Poland

Ryzyka finansowe

Departament Ubezpieczeń Finansowych w Aon Polska jest częścią Aon Credit Solutions, specjalistycznej jednostki w ramach naszej międzynarodowej organizacji.

Dzięki Globalnej praktyce Aon Credit Solutions jako zespół możemy korzystać bezpośrednio z doświadczeń naszych kolegów zagranicą, tak przy ubezpieczeniach należności, jak i przy innych projektach związanych z polityką zarządzania ryzykiem.

Nasze rozwiązania obejmują m.in.:
 • ubezpieczenie należności handlowych we wszystkich wariantach oferowanych przez ubezpieczycieli krajowych i eksportowych z włączeniem ryzyka politycznego, ubezpieczenia pojedynczego ryzyka czy kontrahenta oraz produkcji
 • ubezpieczenie inwestycji zagranicznych
 • gwarancje kontraktowe każdego rodzaju: celno-podatkowe, akcyzowe, koncesyjne oraz związane z funduszami unijnymi
 • ubezpieczenie nadwyżkowe niewystarczających limitów (Top-Up Cover) w tym autorskie rozwiązania Aon Credit Solutions
 • aranżacja programów faktoringowych
 • doradztwo w zakresie windykacji i informacji gospodarczej
 • doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym.
Poza produktami ubezpieczeniowymi Aon Credit Solutions dostarcza także inne usługi z zakresu finansowania handlu takie jak forfaiting, analizy portfelowe czy sekurytyzacja aktywów.
 

Serwis Aon w ubezpieczeniach finansowych:
 • doradztwo w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym
 • audyt i analiza potrzeb firmy w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym
 • uzgodnienie założeń programu ubezpieczenia należności
 • zebranie ofert ubezpieczeniowych i usług powiązanych
 • wielopoziomowe, dokładne porównanie propozycji, rekomendacja najlepszych wariantów
 • aktywna negocjacja kluczowych parametrów i szczegółowych rozwiązań.
 • systematyzowanie procesu przetargu i przepływu informacji
 • doprecyzowanie warunków szczegółowych w drodze negocjacji przed podpisaniem umowy
  • bieżący monitoring funkcjonowania programu ubezpieczenia
  • szkolenia osób obsługujących ubezpieczenie z wyjaśnieniem wszystkich najważniejszych obowiązków ubezpieczającego
  • wyjaśnienie wszystkich wątpliwości w trakcie trwania ubezpieczenia
  • pomoc w sytuacjach konfliktowych
  • doradztwo w przypadku szkody
  • przypominanie o kluczowych terminach umowy
  • informowanie o zmianach na rynku ubezpieczeń należności, nowych rozwiązaniach i ryzykach.Dzięki zdobytej wiedzy, doświadczeniu i znajomości rynku mamy możliwość aranżowania programów dla największych przedsiębiorców z różnych branż m.in.:
 • międzynarodowych koncernów spożywczych i tytoniowych
 • producentów piwa, pasz, kawy i towarów FMCG, suplementów diety oraz niszowych produktów (trumny, biopaliwa)
 • liderów branży paliwowej, cementowej, izolacji budowlanych, produkcji opon czy sprzętu AGD
 • firm farmaceutycznych
 • hut stali – firm wchodzących w skład międzynarodowych i krajowych koncernów metalurgicznych
 • przedstawicieli przemysłu gazowego.

Kontakt