Ook opvallend is het risico op reputatieschade (plaats 5). Dit is het enige risico uit de top 10 waarvan respondenten vinden dat de voorbereiding erop in 2021 lager ligt dan in 2019.

Evolutie in risicobeheersing noodzakelijk
In een turbulente wereld met uitdagende marktomstandigheden is de juiste prioritering en besluitvorming belangrijker dan ooit. “We kunnen niet langer op het verleden vertrouwen om toekomstige risico’s in te schatten. Toeleveringsketens worden steeds complexer en historische schadedatabases voldoen niet meer. Beslissingen moeten genomen worden op basis van meer en andere gegevensbronnen. Daarnaast moet gewaakt worden dat de langetermijnrisico’s niet uit het oog verloren worden onder druk van het beheersen en voorbereiden van de actuele risico’s,” zo besluit Van den Doel.

Over Global Risk Management Survey
Het rapport belicht de top 10 risico's per sector en regio, evenals de mate waarin organisaties voorbereid zijn, bijbehorende mitigatiemaatregelen voor elk van de top 10 risico's. Daarnaast bevat het rapport de voorspelde top 10 risico's in de komende drie jaar en Aon's analyse van onderschatte risico's.

Over Aon
Aon is wereldwijd adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen. Wij helpen onze klanten om hun doelen makkelijker te bereiken. Dit doen we door ze verantwoord risico’s te laten nemen. Wij analyseren de risico’s, bieden daar onafhankelijke en duurzame (verzekerings)oplossingen voor aan en staan onze klant bij als een risico zich voordoet. Aon heeft in Nederland 14 locaties met 2.500 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl