Poland
Angażujący Liderzy

Angażujący Liderzy | Making Engagement Happen

 

Na podstawie wieloletnich badań i wypowiedzi 10 milionów pracowników, którzy wzięli udział
w badaniach zaangażowania Aon Hewitt na całym świecie, wiemy, że silnie angażujący liderzy to czynnik wyróżniający Najlepszych Pracodawców, pozwalający im osiągnąć zarówno najwyższy poziom zaangażowania pracowników, jak i lepsze wyniki biznesowe.

Angażowanie innych to odpowiedzialność biznesowa liderów. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o koncepcji Angażującego Przywództwa.

Nasza obietnica:  Zmieniamy DNA menedżerów, tak aby budowali zaangażowane i skuteczne zespoły.

 

Angażujący Liderzy podstawą budowania zaangażowania pracowników

 

 

 

 

Rozwój Angażujących Liderów jest jednym z elementów programu Making Engagement Happen. W jaki sposób liderzy mogą lepiej angażować do działania swoich bezpośrednich podwładnych oraz osoby ze swojego otoczenia?

W oparciu o model Angażującego Przywództwa pomagamy rozwijać liderów między innymi poprzez istotne doświadczenia, wieloźródłowy feedback poszerzający samoświadomość oraz refleksję wokół angażującego przywództwa:

 • Zbudujemy poczucie odpowiedzialności liderów z zaangażowanie ich zespołów
 • Umożliwimy refleksję nad aktualnym stylem zarządzania
 • Pomożemy zidentyfikować priorytety do zmiany
 • Rozwiniemy umiejętności budowania zaangażowanych i skutecznych zespołów

 

Przykładowe narządzia diagnostyczne i rozwojowe, które stosujemy w pracy z liderami

 

 

 

Diagnostyka połączona z feedbackiem i rozwojem 

 • Development Center - sesje diagnostyczno-rozwojowe Reflect-Discover-Commit oparte na metodologii Development Center, przeplatane natychmiastowym feedbackiem z wielu źródeł
 • Ocena 180/360 - na bazie modelu Angażującego Lidera: „Zachowania i postawy widziane oczami innych”
 • Adept-15 - nowoczesne narzędzie psychometryczne, wspierające rozwój samoświadomości i rozwój lidera, pozwalające wychwycić mocne strony i ryzyka stylu działania.

 

 

 

 

 

Pogłębione działania rozwojowe 

 • Warsztaty Angażujący Lider - rozwój, refleksja i inspiracja do bycia angażującym liderem dla menedżerów wszystkich szczebli
 • Forum Liderów – regularne spotkania dla menedżerów z elementami mapowania bieżących ryzyk,  komunikacji, rozwoju i budowania zaangażowania; cykliczna wymiana doświadczeń, utrzymująca energię do budowania zaangażowania
 • Sesje rozwojowe z elementami teamcoachingu
 • Podręcznik Angażującego Lidera - zbiór praktyk wypracowanych podczas spotkań

 

Uzyskasz odpowiedzi na pytania:

 

 

 1. Jak budować angażujące przywództwo na wszystkich szczeblach organizacji?
 2. Jak pomóc liderom poznać swoje mocne strony?
 3. Jak skonstruować program skoncentrowany na budowaniu zaangażowania kadry menedżerskiej?
 4. Jak sprawić, aby menedżerowie czuli się odpowiedzialni za budowanie zaangażowania?
 5. Czy menedżerowie mają odpowiednie kompetencje, aby budować zaangażowanie pracowników?
 6. Jakie istnieją specjalne programy HR wspierające menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników?
 7. Czy menedżerowie mają dostęp do praktycznych wskazówek/baz wiedzy dotyczących budowania zaangażowania pracowników (np. w intranecie)?
 8. Jak skutecznie odbywać regularne spotkania/sesje zarządu uzupełnione o elementy refleksji strategicznej i budowania zespołu?

 

Jeśli zainteresowała Cię koncepcja Angażującego Lidera, tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym jak powstał i na czym polega model Angażującego Przywództwa.

Przejdź dalej do Marka Pracodawcy (EVP).

Kontakt

Dostępne publikacje