Poland
Aktuarialna wycena rezerw na świadczenia pracownicze | Aon Hewitt

Aktuarialna wycena rezerw na świadczenia pracownicze


Loading

Na styku zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania finansami wspieramy zespoły rachunkowe i controllingowe firm, dostarczając im profesjonalne usługi aktuarialne. Wykonujemy aktuarialne wyceny rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie ze standardami MSR 19 „R” i US GAAP ASC 715.

Usługi aktuarialne

Zgodnie z praktyką Aon Hewitt oraz z opinią wielu audytorów i biegłych rewidentów rezerwy aktuarialne powinny być zawiązane na następujące świadczenia pracownicze:

Stosownie do zaleceń standardów rachunkowości, rezerwy na świadczenia pracownicze powinien wyliczać licencjonowany aktuariusz wpisany na listę aktuariuszy Komisji Nadzoru Finansowego.

Skontaktuj się z Aon Hewitt jeśli:

  • chcesz wyliczyć wartość rezerw na świadczenia pracownicze,
  • planujesz zmianę Regulaminu Wynagradzania lub Układu Zbiorowego Pracy i chcesz poznać finansowy efekt tych zmian na bilans, P&L i OCI,  
  • twoja firma planuje zakup innej spółki i chcesz poznać wartość jej długoterminowych zobowiązań, 
  • chcesz zrezygnować z systemu nagród jubileuszowych i potrzebujesz doradztwa, 
  • chcesz uruchomić w firmie plan emerytalny.

Wyceny aktuarialne w Aon Hewitt

Aon Hewitt należy do tzw. „wielkiej trójki” firm aktuarialnych o zasięgu globalnym. Wykonujemy projekty konsolidacji wycen aktuarialnych zarówno  dla wielkich globalnych koncernów, jak i pojedyncze wyceny rezerw dla lokalnych przedsiębiorstw.

Kontakt

Nagrody za usługi aktuarialne