Greece Greece
Life Planning (Χρηματοασφαλιστικός Σχεδιασμός)

Life Planning (Χρηματοασφαλιστικός Σχεδιασμός)


Μέσω του εξατομικευμένου χρηματοασφαλιστικού σχεδιασμού βοηθάμε στην επίτευξη των στόχων ζωής, μέσω της ορθής διαχείρισης των οικονομικών σας.


Οι ρυθμοί της εποχής και οι συχνές αλλαγές που συντελούνται σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, οδηγούν στην έλλειψη ξεκάθαρου προσανατολισμού και στόχων.

Παρατηρείται έτσι μια αδυναμία εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου οικονομικού σχεδιασμού που θα βοηθήσει στην επίτευξη των προσωπικών και οικογενειακών στόχων.

Η μεθοδολογία Life Planning, μέσω εξατομικευμένης χρηματοασφαλιστικής μελέτης, στοχεύει στην αποτύπωση ενός προσωπικού/οικογενειακού ισολογισμού, καταγράφοντας με σαφήνεια τις ανάγκες και προσδοκίες του πελάτη για το μέλλον.

Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η λήψη κάθε απόφασης ζωής επηρεάζει τους υπόλοιπους τομείς των οικονομικών σας καθώς και πως, τεκμηριωμένα, μπορεί να χαραχθεί το πλάνο ζωής.

 

Σε ποιες επιλογές σας μπορούμε να προσφέρουμε αξία:

 

Προστασία οικογένειας και διασφάλιση εισοδήματος


Η προστασία και η διατήρηση ενός ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου ζωής για την οικογένειά σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ανικανότητας προς εργασία του οικογενειάρχη, είναι δυνατή μέσω του προσδιορισμού του απαιτούμενου κεφαλαίου και της επαρκούς ασφάλισης του.


Διαχείριση εξόδων υγείας


Μία επαρκής ασφάλιση υγείας διασφαλίζει την κάλυψη του οικονομικού κινδύνου στην ίαση κάποιας σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος. Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψής σας με προγράμματα υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης, μέσω των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις παροχές του ΕΟΠΥΥ ή και παροχών ομαδικού συμβολαίου υγείας που μπορεί να σας προσφέρει ο εργοδότης σας.


Συνταξιοδοτικός σχεδιασμός


Το μείζον θέμα της σύνταξης αποτελεί πλέον μία βεβαιωμένη ανάγκη. Ο ορθολογικός σχεδιασμός και η κατάλληλη στρατηγική βοηθούν στην δημιουργία απαραίτητου κεφαλαίου για επαρκή μηνιαία, ισόβια σύνταξη. Στόχο σε κάθε περίπτωση αποτελεί η διατήρηση συγκεκριμένου βιοτικού επιπέδου στην ηλικία συνταξιοδότησης.


Αποκατάσταση/σπουδές παιδιών


Πάγια επιθυμία των γονέων αποτελεί η πανεπιστημιακή ή/και μεταπτυχιακή εκπαίδευση των παιδιών τους. Ο σωστός προγραμματισμός βοηθά στην δημιουργία ικανού κεφαλαίου για το σκοπό αυτό και εξασφαλίζει αποτελεσματική διαχείριση των σχετιζόμενων υψηλών δαπανών.


Εξασφάλιση περιουσίας (αυτοκίνητο – κατοικία)


Η περιουσία για την πλειοψηφία των περιπτώσεων έχει αποκτηθεί κατόπιν προσωπικών θυσιών και κόπου εργασίας. Η ασφαλιστική κάλυψη σε πραγματικές αξίες και στο καλύτερο δυνατό κόστος, παρέχει την σιγουριά ότι η περιουσία είναι εξασφαλισμένη και για τις επόμενες γενιές.


Οφέλη

 
  • Διευκρινίζεται η πορεία των οικονομικών σας.
  • Έχετε πλήρη εικόνα για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις πάνω στους στόχους σας.
  • Παρέχεται κατεύθυνση και όλες οι χρηματοοικονομικές σας αποφάσεις εντάσσονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο.


Γιατί την Aon


H υπηρεσία παρέχεται μέσω διευθυντικού στελέχους της Aon, πιστοποιημένου Financial Planner, με περισσότερα από 27 χρόνια εμπειρίας και ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια, βοηθά στην επικαιροποιημένη προσέγγιση των πελατών με σύγχρονα μέσα και εργαλεία.

Συνεργαζόμαστε επίσης με όλη την εγχώρια και διεθνή ασφαλιστική αγορά γεγονός που βοηθά σε αντικειμενικές προτάσεις και δυνατότητα επιλογής ενός προγράμματος που καλύπτει την ανάγκη του πελάτη για παροχές και λογικό ασφάλιστρο (best value for money).

Διαθέτουμε:
 
  • Αφοσιωμένη ομάδα με κύρια εκπαίδευση στην σωστή εξυπηρέτηση των πελατών
  • Περισσότερους από 1.000 ιδιώτες πελάτες
  • Πιστότητα πελατών μεγαλύτερη από 90%

Life Planning information sheet

Ζητήστε πληροφορίες