Netherlands

Model bouwteamovereenkomst 2022

 

Wat betekent het nieuwe model voor uw aansprakelijkheid?

Na dertig jaar is het Model Bouwteamovereenkomst 1992 vervangen. Het nieuwe model was hard nodig vanwege de toenemende mate waarin ontwerpwerkzaamheden de laatste jaren zijn overgedragen aan de aannemer in de burgerlijke- en utiliteitsbouw maar ook in de infra. Wat betekent dit voor de ontwerpaansprakelijkheid van de aannemer en de verzekeringslimiet voor de ontwerpverzekering?

 
 

Voordelen bouwteam

 

Een bouwteamovereenkomst biedt voordelen voor zowel de aannemer als de opdrachtgever:

 • In de ontwerpfase brengt de aannemer specifieke ervaring en deskundigheid in over de kosten, kwaliteit en efficiency van het bouwplan.
 • Samenwerking zorgt voor optimale prijs en kwaliteit.
 • De aannemer kan bij het ontwerp direct meedenken over oplossingen in de uitvoeringsfase.
 • Het voorkomt discussies over meerwerk - bij een gelijkblijvend programma van eisen - omdat de aannemer zelf verantwoordelijk is voor het ontwerp, het bestek en het plan van aanpak.
 • De aannemer heeft grotere kans om bij uitvoering van het bouwproject betrokken te worden door kennis van het project en mogelijkheid als eerste en enige een prijsaanbieding te doen.
 
 

Ontwerp en aansprakelijkheid

 

Het Model 1992 gaat ervan uit dat het bouwteam een volledig uitgewerkt ontwerp maakt. Aan de hand daarvan voert de aannemer bij de eventuele vervolgopdracht de werkzaamheden uit op basis van het bestek van de opdrachtgever. Tegenwoordig komt het echter ook voor dat opdrachtgevers de opdracht aan het bouwteam beperken tot het bereiken van een bepaalde fase van het ontwerp. Vervolgens werkt de aannemer in het kader van de eventuele vervolgopdracht het ontwerp uit en vinden op basis daarvan de werkzaamheden plaats.

Hoe ziet het model Bouwteamovereenkomst 2021 eruit?
In de eerste fase werkt het bouwteam onder meer aan de voorbereiding van het ontwerp voor het werk. De aansprakelijkheid van de aannemer is in deze fase beperkt overeenkomstig de artikelen 13 tot en met 18 van de DNR 2011 (herziene versie 2013) tot de advieskosten met een maximum van (naar keuze) €1 miljoen of €2,5 miljoen.

Hoe zit het met de geldende voorwaarden?
In het modelcontract is opgenomen dat voor de eerste (ontwerp)fase de DNR-beperking geldt. Voor de uitvoeringsfase komen opdrachtgever en aannemer in de bouwteamovereenkomst overeen of op de aannemingsovereenkomst de UAV of de UAV-GC van toepassing zijn:

 • Als het bouwteam een volledig uitgewerkt ontwerp maakt, bijvoorbeeld bestek of technisch ontwerp, dan wordt de vervolgovereenkomst met de aannemer beheerst door de UAV.
 • Is het product van het bouwteam daarentegen niet een volledig uitgewerkt ontwerp, bijvoorbeeld een voorlopig ontwerp (VO) of een definitief ontwerp (DO), dan is op het vervolg de UAV-GC van toepassing.

Volledig of niet-volledig ontwerp
Als in de eerste fase het volledige ontwerp is gemaakt en de aannemer in de uitvoeringfase op UAV-condities werkt dan zijn voor ontwerpfouten de DNR-voorwaarden van toepassing met beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal €2,5 miljoen. Overigens blijft bij UAV de waarschuwingsplicht voor de aannemer gelden. Schade die ontstaat door het niet nakomen van de waarschuwingsplicht is gedekt onder de Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering (BOV). In de praktijk is het ontwerp echter vaak nog niet volledig uitgewerkt in de eerste fase en zal voor de uitvoeringsfase UAV-GC van toepassing zijn. Bovendien wordt in contracten geregeld afgeweken van de standaard met aanvullende voorwaarden.

Contractering in de praktijk
Met de nieuwe overeenkomst wil Bouwend Nederland meer contractuele duidelijkheid scheppen. Wij zien in de praktijk dat er in aanvullingen (addenda) wordt afgeweken van contractsbepalingen. In veel gevallen wordt de volledige ontwerpverantwoordelijkheid toebedeeld aan de aannemer. Het blijft dus onverminderd belangrijk om als bouwbedrijf scherp te blijven op uw contractuele afspraken. Voor de exacte bewoording van contractteksten raden wij u aan om u te laten bijstaan door juridische adviseurs.

 
 

Welke verzekerde limiet is nodig voor uw ontwerprisico?

 

Door de beperking van de aansprakelijkheid voor de eerste fase van de bouwteamovereenkomst conform DNR kan de indruk ontstaan dat een verzekerde limiet van €1 miljoen voor ontwerpaansprakelijkheid kan volstaan. Dit is zeker niet het geval. Een verzekerde limiet van €1 miljoen is vaak niet voldoende voor een aannemer, omdat:

 • in DNR ook een maximering van €2,5 miljoen gekozen kan worden,
 • bij bouwteamovereenkomsten in de tweede fase vaak de UAV-GC van toepassing zijn waarmee de aansprakelijkheid niet is beperkt tot €1 miljoen,
 • er in de praktijk vaak van standaardvoorwaarden wordt afgeweken,
 • de aannemer ook projecten uitvoert op veel verschillende voorwaarden waarbij de aansprakelijkheid veelal niet beperkt is tot €1 miljoen,
 • in de praktijk ontwerpschades groot zijn en het schadebedrag van €1 miljoen vaak ruim overstijgen.

In de meeste gevallen is een minimale limiet voor de ontwerpaansprakelijkheidsdekking (BOV) van €5 miljoen aan te raden, maar omdat er geen enkel project en contract hetzelfde is adviseren wij u graag nader over uw specifieke risico.

 
 

Samenwerking met Bouwend Nederland

 

Aon werkt al tientallen jaren samen met Bouwend Nederland, dé ondernemersorganisatie binnen de bouw- en infrasector. Samen met de Bouwend Nederland Verzekeringscommissie ontwikkelen wij verzekeringsoplossingen die zijn toegespitst op uw risico’s en onderscheidend zijn in de markt. Leden van Bouwend Nederland profiteren van extra voordeel op deze producten via www.bouwendnederlandverzekeringen.nl.

Profiteer als lid van Bouwend Nederland van de extra voordelen
 
 

Neem contact op

 

Wilt u meer weten over de ontwerpaansprakelijkheidsdekking? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.