Netherlands

Belangrijkste bouwrisico's

 

Constructie, aansprakelijkheid en ontwerp

Om uw dagelijkse werk goed en veilig te kunnen uitvoeren, beheerst u de belangrijkste risico’s. Voor uw constructie-, aansprakelijkheids- en ontwerprisico’s zijn er enkele essentiële verzekeringen; CAR (Constructie), AVB (aansprakelijkheid) en BOV (Ontwerpverzekering). Maar risicobeheersing gaat verder dan verzekeren, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Met het juiste advies over schadepreventie en contractering bespaart u meer kosten dan u ooit op de verzekeringspremie kunt besparen. 

Bij Aon kunt u daarom rekenen op:
 
  • Ervaren specialisten die zich puur richten op de risico’s binnen de bouw en infra
  • Regionale contactpersonen die de bouwsector kennen
  • Advies op maat over preventie en contractering om schade en claims zo veel mogelijk te voorkomen
  • Stabiliteit en continuïteit door samenwerking met Koninklijke Bouwend Nederland en toonaangevende verzekeraars
  • Gespecialiseerde en efficiënte schadebehandeling om de onderbreking van uw werk te minimaliseren
  • Eén aanspreekpunt voor al uw risico’s op het gebied van schade, personeel, cyber en credit solutions
 
 

Constructie (CAR)

 

Tijdens het werk kan er altijd schade ontstaan. Bijvoorbeeld door miscommunicatie tussen op de bouw aanwezige partijen of onzorgvuldig handelen. Ook zorgen storm en lekkage jaarlijks voor een grote schadepost binnen de bouw. Daarnaast is diefstal en vandalisme op de bouwplaats een doorn in het oog voor menig aannemer. Bij ingrijpende werkzaamheden, zoals heien, graven en slopen, is de kans op schade aan het werk of belendingen altijd aanwezig, zeker in de binnenstad. U wilt bij schade vooral dat het werk zonder oponthoud doorgang kan vinden. En dat u snel over uw geld kunt beschikken om de schade te herstellen. Aon zorgt voor een doorlopende constructieverzekering die is toegespitst op uw dagelijkse bouwpraktijk.

Naar de constructieverzekering
 
 

Aansprakelijkheid (AVB)

 

Helaas kan het ook voorkomen dat u tijdens het werk onbedoeld schade veroorzaakt aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Denk bijvoorbeeld aan schade aan de bezittingen van omwonenden, maar ook aan letselschade aan derde partijen of uw medewerkers. Daarnaast is contractmanagement binnen de bouw steeds complexer geworden. Opdrachtgevers en andere stakeholders willen voordat het werk begonnen is, precies weten wie in welk geval aansprakelijk is. U kunt dus aan de voorkant al veel regelen om uw risico’s te beperken. Aon helpt u hier graag bij, altijd met uw commerciële belangen in het achterhoofd.

Naar de aansprakelijkheidsverzekering
 
 

Aanvullende calamiteitendekking

 

Een calamiteit, zoals een explosie, instorting, brand of ongeval brengt altijd ongewilde (media-) aandacht met zich mee. Om de bedrijfsvoering, de continuïteit en het imago van uw bedrijf te beschermen, wordt u geconfronteerd met kosten. Bijvoorbeeld de kosten voor juridisch advies, crisisconsultancy, evacuatie, noodopvang en maatschappelijke/psychologische begeleiding met een acuut karakter. Voor dit soort omstandigheden biedt de aanvullende calamiteitendekking binnen uw aansprakelijkheidsverzekering de oplossing. Onderdeel van deze dekking is bovendien de professionele begeleiding van de specialisten van het COT (het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement).

Naar de calamiteitendekking
 
 

Ontwerp (BOV)

 

Een goed ontwerp is essentieel voor het starten van een bouwproject. Waar de verantwoordelijkheid voor het ontwerp vroeger bij de opdrachtgever en architect lag, is dit de afgelopen decennia steeds meer verschoven naar de hoofdaannemer. Net als de forse risico’s die ermee samen hangen. Fouten in de ontwerpfase kunnen leiden tot grote problemen tijdens de bouw of na de oplevering. Hoe u omgaat met deze risico’s hangt sterk samen met de geldende contractvorm, zoals UAV(-GC) of Design & Construct. Het is dus erg belangrijk om vooraf goed te bepalen welke risico’s u naar uzelf toetrekt. Een goede ontwerpverzekering helpt uw bedrijf te beschermen tegen grote financiële gevolgen die uit een ontwerpfout kunnen voortkomen. De gespecialiseerde adviseurs van Aon beschikken over de kennis en ervaring die nodig is om hierover de juiste keuze te maken.

Naar de ontwerpverzekering
 
 

Neem contact op

 

Wilt u meer weten over constructie-, aansprakelijkheids- en ontwerprisico’s? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.