Poland
Programy prewencji zdarzeń i kontroli strat

Programy prewencji zdarzeń i kontroli strat

Większość organizacji jest uzależniona od jej materialnych aktywów oraz zatrudnionych pracowników, które pozwalają im osiągać wyznaczone cele. Każda organizacja narażona jest na katastrofę naturalną, pożar, zalanie, a nieszczęśliwym wydarzeniom towarzyszą konsekwencje w postaci utraty surowców i wyrobów gotowych, uszkodzenia maszyn i urządzeń, przerwania produkcji, roszczeń osób trzecich czy pracowników z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzona działalnością i posiadanym mieniem.

Nasi specjaliści pomogą Państwu określić, które ryzyka stanowią istotne zagrożenie i jakie kroki należy podjąć aby zminimalizować prawdopodobieństwo i skutki ich wystąpienia.


Elementy usługi

Podstawowe działania z tego zakresu mogą  dotyczyć:

 • Inżynieryjny przegląd ryzyka dla celów ubezpieczeniowych (tzw. Underwriting risk survey) – narzędzie pozwalające ocenić, które z elementów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa funkcjonują poprawnie, a które mogą powodować zwiększenie składki ubezpieczeniowej;
 • OHSAS18001 – projekt wdrażający system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z międzynarodowymi normami;
 • Behavioral Based Safety (BBS) – projekt wdrażający zasady bezpieczeństwa oparte o prawidłowe zachowania pracowników;
 • Doradztwo z zakresu BHP i ppoż. redukujące ryzyka w różnych obszarach operacyjnych: 
  ‒ Organizacja ochrony przeciwpożarowej;
  ‒ Reagowanie na awarie;
  ‒ Organizacja ochrony obiektu;
  ‒ Gospodarowanie materiałami palnymi w zakładzie;
  ‒ Zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

Korzyści ze współpracy z Aon:

 • niezależna ocena obecnych działań w zakresie prewencji i kontroli strat;
 • poprawa oceny ryzyka oraz spełnienie wymagań ubezpieczycieli;
 • budowa zdolności organizacji do ciągłej poprawy i doskonalenia procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym.


Decydując się na komentowanie lub udostępnianie materiałów ze strony www.aon.pl poprzez media społecznościowe, wyrażasz zgodę na udostępnienie firmie Aon wybranych informacji dostępnych na Twoim profilu w mediach społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat zbieranych informacji kliknij tutaj.

Kontakt