Poland
Development Center – rozwój kompetencji liderów | Aon Hewitt

Development Center – rozwój kompetencji liderów


Loading

 

Kompetencje liderów mają istotny wpływ na realizację celów organizacji. Aby skutecznie realizować strategię, poziom kompetencji kluczowych menedżerów w firmie powinien być systematycznie rozwijany i dostosowywany do celów strategicznych i wyzwań biznesowych przed jakimi stoi organizacja.

Development Center wspiera menedżerów, którzy pomimo że mają wiedzę ekspercką, to zarządzając zespołem nie są w stanie osiągać pożądanych rezultatów biznesowych.

Development Center pozwala:

 • Wskazywać aspekty związane z zarządzaniem biznesem, które warto uzupełnić aby efektywnie realizować cele i wyzwania organizacji
 • Zwiększyć skuteczność menedżerów w zakresie zarządzania pracownikami
 • Odkrywać i korygować nieefektywne style działania i przywództwa u pracowników
 • Wykorzystywać w pełni potencjał zarówno poszczególnych pracowników jak całych zespołów
 • Identyfikować menedżerów oraz pracowników z wysokim potencjałem, którzy w przyszłości będą mogli objąć ważne role w organizacji

 

Development Center - rozwój liderów

W Aon Hewitt specjalizujemy się w rozwoju liderów zajmujących kluczowe stanowiska w organizacji, w tym top executive. Skuteczność biznesowa lidera jest silnie skorelowana z angażującym przewództwem - te kompetencje rozwijamy podczas dedykowanego Development Center Angażujący Lider, które realizujemy m. in. w oparciu o autorski i wielokrotnie sprawdzony model Angażującego Lidera.

DC

 

Wyzwania / problemy strategiczne, na które odpowiemy podczas Development Center:

 1. Na ile efektywnie menedżer zarządza swoim zespołem:
  Czy rozumie swoją rolę jako menedżera odpowiadającego za zarządzanie ludźmi czy zarządza tylko realizacją zadań?
  Na ile klarownie deleguje zadania?
  Czy potrafi diagnozować mocne i słabe strony swoich pracowników, optymalnie wykorzystywać ich potencjał i wspierać w rozwoju luk kompetencyjnych?
  Dlaczego niektóre zachowania menedżera mogą wywoływać opór i demotywować innych?
 2. Czy jego świadomość biznesowa i umiejętności analizy sytuacji są adekwatne do bieżących wyzwań organizacji?
 3. W co warto zainwestować, aby rozwijać kulturę systematycznego budowania kompetencji pracowników adekwatnie do dynamicznie zmieniających się wymagań biznesowych?

 

Poznaj autorskie Development Center - Angażujący Lider koncetrujące się na rozwoju kompetencji angażującego przywództwa i skutecznego angażowania pracowników.

Kontakt

Dowiedz się więcej o rozwoju liderów