Poland
Warsztaty dla menedżerów i HR

Wsparcie programu zmian


Loading

 

 

Nasza obietnica:  Przygotujemy firmę – kluczowe osoby i procesy, do realizacji koncepcji angażującej organizacji.

 
   

   

Jak to robimy?

 1. Warsztaty "Angażujący HR Biznes Partner” -  metodologia, trendy, najlepsze praktyki i inspiracje
 2. Warsztaty „Rola lidera w budowaniu zaangażowania”
 3. Engagement Coaching – wsparcie indywidualne menadżerów
 4. Gra dla zespołów menedżerskich na temat mechanizmów budowania zaangażowania
 5. E-learning - krótkie klipy wspierające menadżerów w realizacji dzałań
 6. Webinaria  dla HR i menedżerów – edukacja nt.najlepszych praktyk
 7. Komunikacja -  uczestnictwo w opracowaniu i realizacji planu komunikacji

 

 

Ważne pytania:

 1. Czy w firmie istnieje powołany zespół HR zajmujący się budowaniem zaangażowania pracowników?
 2. Czy zespół HR ma dostęp do wiedzy/benchmarków rynkowych w obszarze budowania zaangażowania?
 3. Czy w firmie istnieje zdefiniowany proces komunikowania i interpretacji wyników oraz planowania działań?
 4. Czy zespół projektowy ma odpowiednie narzędzia wspierające Zarząd, menedżerów i HR w tym procesie?
 5. Czy w firmie organizowane są spotkania dla pracowników poświęcone zrozumieniu wyników badania w zespołach (tzw. focus group)?
 6. Czy określone grupy pracowników (np. pracownicy z wysokim potencjałem, tzw. HIPO) są włączani w budowanie zaangażowania?

Kontakt

Dostępne publikacje