Poland


Aon Hewitt to światowy lider w zakresie doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.
W oparciu o model Making Engagement Happen projektujemy i wcielamy w życie rozwiązania, które wspierają firmy w budowaniu angażujących i otwartych organizacji, a w efekcie osiąganie wysokich wyników biznesowych.