Poland
Diagnoza zaangażowania pracowników w organizacji | Aon Hewitt

Diagnoza zaangażowania pracowników w organizacji


Loading

Diagnoza zaangażowania umożliwia zbadanie i zrozumienie czynników wpływających na zaangażowanie pracowników w Twojej firmie. Wskażemy, jak zbudować zaangażowanie oraz jak przekłada się ono na wyniki osiągane przez organizację.

Nasza obietnica:  Sprawimy, że dane i informacje nabierają znaczenia. Uświadomimy zależności między zaangażowaniem a wynikami biznesowymi.

Na czym polega diagnoza zaangażowania w organizacji?
Badania i doradztwo HR

Diagnoza

Aby zwiększyć zaangażowanie, motywację i satysfakcję pracowników, przeprowadzimy dla Twojej firmy następujące działania:

 

Uzyskasz odpowiedzi na pytania:

 1. Jaki jest wskaźnik zaangażowania pracowników w firmie? Jaki jest wskaźnik zaangażowania pracowników w branży?
 2. Jakie są różnice między wskaźnikami zaangażowania dla różnych grup pracowników?
 3. Jakie są specyficzne dla nich motywatory i demotywatory (np. pracownicy na różnych poziomach stanowisk, grupy stażowe, pokoleniowe)?
 4. Od czego zaczniesz budowanie zaangażowania w firmie, aby uzyskać optymalne efekty?
 5. Czy łączysz wyniki badania zaangażowania pracowników z innymi danymi (np. zebranymi w trakcie exit interviews)?
 6. Czy wyniki i wnioski z badania zaangażowania pracowników pozwalają Ci planować i monitorować działania HR, np. szkolenia i rozwój, dostosowanie systemów premiowych i motywacyjnych w firmie?
  1. Czy monitorujesz związki poziomu zaangażowania pracowników z kluczowymi wskaźnikami biznesowymi i HR-owymi? np.:
   - Zysk netto
   - Poziom satysfakcji klienta/NPS
   - Dynamika wzrostu przychodów
   - Absencja
   - Fluktuacja
   - Poziom realizacji celów biznesowych

Od czego zaczniemy diagnozę zaangażowania pracowników w Twojej firmie?


Podstawą do dokonania diagnozy zaangażowania są wnioski z badań. W ciągu 10 lat działalności przeprowadziliśmy badania zaangażowania pracowników dla ponad 1000 firm w Polsce. Dla wielu z nich prowadzimy regularne projekty – w zależności od potrzeb - o różnej częstotliwości, złożoności i poziomie kastomizacji. Wszystkie są oparte o nasz unikalny globalny know how i cenioną na całym świecie metodologię.

Pełne informacje na ten temat znajdziesz na stronie Badania zaangażowania.

Przejdź do kolejnego etapu programu budowania zaangażowania (Making Engagament Happen) => Strategia budowania zaangażowania.

Kontakt

Dostępne publikacje