Poland
Rozwój przywództwa | Aon Hewitt

Rozwój przywództwa


Loading

Silne przywództwo to dzisiaj coś więcej niż tylko przewaga konkurencyjna; to coś co odróżnia światowej klasy organizacje od pozostałych firm. Dziś potrzeba skutecznego przywództwa jest bezprecedensowa. Coraz bardziej odczuwalne braki w dostępie do talentów, zmieniające się wymagania dotyczące przywództwa czy też zdolności przywódcze nieadekwatne do współczesnych realiów zarządzania, wskazują na rosnące znaczenie właściwej oceny i rozwoju zdolności przywódczych. 

W oparciu i nasze wieloletnie badania nad przywództwem w organizacjach i codzienne doświadczenie w bezpośredniej pracy z liderami, przygotowaliśmy w naszej ocenie najbardziej wartościowy i kompleksowy zestaw narzędzi i metod, które pozwalają menedżerom stać się liderami przyszłości.

Narzędzia rozwoju przywództwa

Diagnoza osobowości (Adept 15TM) 

Diagnoza osobowości ADEPT 15TM buduje obraz stylów i preferencji uczestnika, w unikalny sposób nieustannie testując prawdziwość i kompletność odpowiedzi w trakcie wypełniania kwestionariusza.

Assessment Center - rekrutacja Top menedżerów

Assessment Center - rekrutacja Top menedżerów pozwala w ciągu dnia zweryfikować specyficzne doświadczenie biznesowe kandydata i w oparciu o model Angażującego Lidera Aon Hewitt ocenić jego umiejętności przywódcze.

Development Center

Development Center wspiera menedżerów, którzy pomimo że mają wiedzę ekspercką, nie są w stanie w pełni jej wykorzystać aby osiągać pożądane rezultaty biznesowe.

Development Center - Angażujący Lider

Development Center - Angażujący Lider to indywidualna sesja rozwojowa dla lidera, który chce długoterminowo realizować cele organizacji w oparciu o budowanie zaangażowania swoich pracowników.

Team Coaching

Team Coaching umożliwia wyłonienie i  przepracowanie  ważnych, a niewypowiedzianych dotychczas kwestii, które wpływają na relacje w zespole,  jego energię, potencjał do współdziałania  i  gotowość do wzięcia odpowiedzialności za cele zespołu.

Engaging Leadership
Koncepcja Angażującego Przywództwa daje wyjątkową szansę zrozumienia, jakie zachowania przywódcze zwiększają zaangażowanie pracowników i w jakim kierunku należy je rozwijać. 

 

Co wyróżnia liderów przyszłości?

Firmy, które odnoszą sukces, sprawniej niż inne dostosowują się do stale zmieniającego się świata  VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity), podatnego na zmiany, pełnego niepewności, złożoności i niejednoznacznego.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia oraz cykliczne globalne badania koncentrujące się na obszarze przywództwa i najlepszych praktykach zarządzania ludźmi, zidentyfikowaliśmy kluczowe elementy DNA liderów przyszłości, skutecznie stawiających czoła wyzwaniom w świecie VUCA:

Cechy lidera przyszłości

cechy lidera przyszłości

Samoświadomość

Przywództwo przyszłości wyróżnia wysoki poziom świadomości mocnych stron oraz ryzyk i wyzwań związanych z ich indywidualnymi profilami liderów. Cechuje ich dobre zrozumienie wpływu ich stylu działania na obszar za jaki odpowiadają oraz zespoły, którymi zarządzają.  Dowiedz się więcej o diagnozie przywództwa za pomocą ADEPT-15TM.

Odporność

Odporność oraz umiejętność szybkiej adaptacji w obliczu wyzwań i presji. Rozwój w tych obszarach wymaga uczestniczenia w nowych, rozwijających doświadczeniach poza strefą komfortu. Konieczne jest też, aby organizacja, zachęcając do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, akceptowała wiążące się z tym ryzyko oraz wspierała w natychmiastowym wyciąganiu wniosków z niepowodzeń. Ważna tym aspekcie jest też ekspozycja na różne perspektywy, punkty widzenia i pomysły. Dowiedz się więcej o rozwoju przywództwa za pomocą Development Center.

Angażujące przywództwo

Poprzez Angażujące przywództwo liderzy budują ze swoimi ludźmi relacje oparte na zaufaniu, dają im poczucie sensu i energię do działania, a także zapewniają adekwatne wsparcie i odwagę do pokonywania wyzwań. 

Dowiedz się więcej  o Angażującym Przywództwie.

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Dowiedz się więcej o rozwoju liderów