Poland
Badanie Aon: przed COVID-19 kryzys zdrowotny nie mieścił się w top 10 najważniejszych ryzyk według 82% firm na świecie

Reprioritizing Risk and Resilience For a Post-COVID-19 Future

 
  • Według 82% respondentów przed COVID-19 pandemia lub inny poważny kryzys zdrowotny nie stanowiły ryzyka z pierwszej dziesiątki rejestru ryzyk ich organizacji
  • Przed COVID-19 mniej niż 30% respondentów w regionie EMEA miało wdrożony plan na wypadek pandemii
  • 80% respondentów badania stwierdziło, że pandemia nauczyła ich przyjmować ogólnofirmowe podejście do zarządzania incydentami, współpracując z jednostkami funkcjonalnymi, takimi jak działy ryzyka, HR, IT i finansów
 
Aon opublikował globalny raport Reprioritizing Risk and Resilience For a Post-COVID-19 Future. Według tego opracowania pandemia pokazała, że przedsiębiorstwa będą musiały ponownie ustalić priorytety i wypracować nowe strategie w zakresie zarządzania ryzykiem.
 
Z globalnego raportu Aon wynika, że według 82% respondentów przed COVID-19 pandemia lub inny poważny kryzys zdrowotny nie stanowiły ryzyka z pierwszej dziesiątki rejestru ryzyk ich organizacji. W momencie przeprowadzania przez Aon Globalnego Badania Zarządzania Ryzykiem w 2019 roku, ryzyko pandemii zajmowało 60 miejsce na 69 zidentyfikowanych ryzyk. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach oraz zespoły zarządzające nie były zatem w stanie szybko zareagować na zagrożenie pandemią, a gdy ta już nadeszła, ich infrastruktura ryzyka z trudem radziła sobie z pierwszą reakcją.
 
Raport Aon wskazuje na różnice w reakcjach firm w poszczególnych regionach. Przed COVID-19 mniej niż 30% respondentów w regionie EMEA miało wdrożony plan pandemiczny, podobnie jak w Ameryce Północnej (31%), ale w przeciwieństwie do 52% respondentów w regionie APAC. Warto zauważyć, że organizacje w regionie Azji, Australii i Oceanii (APAC) zbudowały solidniejsze programy pandemiczne w odpowiedzi na podobne zagrożenia, z którymi miały już do czynienia, takie jak SARS i świńska grypa. Wyniki badania pokazują, że we wszystkich branżach i regionach ochrona ludzi i majątku była dla uczestników ankiety najważniejszym priorytetem.
 
Zmienne wskaźniki zakażeń koronawirusem w poszczególnych regionach wpływają na to, na którym etapie znajdują się przedsiębiorstwa („reagowanie i odpowiedź”, „odbudowa” lub „przekształcanie”). Dla przykładu Ameryka Północna ma najwyższy odsetek organizacji w fazie „odbudowy” (59%), podczas gdy organizacje z regionu APAC zgłosiły, że są w fazie „przekształcenia” (36% organizacji z APAC w porównaniu do 29% organizacji ogółem) – prawdopodobnie ze względu na ich doświadczenia związane z postępem pandemii. Pomimo tych różnic wyłonił się jeden główny temat: ponad połowa firm spodziewa się, że COVID-19 nadal będzie miał wpływ na ich działalność za rok. 


 
Rory Moloney, Chief Executive Officer, Global Risk Consulting, Aon, powiedział: „Nie ulega wątpliwości, że pandemia COVID-19 trwale zmieni sposób funkcjonowania firm. Przed nami jeszcze długa droga do „ery postcovidowej”, ale w miarę jak zbliżamy się do fazy odbudowy, firmy muszą zadać sobie pytanie, jak powinno wyglądać zarządzanie ryzykiem i odporność w przyszłości. Wśród najważniejszych priorytetów firm dążących do przekształcenia swojej działalności znajdują się nowe i szybsze wykorzystanie technologii, przesunięcie zasobów, planowanie zatrudnienia oraz przemyślenie przyszłości pracy – to dopiero początek długoterminowej ewolucji w zarządzaniu ryzykiem”.
 
Richard Waterer, Managing Director EMEA, Global Risk Consulting, Aon, dodał: „Reakcja rządów była koniecznym hamulcem dla globalnego wydarzenia tej wielkości, ale nasze badanie pokazuje, że istnieje również wyraźne zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie transferu ryzyka w celu wsparcia wysiłków firm w łagodzeniu skutków. Część tej drogi będzie wymagała od przedsiębiorstw ponownego przemyślenia dostępu do kapitału oraz ryzyka, a także stałej współpracy między sektorami publicznym i prywatnym. Równie ważne jest, aby branża ubezpieczeniowa wprowadzała innowacje w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby firm, rosnącą zmienność sytuacji na świecie i pojawiające się zagrożenia. Skuteczne rozwiązania ubezpieczeniowe po pandemii będą bardziej elastyczne, strategiczne, precyzyjne i skalowalne”.
 
W globalnym raporcie podkreślono, że kluczowym elementem reagowania na kryzys oraz budowania skutecznej strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie będzie zapewnienie, że pracownicy są w stanie dostosować się, komunikować i współpracować, w momencie gdy uderzy kryzys. Rosnąca zależność organizacji od platform cyfrowych sprawia, że są one potencjalnie bardziej narażone na niekorzystne zdarzenia cybernetyczne, utratę informacji i wpływ na reputację, co wymaga odświeżenia strategii zarządzania cybernetycznego i zarządzania ryzykiem.
 
Badanie Aon sugeruje, że w przyszłości liderzy ryzyka i biznesu muszą poszerzyć swoją perspektywę o ocenę głównych czynników wstrząsowych, a nie tylko przewidywanych strat. Radzenie sobie z nowymi formami niestabilności, budowanie odporności wśród pracowników i przemyślenie dostępu do kapitału odegrają rolę w rozwijaniu zdolności firm do radzenia sobie ze zdarzeniami w przyszłości. Ponadto bardziej spójne i zintegrowane podejście będzie konieczne, aby wyjść nie tylko z pandemii, lecz także z przyszłych wstrząsów. 80% respondentów globalnego badania stwierdziło, że pandemia nauczyła ich przyjmować ogólnofirmowe podejście do zarządzania incydentami, współpracując z jednostkami funkcjonalnymi, takimi jak działy ryzyka, HR, IT i finansów.

Kontakt w sprawie raportu

Insighty i informacje związane z COVID-19

Raporty związane z pandemią