Poland

Raport „Weather, Climate and Catastrophe Insight 2019”

Straty finansowe spowodowane katastrofami naturalnymi osiągnęły w 2019 r. poziom 232 mld USD, zamykając najkosztowniejszą dekadę w historii

Wpływ klimatu na zmienność pogody podkreśla potrzebę większej odporności

 
Aon opublikował Weather, Climate & Catastrophe Insight: 2019 Annual Report. Celem publikacji jest analiza oddziaływania globalnych zagrożeń naturalnych, która pozwoli na identyfikowanie trendów, zarządzanie zmiennością na rynku i wzmacnianie odporności na przyszłość.

Z raportu wynika, że 409 zdarzeń związanych z katastrofami naturalnymi w 2019 roku spowodowało straty ekonomiczne w wysokości 232 miliardów dolarów – o 3 proc. niższe niż średnie roczne straty w tym stuleciu i o 20 proc. niższe niż średnia w poprzedniej dekadzie. Z tej kwoty programy ubezpieczeniowe finansowane przez sektor prywatny i rządy pokryły 71 mld USD – sześć procent powyżej średniej z tego wieku, ale znacznie mniej niż rekordowe 157 mld USD w 2017 roku i 100 mld USD w 2018. Oznacza to, że luka ubezpieczeniowa, czyli część strat ekonomicznych, które nie zostały pokryte przez ubezpieczenia, wyniosła w 2019 roku 69 proc., co stanowi piąty najniższy wynik od 2000 r.

W ciągu 12 zmonitorowanych miesięcy wystąpiło 41 wydarzeń powodujących co najmniej miliard dolarów strat gospodarczych i 12 wydarzeń powodujących co najmniej miliard dolarów strat objętych ubezpieczeniem. Dwa najkosztowniejsze zdarzenia ubezpieczeniowe, tajfuny Hagibis i Faxai, wystąpiły w Japonii i spowodowały odpowiednio 9 i 6 mld USD strat objętych ubezpieczeniem, ponieważ każda z tych katastrof dotknęła obszarów wysoce zurbanizowanych. Najkosztowniejszym ryzykiem były powodzie w głębi lądu, które spowodowały łączne straty gospodarcze w wysokości 82 mld USD; na drugim miejscu znalazły się cyklony tropikalne, ze stratami na poziomie 68 mld USD.

Z klimatycznego punktu widzenia 2019 rok był drugim najcieplejszym rokiem od 1851, jeśli chodzi o temperatury na lądzie i w oceanach. Co ciekawe, rekordowe temperatury odnotowano we Francji (46,0°C) i w Niemczech (42,6°C), podczas gdy okres od stycznia do maja był najwilgotniejszy w historii w Stanach Zjednoczonych – z opadami na poziomie 399 milimetrów.

Andy Marcell, CEO Reinsurance Solutions w Aon, komentuje: Po dwóch kosztownych latach z rzędu doszło do kilku dużych katastrof w 2019 roku, ale silna kapitalizacja pozwoliła branży ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na wygodne zarządzanie tymi stratami. Ponieważ jednak modele socjoekonomiczne łączą się z czynnikami naukowymi, takimi jak zmiany klimatu czy ekstremalne wahania pogody, potencjalne koszty finansowe będą się tylko zwiększać, dlatego też budowanie odporności ma kluczowe znaczenie.

Lata 2010-2019 były najkosztowniejszą dekadą w historii – szkody finansowe wyniosły 2,98 bilionów dolarów, czyli o około 1,19 bln USD więcej niż w latach 2000-2009, przy czym 44 proc. strat dotyczy regionu Azji i Pacyfiku. W ciągu dekady prywatni i publiczni ubezpieczyciele wypłacili 845 mld USD, z czego 55 proc. w samych Stanach Zjednoczonych.

Steve Bowen, Dyrektor i Meteorolog w zespole Aon Impact Forecasting, komentuje: Prawdopodobnie najbardziej charakterystycznym przejawem klęsk pogodowych w ostatnim dziesięcioleciu było wystąpienie zagrożeń wcześniej uznawanych za »drugorzędne« – takich jak pożary, powodzie i susze – które stały się znacznie bardziej kosztowne i dotkliwe. Badania naukowe wskazują, że zmiany klimatyczne nadal będą wpływać na wszystkie rodzaje zjawisk pogodowych, a w konsekwencji oddziaływać na coraz bardziej zurbanizowane obszary. Ponieważ sektor publiczny i prywatny łączą rozumienie nauki z inteligentnymi rozwiązaniami biznesowymi, doprowadzi to do wprowadzenia udoskonaleń, które zmniejszą ryzyko fizyczne i poprawią ogólną świadomość.

