Poland
Diagnoza osobowości i stylu pracy (Adept 15TM) | Aon Hewitt

Diagnoza osobowości i stylu pracy (Adept 15TM)

ADEPT-15TM to najbardziej nowatorskie narzędzie na rynku, oparte o unikalny algorytm stosowany między innymi przez amerykańską armię. ADEPT-15TM buduje obraz stylów i preferencji uczestnika, w unikalny sposób nieustannie testując prawdziwość i kompletność odpowiedzi w trakcie wypełniania kwestionariusza. Dzięki możliwości użycia aż 350 000 kombinacji stwierdzeń, zapewnia maksymalną trafność i kompletność oceny - jest to najbardziej zaawansowane pod tym względem narzędzie na rynku.

diagnoza

Czym jest Adept-15TM?

ADEPT-15TM to zaawansowane technologicznie narzędzie psychometryczne, wspierające diagnozę metodą Assessment i Development Center.

  • Diagnoza 6 głównych stylów działania lidera zakorzenionych w jego osobowości.
  • Obraz 15 aspektów osobowości kluczowych dla skutecznego funkcjonowania w otoczeniu VUCA (volatility – uncertainty – complexity – ambiguity).
  • Cenne źródło informacji na temat zarówno mocnych stron, jak i możliwych ryzyk.
  • Punkt wyjścia do pracy nad rozwojem indywidualnym

schemat

 

Kiedy stosować Adept-15TM?

  • jeśli chcesz zidentyfikować potencjalnych liderów i wyłaniać talenty,
  • jeśli chcesz rozwijać świadomość liderów – wokół ich indywidualnych profilów i stylów działania i tego w jaki sposób wpływają one na zespół, sposób funkcjonowania i zarządzania,
  • jeśli potrzebujesz stworzyć profile pracowników, pomocne przy rekrutacjach i planowaniu działań rozwojowych,
  • jeśli zależy Ci, aby zatrudniać liderów, którzy są dopasowani do kultury Twojej organizacji i roli jaką będą pełnić
  • oraz jeśli oczekujesz nowego podejścia do diagnozy pracowników, które zapewni maksimum obiektywizmu.

 

Diagnoza osobowości za pomocą Adept-15TM jest doskonałym punktem wyjścia do rozwoju menedżerów (development center i team coaching), jak również oceny kandydatów w procesie rekrutacyjnym assessment center.

Kontakt

Dowiedz się więcej o rozwoju liderów