Poland

Programy Pracownicze

Świadczenia pracownicze nie są celem samym w sobie, ale narzędziem w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, które ma zapewnić bezpieczne środowisko do prowadzenia działalności na każdym etapie rozwoju. Przyjmując takie podejście w stosunku do benefitów pracowniczych, zawsze staramy się w optymalny dla naszego klienta sposób modelować zakres oraz kształt programu.


Wspieramy naszych klientów w następujących obszarach: Zachęcamy do kontaktu, jeśli szukacie Państwo doświadczonego biznesowego partnera, który razem z Wami zadba o pracowników Państwa firmy.


Dodatkowo, Eksperci ds. Emerytalnych Aon oferują wsparcie w zakresie wdrożenia zmian związanych z reformą polskiego systemu emerytalnego, obligujących pracodawców do utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Rok 2019 będzie przełomowy w Polsce w zakresie dodatkowych zabezpieczeń emerytalnych. Pracodawcy już teraz powinni zastanowić się, czy PPK odpowiadają potrzebom ich pracowników, czy może warto sprawdzić funkcjonujące od wielu lat Pracownicze Programy Emerytalne. Rekomendujemy Państwu przeanalizowanie dostępnych rozwiązań pod kątem wielu czynników, w tym m.in.: prowadzonej polityki benefitów dla pracowników, symulacji budżetu finansowego na przyszłe lata, strategii biznesowej i planów rozwoju czy rekrutacji nowych pracowników.

Trafnie przeprowadzona analiza może sprawić, że nowe obowiązki i koszty ostatecznie doprowadzą do stabilizacji zatrudnienia i zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.