Poland

Dane osobowe

Reprezentanci i osoby kontaktowe

Jeżeli podpisujesz umowy z jedną ze spółek z Grupy Aon (tj. Aon sp. z o.o., Aon Polska sp. z o.o. oraz Aon Polska Services sp. z o.o.) lub jesteś osobą kontaktową występującą w relacjach z tymi spółkami, poniżej znajdziesz informacje wymagane przez art. 13 i 14 RODO:
Aon sp. z o.o.
Aon Polska sp. z o.o.
Aon Polska Services sp. z o.o.
 

Globalna Polityka Prywatności

Aon sp. z o.o., Aon Polska sp. z o.o. oraz Aon Polska Services sp. z o.o. należą do międzynarodowej grupy spółek, na czele której znajduje się spółka Aon plc. Tutaj znajdziesz Globalną Politykę Prywatności.
 

Inspektor ochrony danych

Wszystkie trzy spółki powołały inspektora ochrony danych. Oto jego dane kontaktowe:
Aon Polska sp. z o.o.
Inspektor ochrony danych: Mateusz Gędźba e-mail: iod@aon.pl
Nota informacyjna
 
Aon Polska Services sp. z o.o.
Inspektor ochrony danych: Mateusz Gędźba e-mail: iod@aon.pl
Nota informacyjna
 
Aon sp. z o.o.
Inspektor ochrony danych: Mateusz Gędźba e-mail: iod@aon.pl
Nota informacyjna