Poland
Development Center Angażujący lider | Aon Hewitt

Development Center Angażujący lider


Loading

Skuteczność lidera i realizacja celów biznesowych jest silnie skorelowana z jego umiejętnością angażującego przywództwa (wg Aon Hewitt Top Companies for Leaders Study), a dokładnie budowania zaangażowania swoich podwładnych tak, aby osiągali lepsze wyniki.

Development Center "Angażujący Lider" jest odpowiedni dla lidera, który chce długoterminowo realizować cele organizacji w oparciu o budowanie zaangażowania swoich pracowników. Zaangażowani pracownicy to:

 

zysk


większy zysk z działalności
operacyjnej

rotacja


niższa rotacja pracowników

sprzedaz


wyższy wzrost sprzedaży

cele


częściej przekraczane
cele na poziomie
firmy i indywidualnym

Development Center „Angażujący Lider” to indywidualna sesja rozwojowa, a dokładnie:

 • Symulacja sytuacji związanych z zarządzaniem zespołem i budowaniem zaangażowania.
 • Feedback na temat zachowań związanych z angażującym przywództwem i ocena w kontekście modelu angażującego lidera.
 • Ocena kompetencji biznesowych w uniwersalnym kontekście biznesowym, poza własną rolą / codziennym obszarem.
 • Różne konteksty wykorzystania danej kompetencji, zwiększające rzetelność oceny (indywidualnie oraz ze współpracownikiem lub podwładnym).
 • Doświadczenie rozwojowe oraz pogłębiony feedback, które pozwolą utrzymać koncentrację na rozwoju i lepiej ukierunkować działania rozwojowe.

 


 

 

angażujący lider

 


 

Development Center "Angażujący Lider" pozwala:

 • zwiększyć samoświadomość liderów w zakresie wpływu jaki wywierają na swoich pracowników,

 • zidentyfikować przekonania, które utrudniają rozwój angażującego przywództwa,

 • wskazać zachowania, które budują zaangażowanie pracowników. Wzrost samoświadomości liderów w zakresie wpływu jaki wywierają na swoich pracowników.

 

Wyzwania, na które odpowiemy realizując Development Center "Angażujący Lider":

 1. Jak liderzy w Twojej organizacji wpływają na swoje zespoły?
 2. Na ile ich styl działania i zarządzania zespołem angażuje ludzi i pomaga realizować cele?
 3. Dlaczego pewne ich zachowania mogą wywoływać opór i demotywować innych?
 4. W co warto zainwestować, aby rozwijać kulturę angażującego przywództwa?

Angażujące przywództwo to jeden z istotnych elementów programu budowania zaangażowania pracowników w organizacji.

Kontakt

Dowiedz się więcej o rozwoju liderów