Poland
Assessment Center | Aon Hewitt

Assessment Center - Rekrutacja na kluczowe stanowiska


Loading

Top Executive Assessment Center pozwala w ciągu jednego dnia zweryfikować specyficzne doświadczenie biznesowe kandydata i w oparciu o model Angażującego Lidera Aon Hewitt ocenić jego umiejętności przywódcze.

W diagnozie może zostać wykorzystany ADEPT-15 – nowatorskie narzędzie określające preferowane przez lidera style działania w środowisku biznesowym.

Jako Aon Hewitt wykorzystując metodologię Assessment Center łączymy rozumienie biznesu z różnorodnych branż ze zrozumieniem kluczowych kompetencji potrzebnych, aby sprostać określonym wyzwaniom biznesowym.

Top Executive Assessment Center pozwala: 

 • zweryfikować kompetencje biznesowe specyficzne dla danej funkcji oraz umiejętności przywódcze
 • wskazać ryzyka, jakie mogą pojawić się w przypadku wyboru kandydata oraz sposoby zminimalizowania tego ryzyka
 • lepiej poznać potencjał kandydata i ewentualne obsadzić go w innej funkcji, niż początkowo było to planowane
 • odpowiednio zaplanować proces wdrożenia
 • ochronić firmę przed turbulencjami związanymi ze zmianą lidera lub osoby na kluczowym stanowisku
 • ograniczyć koszty i czas związany z nieudaną rekrutacją i z koniecznością uruchomienia kolejnej.

rekrutacja top menedżerów

Wyzwania, na które odpowiada Top Executive Assessment Center:

 1. Na ile kandydat, który zajmował stanowisko GM w pokrewnej branży, sprawdzi się na równoległym stanowisku w innej organizacji?
 2. Czy to, że kandydat zajmował topowe stanowisko w globalnej korporacji oznacza, że będzie równie skuteczny w polskiej firmie rodzinnej i odwrotnie?
 3. Jak skuteczni będą ludzie sukcesu z consultingu w zarządzaniu realnym biznesem?
 4. Co można zrobić, aby ocenić czy kandydat, który wydaje się spełniać oczekiwania biznesu, będzie skutecznie realizować postawione przed nim cele i zadania?
 5. Jak prezes może upewnić się na ile uprawnione są deklaracje, składane przez kandydata odnośnie jego kompetencji?
 6. Jak zweryfikować wątpliwości, które pozostały nam po wywiadzie kompetencyjnym?

 

Nasze szerokie doświadczenie w pracy z top menedżerami wykorzystujemy nie tylko skutecznie wspierając rekrutację na wysokie stanowiska, ale także rozwój indywidualny (development center) i zespołowy (team coaching).

Kontakt

Dowiedz się więcej o rozwoju liderów