Netherlands

Aon-rapport toont route naar ‘the new better’ na coronapandemie

 
  • Verschuiving bij toonaangevende organisaties in attitude en focus op long-tail risico’s, en organisatie van (samen)werken, reizen en vergaderen in de toekomst
  • Ruim 130 organisaties op vier continenten en uit verschillende sectoren deelden in coalitiebijeenkomsten best practices en nieuwe prioriteiten om het economisch herstel te versnellen
 

Rotterdam, 9 december 2020 - Aon, toonaangevend adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, presenteert in een nieuw wereldwijd onderzoek, regionale bevindingen en trends over hoe organisaties hebben gereageerd op de coronapandemie. Ook wordt in het rapport ‘Helping Organizations Chart a Course to the New Better’ ingegaan op hoe organisaties zich aanpassen als voorbereiding op opkomende long-tail risico’s (risico’s met een kleine kans, maar met een grote impact).

Sinds de start in Chicago in juni 2020 zijn door Aon zogenoemde Work, Travel and Convene coalities gelanceerd in landen als Australië, Duitsland, Nederland en Singapore en steden zoals Dublin, Londen, Madrid, New York en Tokio. In totaal namen ruim 130 organisaties uit diverse sectoren deel aan in totaal tien coalities, waaronder één in Nederland. Aan de Nederlandse coalitie nemen onder andere deel: Zeeman, HDI Global SE (NL), Flynth, Royal HaskoningDHV, Zurich Benelux, ASN, Arcadis, Rode Kruis, Fonds Gehandicaptensport, Johan Cruijff ArenA en Strukton. De coalities onderzochten problemen waar al deze organisaties door de coronapandemie mee te maken kregen, deelde belangrijke lessen, inzichten en best practices op weg naar economisch herstel. Het gepubliceerde rapport is het resultaat van maanden van gesprekken tussen grote, toonaangevende wereldwijde organisaties.

Vier thema’s centraal bij Nederlandse organisaties

Uit de coalities zijn lokale thema’s naar boven gekomen doordat de deelnemers hun prioriteiten benoemden, richtlijnen en best practices opstelden en de route voorwaarts uitstippelden.

In Nederland kwamen vier thema’s bovendrijven in de gesprekken met coalitiepartners. “Op het gebied van gezondheid en veiligheid werd bijvoorbeeld het opzetten van eigen testfaciliteiten genoemd om te voorkomen dat een compleet team in quarantaine moet worden geplaatst wanneer één medewerker besmet raakt met het coronavirus. Het belang van lokale oplossingenwerd ook vaak genoemd. Voor multinationals blijkt het lastig om zich aan te passen door de vele verschillen in landelijke wet- en regelgeving rondom het virus. Een one-size-fits-all-aanpak werkt daarom niet, lokale plannen om de terugkeer naar kantoor mogelijk te maken zijn cruciaal,” legt Alex van den Doel, Managing Director van Aon’s Global Risk Consulting uit.

Wat verder opgemerkt werd, is het vinden van een balans tussen compliance en de continuïteit van de onderneming. “Het blijkt voor organisaties erg lastig om door te gaan met de interconnectiviteit van risico’s. Daarnaast blijkt het dilemma van het strikt voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving en het pure overleven in deze lastige tijden moeilijk. Als laatste thema kwam het belang van het vinden en houden van connectie met werknemers naar voren. Hoe zorg je dat medewerkers en bedrijf zich verbonden blijven voelen? Thema’s als de organisatiecultuur en loyaliteit van werknemers kwamen in deze tijd van het thuiswerken bovendrijven en worden gezien als cruciaal om het voortbestaan van organisaties te waarborgen,” vat Van den Doel samen.

Geen nieuw normaal, maar ‘the new better’

Uit het rapport blijkt dat vier belangrijke veranderingen optreden bij veel organisaties als gevolg van de coronacrisis:

  • Bijna 70% van alle organisaties kijkt anders naar hoe zij risico’s inschatten met het oog op de toekomst. Wereldwijd worden prioriteiten opnieuw beoordeeld. Naar de long-tail risico’s wordt veel serieuzer gekeken, nu we weten hoe groot de impact kan zijn. Een goede voorbereiding is daarom cruciaal. “Bedrijven moeten kiezen tussen uitgaven vooraf aan beheersing en preventie en uitgaven achteraf na het incident. Nu betalen is in ieder geval goedkoper dan de mogelijke kosten na een incident,” aldus Van den Doel.
  • Meer dan 87% heeft de relaties aangehaald met hun belangrijkste leveranciers om beter en sneller te kunnen opstarten.
  • Meer dan 84% heeft nieuwe communicatielijnen en -protocollen opgezet, zowel in de eigen organisatie als met externe stakeholders in de private sector (leveranciers en klanten) en publieke sector. Traditionele ‘silo’s’ zijn afgebroken en organisaties realiseren zich dat transparantie cruciaal is in een nieuwe manier van werken.
  • Compensatie- en welzijnsprogramma’s van organisaties worden opnieuw bekeken. Door de verandering naar het massale thuiswerken is het belang van veerkrachtige en vitale medewerkers extra duidelijk geworden. Nieuwe manieren om medewerkers te motiveren worden aangeboord en de mentale gezondheid van medewerkers wordt nog nadrukkelijker verzorgd.

“Door deze crisis hebben bedrijven geleerd dat de gevolgen van ‘long-tail risico’s’, risico’s met een kleine kans maar een grote impact, verstrekkend kunnen zijn. Hierdoor zullen zij hun risico-strategieën en beheersmaatregelen opnieuw tegen het licht houden, net als de organisatie van tweedelijns staffuncties die deze nieuwe risico’s moeten beheersen. Voor de risico’s die middels onverwachte incidenten toch door de verdedigingsmuur heen breken dient de crisisorganisatie te oefenen met mogelijke crisissituaties en een vaste set aan principes die de impact van een incident of crisis kan beperken. Bedrijven die dit goed doen, zijn resilient en voegen op lange termijn relatief veel waarde toe,” aldus Van den Doel.

Marc van Nuland, Country Manager Aon Nederland: “In de dialoog van de afgelopen maanden hebben coalitiedeelnemers gereageerd op verschuivende verwachtingen over de duur en de uiteindelijke impact van de pandemie. Zelfs nu we deze bevindingen publiceren, zitten we ook in Nederland in onzekerheid over nieuwe beperkingen en doen we mee in een wereldwijde race om veelbelovende vaccins te bemachtigen en verspreiden. Deze realiteit laat zien dat, hoewel er wellicht nog een lange weg te gaan is, er wel degelijk een weg is naar ‘the new better’.”

Het volledige rapport Helping Organizations Chart a Course to The New Better is hier te lezen.