Poland
Populizm i terroryzm mogą zagrażać biznesowi

Populizm i terroryzm mogą zagrażać biznesowi

W ciągu ostatniego roku liczba ataków terrorystycznych na świecie wzrosła o 14%, a w krajach zachodnich o 174%. W coraz większej liczbie krajów zauważyć można wzrost tendencji populistycznych i nacjonalistycznych, które powodują niestabilność otoczenia dla inwestorów, zwłaszcza działających na arenie międzynarodowej. W których krajach poszczególne ryzyka są najwyższe? Które branże w największym stopniu są na nie narażone? – odpowiedzi udziela Aon w swojej najnowszej Mapie ryzyk politycznych, terrorystycznych i przemocy politycznej na 2017 rok.

WARSZAWA (11 kwietnia 2017 roku) - Mapa Ryzyk 2017 Aon przygotowana we współpracy z Roubini Global Economics oraz The Risk Advisory Group uwzględnia ryzyka polityczne, terrorystyczne oraz przemocy politycznej i może stanowić wskazówkę dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem  w przedsiębiorstwie. Zagrożenie terrorystyczne nieustannie ewoluuje, wpływając na coraz więcej sektorów gospodarki w coraz większej liczbie krajów. Terroryzm może powodować utratę życia, zysku oraz prowadzić do zakłóceń w łańcuchu dostaw. Z kolei ryzyko związane ze wzrostem tendencji populistycznych  i protekcjonistycznych w krajach rozwiniętych może prowadzić do wzrostu ryzyka politycznego w krajach wschodzących (). Te okoliczności pokazują, znaczenie zarządzania kryzysowego, które wykracza poza straty związane ze zniszczeniem mienia, zwłaszcza w sektorze paliwowym, transporcie oraz sprzedaży detalicznej, najbardziej dotkniętych  przez powyższe ryzyka.

podział

Główne wnioski: świat

 • Wzrost liczby ataków terrorystycznych
  W 2016 roku o 14% wzrosła liczba ataków terrorystycznych na świecie z 3633 (2015) do 4151 (2016). W krajach zachodnich ten wzrost był istotnie wyższy i wyniósł 174 procent (wzrost z 35 ataków w 2015 roku do 96 w 2016 roku). Mimo iż zachodnie kraje odczuły istotny wzrost incydentów terrorystycznych, to jednak wciąż stanowią one mniej niż 3 procent wszystkich ataków terrorystycznych na świecie.
 • Kontynuacja ataków na koncerny paliwowe i gazowe
  W 2016 roku najczęściej ofiarą ataków terrorystycznych o podłożu komercyjnym padały koncerny paliwowe i gazowe. Trend ten będzie miał swoją kontynuację w 2017 roku.
 • Nieznaczna poprawa w obszarze ryzyk politycznych
  2017 to pierwszy rok w ciągu ostatnich czterech lat, kiedy taka sama liczba krajów odnotowała wzrost jak i spadek zagrożenia ryzykami politycznymi dla inwestorów, co sugeruje nieznaczną poprawę w stosunku do okresu poprzedniego.
 • Wzrost ryzyka w związku z potencjalnymi nieporozumieniami między USA i Unią Europejską
  Potencjalne nieporozumienia między USA i Unią Europejską w zakresie sankcji gospodarczych mogą powodować wzrost ryzyka dla inwestorów w takich krajach jak Iran, Rosja, a nawet Kuba.