Inne znaczące wydarzenia z zeszłego roku:
  • wystąpił okres 12 miesięcy o największych opadach w Stanach Zjednoczonych od 1895 roku, skutkujący powodzią wzdłuż rzeki Missisipi i stratami ekonomicznymi w wysokości ponad 20 mld USD
  • cyklon 5 kategorii Dorian dokonał wielu spustoszeń na lądzie na Bahamach przez wiatr o prędkości 295 km/h; wyrównał on wynik osiągnięty przez cyklon Labor Day z 1935 roku – najsilniejsze zarejestrowane na Oceanie Atlantyckim zdarzenie tego typu z konsekwencjami na lądzie
  • cyklon Idai w Mozambiku spowodował największy kryzys humanitarny, zabijając 1 303 osoby i niszcząc ponad 300 000 domów, co wiązało się ze stratami finansowymi rzędu 2 mld USD
  • wichura Eberhard była jedynym wydarzeniem w Europie, które przekroczyło 1 mld USD w ubezpieczonych stratach, po tym jak przetoczyła się w marcu przez Europę Zachodnią i Środkową
  • najbardziej tragiczne trzęsienie ziemi miało miejsce 26 listopada w Albanii z 52 śmiertelnymi ofiarami
  • deszcze monsunowe spowodowały szkody związane z powodziami o łącznej wartości 25 mld USD w  Chinach (15 mld USD) i Indiach (10 mld USD)
  • intensywna wieloletnia susza oraz rekordowe upały wiosną i latem doprowadziły do powstania warunków umożliwiających rozpalenie niszczących pożarów buszu w Australii; spłonęło około 18,2 mln hektarów, a ponad 2500 domów zostało zniszczonych, co prawdopodobnie spowodowało straty ubezpieczeniowe przekraczające 1 mld USD.
 
Top 10 światowych zdarzeń generujących szkody
 
Okres Zdarzenie Lokalizacja Ofiary Straty ekonom.
(mld USD)
Straty ubezp.
(mld USD)
6-12 października Tajfun Hagibis Japonia 99 15.0 9.0
czerwiec – sierpień Monsun Floods Chiny 300 15.0 0.7
7-9 września Tajfun Faxai Japonia 3 10.0 6.0
maj – czerwiec Powodzie u wybrzeży Mississippi River Stany Zjednoczone 0 10.0 4.0
25 sierpnia – 7 września Cyklon Dorian Bahamy, Karaiby, US, Kanada 83 10.0 3.5
12-31 marca Powodzie u wybrzeży  Missouri River Stany Zjednoczone 10 10.0 2.5
czerwiec – październik Powodzie monsunowe Indie 1,750 10.0 0.2
6-13 sierpnia Tajfun Lekima Chiny, Filipiny, Japonia 101 9.5 0.8
marzec – kwiecień Powodzie Iran 77 8.3 0.2
2-5 maja Cyklon Fani Indie, Bangladesz 81 8.1 0.5
POZOSTAŁE ZDARZENIA 126 miliardów 44 miliardy
RAZEM 232 miliardy1 71 miliardów1,2
1 Zastrzega się możliwość zmian w miarę dalszego szacowania strat
2 Obejmuje straty poniesione przez prywatnych ubezpieczycieli i programy sponsorowane przez rząd
 
Jeśli natomiast chodzi o zdarzenia w Polsce, warto odnotować skutki wichury Eberhard 11 marca w południowej części kraju, które były częścią katastrofy o najwyższych stratach objętych ubezpieczeniem. Dalej, być może najważniejszym wydarzeniem była znaczna powódź w dniach 20-22 maja, z poważnymi skutkami w Małopolsce, Podkarpackiem i Świętokrzyskiem – szacunki wskazują na około 15 tys. roszczeń związanych z tym zdarzeniem. Dodatkowo, utrzymująca się susza i fale upałów w lecie skutkują dalszym wzrostem strat ekonomicznych w sektorze rolnym.

Pełny raport oraz krótki film Steve'a Bowena o kluczowych wnioskach są dostępne na interaktywnej stronie internetowej.
Aktualne oraz historyczne dane dotyczące katastrof pogodowych, a także analiza zdarzeń dostępne są na stronie Impact Forecasting Catastrophe Insight.

Kontakt w sprawie raportu

Kontakt dla mediów