Netherlands

Aon Global Risk Consulting

 

Enhancing Organizational Resilience
Optimizing Total Cost of Risk

In de hedendaagse complexe en dynamische wereld met vele en snelle veranderingen in risico’s en bedreigingen, hebben organisaties te maken met een ongekend hoge volatiliteit en onzekerheid. Dit leidt tot een grote toename in zowel de kans als de impact op incidenten en crisissituaties. Uit “Aon Reputation Review” blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven over een vijfjaarsperiode een incident meemaakt dat de beurskoers met meer dan 20% doet dalen. Voorbeelden hiervan zijn Volkswagen, Facebook en Tesla. Uit het onderzoek ‘Crisismanagement in het bedrijfsleven’ (Kantar TNS i.o.v. COT, 2017) blijkt ook dat 20% van de bedrijven recent een crisis heeft meegemaakt. De gebruikte definitie van crisis hierbij is: ‘An abnormal, unstable, complex situation that represents a threat to the strategic objectives, reputation or existence of an organization’ (bron: British Standard Institution).

Wij vinden daarom al langer dat een goede risk management strategie en beleid onvermijdelijk is, echter dit “klassiek risk management” is onvoldoende. Er wordt teveel in silo’s geopereerd en elke silo heeft zich vaak onafhankelijk van de ander verder doorontwikkeld, waarbij de afstemming vaak niet voldoende heeft plaatsgevonden. Wij pleiten daarom voor een overkoepelende aanpak waarin Risk Management, Business Continuity Management, Compliance, IT Security, Veiligheidsmanagement, Crisis Management, Communication en Insurance worden samengebracht, en silo’s tussen de “downside disciplines” worden doorbroken.

 

Dit is vertaald in de volgende tien practices: