Poland
Według Aon pogoda zależna od zmian klimatycznych jest głównym powodem szkód o wartości 268 mld USD powstałych w wyniku katastrof naturalnych w 2020 roku, z czego 64% było nieubezpieczonych

Raport Weather, Climate & Catastrophe Insight 2020

„Kiedy katastrofy naturalne i pandemia zderzają się ze sobą” – coroczny globalny raport bada „połączone ekstremalności”.


Aon opublikował globalny raport Weather, Climate & Catastrophe Insight: 2020 Annual Report. Badanie zawiera ocenę oddziaływania globalnych katastrof naturalnych, która ma pomóc w identyfikowaniu tendencji, zarządzaniu zmiennością i zwiększeniu odporności.
 
Według raportu Aon 416 katastrof naturalnych w 2020 r. spowodowało straty gospodarcze w wysokości 268 mld USD – 8% powyżej średnich rocznych strat w tym stuleciu. Koszty nadal rosną ze względu na zmieniający się klimat, większą liczbę osób przenoszących się na obszary zagrożone oraz wzrost globalnej zamożności. Z tej sumy sektor prywatny i rządowe programy ubezpieczeniowe pokryły 97 mld USD, tworząc lukę w ochronie w wysokości 64% – jest to część strat gospodarczych nieobjętych ubezpieczeniem. Tym istotniejsza wydaje się kwestia naprawienia niedopatrzeń poprzez zwiększenie dostępu do produktów ubezpieczeniowych w przyszłości.


 
„Globalna odpowiedź na socjoekonomiczną zmienność spowodowaną przez pandemię COVID-19 skierowała uwagę także na inne systemowe ryzyka – szczególnie związane ze zmianą klimatu – i poskutkowała gruntowną zmianą biznesowych priorytetów. Raport Aon podkreśla rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia „połączonych ekstremalności” i potwierdza, że wiodące organizacje w przyszłości będą definiowane przez ich zdolność do zarządzania globalnymi konsekwencjami jednocześnie występujących katastrof” – mówi Greg Case, CEO w Aon. „W wysoce zmiennym świecie ryzyka pozostają stale obecne, są bardziej połączone i w rezultacie również bardziej dotkliwe – a rok 2020 dodatkowo to uwypuklił. Podkreślił również potrzebę ściślejszej współpracy między sektorami publicznym i prywatnym, która będzie miała zasadnicze znaczenie dla zniwelowania rosnącej luki w ochronie i budowania odporności na katastrofy naturalne”.
 
W ciągu roku ponad 8 000 ludzi straciło życie z powodu katastrof naturalnych. Cyklony tropikalne były najbardziej kosztownym zagrożeniem, które spowodowało ponad 78 mld USD bezpośrednich strat gospodarczych. Zaraz za nimi uplasowały się powodzie (76 mld USD) i silne burze konwekcyjne (63 mld USD). Patrząc z klimatycznej perspektywy, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) podała, że 2020 rok był drugim najcieplejszym rokiem na świecie od 1880, z temperaturami na lądzie i oceanach wyższymi o +0.98°C od średniej dla XX wieku.

Steve Bowen, meteorolog i dyrektor zespołu Impact Forecasting w Aon, komentuje: „Świat wciąż ewoluuje, mierząc się z nowymi wyzwaniami związanymi z naturalnymi zagrożeniami. Podczas gdy wiele podmiotów z prywatnych i publicznych sektorów skupia się przede wszystkim na fizycznych i ludzkich ryzykach, coraz więcej globalnych organów regulacyjnych zwraca uwagę na sposoby radzenia sobie z pojawiającymi się przejściowymi i późniejszymi wizerunkowymi zagrożeniami. Jest to tym bardziej prawdziwe, że ryzyka finansowe i społeczne związane ze zjawiskami klimatycznymi stają się coraz bardziej widoczne na co dzień. Nacisk na szczeblu korporacyjnym i rządowym będzie miał decydujące znaczenie dla inwestycji w ograniczanie ryzyka, odporność i zrównoważony rozwój, gdy rozwiązania w zakresie zmian klimatycznych nabierają coraz szybszego tempa”.
 
Znaczące wydarzenia regionalne z 2020 roku:
  • Najdroższy w historii rok pod względem gwałtownych burz konwekcyjnych na świecie, na czele z historycznym derecho w USA
  • Na kontynencie amerykańskim odnotowano rekordową liczbę 12 nawałnic, w tym sześć huraganów
  • Super tajfun Goni uderzył w Filipiny jako najsilniejszy sztorm, jaki kiedykolwiek odnotowano na świecie, osiągając prędkość niemal 314 km/h
  • Ciara stała się najdroższą wichurą w Europie od czasu Xynthii w 2010 r.
  • Susza zmniejszyła plony rolne w Brazylii i Argentynie, wypalając 30% regionu Pantanal
  • Najbardziej rozległe powodzie w dorzeczu Jangcy od 1998 r. spowodowały szkody gospodarcze o wartości 35 mld USD w sezonie monsunowym w Chinach
 
Tabela 1: 10 największych zdarzeń powodujących straty gospodarcze na świecie1,2
Data Zdarzenie Lokalizacja Liczba ofiar śmiertelnych Straty gospodarcze (USD mld) Straty ubezpieczone
(USD mld)
czerwiec – wrzesień sezonowe powodzie Chiny 280 35.0 2.0
21-29 sierpnia huragan Laura USA, Karaiby 68 18.2 10.0
15-21 maja cyklon Amphan południowa Azja 133 15.0 0.5
8-12 sierpnia burze konwekcyjne (w tym Środkowo-Zachodnie Derecho) USA 4 12.6 8.3
3-15 lipca powodzie w Kyushu Japonia 82 8.5 2.0
2-13 listopada huragan Eta Karaiby, USA 309 8.4 0.7
czerwiec – wrzesień sezonowe powodzie Indie 1,922 7.6 0.8
14-18 września huragan Sally USA 0 7.0 3.5
22 marca trzęsienie ziemi w Zagrzebiu Chorwacja 2 6.1 0.1
30 lipca – 5 sierpnia huragan Isaias USA, Karaiby, Kanada 18 5.0 2.7
Wszystkie pozostałe zdarzenia 146 mld 67 mld
ŁĄCZNIE 268 mld 97 mld
1 Zastrzega się możliwość zmian w miarę dalszego opracowywania szacunków strat
2 Obejmuje straty pokryte przez prywatnych ubezpieczycieli i programy sponsorowane przez rząd
Pełny raport i krótki film są dostępne na interaktywnej stronie Aon na https://aon.io/2JVZT9G. Aby uzyskać dostęp do aktualnych i historycznych danych dotyczących katastrof naturalnych, a także do analiz zdarzeń, zapraszamy na stronę catastropheinsight.aon.com.

Catastrophe Insight

Kontakt w sprawie raportu