Poland
Angażująca marka pracodawcy

Angażująca marka pracodawcy

 

 

Nasza obietnica:  Stworzymy wiarygodną markę pracodawcy, która sprawi, że pracownicy będą zaangażowani, dumni z firmy i będą ją polecać innym.

 
   

   
 

Ważne pytania:

  1. Czy wiesz, jakie są silne strony firmy jako pracodawcy w odniesieniu do rynku?
  2. Czy menedżerowie potrafią je wykorzystywać do motywowania i angażowania?
  3. Czy wiesz jakie grupy pracownikówkluczowe w realizacji celów strategicznych organizacji?
  4. Czy aktualne silne strony firmy są atrakcyjne dla tych grup pracowników?
  5. Czy wiesz, jakie aspekty tworzonego w firmie środowiska pracy mogą szybko stać się źródłem przewagi konkurencyjnej jako pracodawcy?
  6. Czy pracownicy są dziś ambasadorami firmy jako pracodawcy?
  7. Czy pracownicy polecają kandydatom pracę w firmie? Czy istnieje formalny proces lub program poleceń pracowniczych?

 

Jak pomagamy zbudować wiarygodną i angażującą markę pracodawcy?

1. Warsztaty EVP (Employer Value Proposition);

Warsztaty EVP pozwalają zdefiniować najważniejsze silne strony firmy jako Pracodawcy, które staną się podstawą employer brandingu.

Być może Twoja firma już doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie istnieje jedna oferta właściwa dla wszystkich kandyndatów na rynku pracy.

Opracowanie oferty, dzięki której firma będzie przyciągała właściwych kandydatów, polega na:

   - wyborze właściwych wyróżników, które będą specyficzne wyłącznie dla Twojej firmy i staną się źródłem przewagi konkurencyjnej

   - wyborze właściwych segmentów Pracowników i Kandydatów, dla których elementy oferty firmy już dziś są atrakcyjne

Określenie wyróżników firmy jako pracodawcy wychodzi dalece poza korzyści finansowe. Podczas pracy nad EVP między innymi określamy wyróżniki ekonomiczne, funkcjonalne i psychologiczne (najtrudniejsze do skopiowania), które zostają zamienione w ofertę Pracodawcy, dzięki której Twoje firma będzie mogła utrzymać najlepszych ludzi i pozyskać z rynku najlepszych dla siebie kandydatów.

2. Warsztaty dla menedżerów – ambasadorów EVP, tak aby stali się twarzą firmy i współtworzyli jej wartość w oczach pracowników;

3. Przygotowanie koncepcji  i programu komunikacji Total Reward Statement;

4. Badanie zaangażowania pracowników, które pozwala pogłębić informacje, którymi dysponuje firma na temat jej mocnych stron i obszarów, które w największym stopniu budują satysfakcję i zaangażowanie.

Skontaktuj się z nami, aby poznać pełną gamę możliwości zbudowania EVP dla Twojej firmy!