Poland
Strategia budowania zaangażowania

Strategia budowania zaangażowania

 

 

Nasza obietnica Określimy co, kiedy i w jaki sposób należy zrobić, aby zaangażowanie pracowników stało się faktem i źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

 
   

   

Jak to robimy?

 1. Warsztat z zarządem – zdefioniwanie celów i priorytetów
 2. Warsztaty z działem HR – planowanie działań, ryzyka
 3. Warsztat z menadżerami – planowanie działań
 4. Strategia budowania zaangażowania  - dokument podsumowujący

 

 

Ważne pytania:

 1. Czy wskaźnik zaangażowania w firmie jest satysfakcjonujący?
 2. Czy firma ma opracowany plan dojścia do stanu docelowego?
 3. Jak najlepiej wykorzystać dane z badania, aby skupić się na priorytetach w budowaniu angażującego środowiska pracy?
 4. Na jakich grupach pracowników skoncentrować działania, aby osiągnąć oczekiwany poziom zaangażowania?
 5. Jakie działania należy podejmować - bardziej nastawione na komunikowanie i promowanie, czy raczej zmiany aspektów środowiska pracy?
 6. Czy Zarząd firmy aktywnie promuje angażujące środowisko pracy?
 7. Czy wskaźnik zaangażowania jest jednym ze wskaźników strategicznych firmy?