Denmark

Analyse og design

Aon analyserer virksomhedens eksisterende pensionsordning med det formål at give det nødvendige overblik over nuværende forhold, og for at sætte rammerne for den fremtidige optimale løsning.

Pensionsanalyse
Den indledende pensionsanalyse tager udgangspunkt i en objektiv vurdering af den nuværende pensionspolitik og tilsvarende pensionsløsninger. Formålet er at definere hvilke forhold, der bedst bidrager til at forbedre vilkårene i den eksisterende pensionsordning.

Udvælgelse
På grundlag af analysen og ikke mindst virksomhedens vægtning af en række af de vigtigste parametre for en ny pensionsordning, kommer vi frem til det endelige pensionsdesign. Med analysen ved hånden kan vi udvælge de mest oplagte pensionsselskaber, der skal med i en udbudsrunde.

Pensionsrådgivning