Poland
Koncepcja Angażującego Przywództwa

Koncepcja Angażującego Przywództwa

 

Baza danych globalnego badania Pracowników Aon Hewitt, zawierająca odpowiedzi milionów ankietowanych, daje nam wyjątkową szansę zrozumienia, jakie zachowania przywódcze zwiększają zaangażowanie pracowników. 

Jak powstała koncepcja Angażującego Przywództwa?

Aby pogłębić naszą wiedzę w tym zakresie, połączyliśmy dane zgromadzone w naszej bazie danych Globalnego Badania Pracowników Aon Hewitt z badaniem jakościowym przeprowadzonym w różnych organizacjach. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych z liderami wysoce zaangażowanych zespołów oraz grup fokusowych, w których pracownicy zostali zapytani o to, jak oceniają wkład swoich przełożonych w poziom ich zaangażowania w pracę firmy, chcieliśmy dowiedzieć się więcej o najbardziej angażujących liderach.

Wiedzieliśmy bowiem, że jeśli uda nam się rozszyfrować ogólny profil angażującego przywództwa, będziemy w stanie jeszcze efektywniej pomóc firmom w procesie oceny, wyboru, rozwijania i wykorzystania angażujących liderów w ich organizacjach.

Jak powstał model Angażującego Przywództwa

 

Profil Angażującego Przywództwa

Wnioski z powyższych badań okazały się zaskakująco spójne i pokazały wyraźnie, że angażujących liderów łączą trzy fundamentalne podobieństwa:

  1. po pierwsze, mają silny system swoich przekonań i wyjątkowe cechy charakteru;
  2. po drugie, wszyscy zostali ukształtowani przez doświadczenia z wczesnego okresu kariery;
  3. po trzecie, zachowują się w sposób, który pozytywnie i wyraźnie wpływa na poziom zaangażowania współpracowników i podwładnych

 

To pozwoliło nam opracować model Angażującego Przywództwa, który prezentujemy poniżej. Pokazuje on, że na profil najlepszych liderów składają się ich podstawowe przekonania, zachowanie oraz najważniejsze doświadczenia.

Model Angażującego Przywództwa

model Angażującego Przywództwa

Jak działają Angażujący Przywódcy?

Tym, co wyróżnia angażujących liderów, nie jest sam fakt wdrażania w życie powyższych zasad, tylko sposób, w jaki to robią. Badania pokazują, że najlepsi liderzy są blisko – są dostępni dla podwładnych, okazują im szczerą troskę i zainteresowanie, a także umożliwiają im działanie.

Instytut Technologiczny w Massachusetts niedawno poszerzył to badanie, analizując dodatkowo obecność liderów w miejscu pracy. Okazało się, że naturalni przywódcy działają niczym „charyzmatyczne łączniki”, które „aktywnie przemieszczają się po biurze, sprawiedliwie poświęcając czas innym, angażują się w krótkie, ale dynamiczne rozmowy oraz zachowują równowagę między mówieniem i słuchaniem”.

Pod względem zachowań angażujący liderzy to Ci którzy:

Step up (Odwaga) – Liderzy, którzy nie boją się wyzwań, dbają o to, aby rzeczy szły naprzód bez względu na przeszkody, mają odwagę w pokonywaniu wyzwań i trudności, która inspiruje innych.

Connect & Stabilise (Kontakt) – Liderzy, którzy okazują empatię i słuchają innych, dzięki nim  ludzie czują się ważni i pozytywnie patrzą w przyszłość.

Stay Grounded (Wiarygodność) – Liderzy, którzy są świadomi siebie i swoich czynów, tacy którzy realizują to, co mówią i są w tym spójni.

Serve & Grow (Wsparcie) – Liderzy, którzy sprawiają, że inni się rozwijają, realizując ambitne cele i zadania, przydzielają nie tylko znaczące obowiązki, ale też udzielają istotnego wsparcia.

Energise (Napęd) – Liderzy, którzy inspirują innych, łączą działania członków zespołu nadając im wspólny, wiarygodny cel, dają poczucie sensu i energię do działania.

Zapraszamy liderów do inspirującego programu, w którym:

  • Staną się bardziej świadomi swojej roli i odpowiedzialności w budowaniu agażującej kultury organizacji.
  • Zyskają jasny obraz swoich umiejętności angażowania innych oraz obszarów do rozwoju.
  • Poczują wewnętrzną energię do pracy nad zmianą swojego sposobu myślenia i zachowań przywódczych.
  • Będą się wzajemnie wspierać we wzmacnianiu kompetencji Angażującego Lidera.
  • Otrzymają praktyczne narzędzia i wskazówki, które pomogą im przełożyć kluczowe wnioski na codzienne działania.

 

Rozwój Angażujących Liderów jest jednym z elementów programu Making Engagement Happen.