podział

Główne wnioski: Europa

 • Wzrost liczby ataków terrorystycznych, szczególnie w Niemczech
  Kilkukrotny wzrost liczby ataków terrorystycznych w Niemczech z 2 w 2015 roku do 17 w 2016 roku. Islamski ekstremizm jest główną przyczyną wzrostu poziomu ryzyka w tym kraju z niskiego do umiarkowanego, warto przy tym jednak wziąć też pod uwagę wzrost prawicowego ekstremizmu związanego z uchodźcami.
 • Wzrost ryzyk związanych z terroryzmem i przemocą polityczną w 7 krajach: Albanii, Niemczech, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Watykanie, spadek zaś w Bośni i Hercegowinie oraz na Słowacji.
 • Wysoki poziom ryzyka politycznego w Krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i Zakaukazia
  Prognozy słabego wzrostu gospodarczego  mogą oznaczać wysoki poziom ryzyka politycznego w Krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i Zakaukazia, szczególnie że konflikt na Ukrainie wydaje się odżywać na nowo. Jednakże, jak w przypadku innych gospodarek opartych na surowcach, wyższe ceny ropy powinny osłabiać napięcia w gospodarce obecne w latach 2015/2016.
 • Ryzyka związane ze złagodzeniem polityki USA wobec Rosji
  Potencjalne złagodzenie polityki USA wobec Rosji może spowodować ograniczenie dostępu do finansowania zagranicznego dla sektora surowcowego  i dla niektórych banków. Szybkie zniesienie sankcji spowodowałoby gwałtowną reakcję kongresu i wywołało napięcia w relacjach z europejskimi sojusznikami. Rozbieżności w zakresie sankcji między USA a Unią Europejską spowodowałyby wzrost ryzyka dla prowadzenia biznesu i tym samym niepewności w działalności gospodarczej.

podział

Terroryzm i przemoc  polityczna - komentarz

Dominika Kozakiewicz, CEO Aon Polska komentuje: „Terroryzm i przemoc polityczna, których nasilenie obserwowaliśmy w 2016 roku, to olbrzymie wyzwanie dla firm, niezależnie czy działają one wyłącznie na rynku lokalnym czy na rynku międzynarodowym. Zagrożenia związane z terroryzmem i przemocą polityczną dotyczą wielu gałęzi gospodarki, chociaż w największym stopniu sektora paliwowego, turystycznego, detalicznego, logistycznego czy lotnictwa. Przedsiębiorstwa muszą mieć  świadomość, że mogą doświadczyć wydarzeń, które będą miały wpływ na ich pracowników, operacje i aktywa. Posiadając wiedzę na temat tego, co może się wydarzyć, jesteśmy w stanie w dużo większym stopniu przygotować rozwiązanie pomagające zarządzać ryzykiem. To duże wyzwanie dla przedsiębiorców polegające na konieczności wypracowania strategii, która pozwoli na stawienie czoła ryzykom zagrażającym rozwojowi biznesu.”

Ryzyka polityczne - komentarz

Dominika Kozakiewicz, CEO Aon Polska komentuje: „W związku z rosnącym protekcjonizmem w obszarze handlu międzynarodowego, tendencjami populistycznymi, a także sankcjami gospodarczymi, zmienia się globalny krajobraz, co z kolei nie pozostaje bez wpływu na rynki wschodzące. Dlatego dużo istotniejsze niż kiedykolwiek jest dla globalnego biznesu zrozumienie i ograniczanie jego ekspozycji na ryzyko polityczne. Uwzględniając zmiany w polityce handlowej, walutowej oraz migracyjnej, można spodziewać się wzrostu ryzyka kontroli przepływu kapitału, zagrożeń dla łańcucha dostaw i interwencji rządów w gospodarce.”

Informacja o Mapach

Mapa Ryzyk Politycznych Aon pokazuje zmieniające się ryzyka dla biznesu oraz krajów i obejmuje rynki wschodzące (zaawansowane i drugorzędne, kraje nie będące członkami OECD). Mapa powstała we współpracy z Roubini Global Economics i w tym roku świętuje swoje 20-lecie. Mapa ryzyk terrorystycznych i przemocy politycznej Aon reprezentuje szczegółowy, empiryczny i oparty na  analizach związanych z ryzykami dotyczącymi zagrożeń terrorystycznych oraz przemocą polityczną. Od 2007 roku mapa jest przygotowywana we współpracy z The Risk Advisory Group. 

Więcej informacji oraz dostęp do map interaktywnych znajdą Państwo na portalu:
https://www.riskmaps.aon.co.uk/  



Decydując się na komentowanie lub udostępnianie materiałów ze strony www.aon.pl poprzez media społecznościowe, wyrażasz zgodę na udostępnienie firmie Aon wybranych informacji dostępnych na Twoim profilu w mediach społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat zbieranych informacji kliknij tutaj.

Kontakt dla mediów