Poland
Continuous Listening / Continuous Dialogue

Strategia Ciągłego Słuchania / Ciągłego Dialogu


Loading

Zarządy na całym świecie często deklarują, że pracownicy to ich największy kapitał. Pomimo tego wielu z nich jako główne narzędzie dialogu z podwładnymi wykorzystuje jedynie coroczne badanie opinii pracowników. To błędna strategia – aby naprawdę poznać i zrozumieć potrzeby pracowników, dialog z nimi, oparty na słuchaniu i rozmowie, musi odbywać się częściej.

Czym jest strategia Ciągłego Dialogu w całym cyklu życia pracownika w organizacji?

Ciągłe Słuchanie / Ciągły Dialog zakłada zbieranie przez organizację informacji zwrotnych przez cały cykl życia pracownika i znacznie częściej niż tylko raz do roku. Skutecznie wdrożenie tej strategii kładzie fundament pod stworzenie otwartego i dynamicznego środowiska pracy sprzyjającego innowacjom, przyciągającego, a także pozwalającego zatrzymać talenty oraz umożliwiającego długofalowy rozwój biznesu.

Wartość dodana strategii Ciągłego Dialogu

Organizacje, w których strategie Ciągłego Słuchania / Ciągłego Dialogu są najbardziej rozwinięte, zyskują szeroki wachlarz informacji zwrotnych na różnych etapach cyklu życia pracownika. Zaczyna się to już od opinii uzyskiwanych od nowozatrudnionych dotyczących procesu wdrożeniowego w firmie. Kolejny krok to częste i dokumentowane rozmowy na temat wyników i wydajności. Roczne badania opinii pracowników zostają zastąpione (lub poszerzone) o ankiety kwartalne lub miesięczne. I wreszcie na zakończenie okresu zatrudnienia przeprowadza się ankiety końcowe, które pomagają zrozumieć przyczyny odejścia pracownika, a także ocenić możliwość zatrudnienia danego pracownika w przyszłości.

Strategia Ciągłego Słuchania

 

strategia ciaglego sluchania

 

Odpowiednie pytania w odpowiednim czasie

W Aon Hewitt pomagamy zaprojektować i wdrożyć strategie zwiększające zaangażowanie w ramach całego cyklu życia pracowników. Proces ten zaczyna się od solidnego i realnego zrozumienia doświadczenia pracownika. Modern Survey - nasza zaawansowana technologia pomiaru poziomu zadowolenia i nastrojów pracowników pozwala każdej organizacji zadawać odpowiednie pytania w odpowiednim momencie – a to umożliwia uzyskanie kompleksowego obrazu doświadczenia wszystkich zatrudnionych w firmie. Przejdź do informacji na temat platformy Modern Survey.

Ciągłe Słuchanie czy Ciągły Dialog?

Jednocześnie należy pamiętać, że strategia Ciągłego Dialogu nie zadziała, jeśli będzie polegała wyłącznie na słuchaniu. Obowiązkiem liderów i manedżerów jest podjęcia odpowiednich działań w oparciu o uzyskane informacje zwrotne i nawiązanie dialogu z pracownikami – w przeciwnym razie dostaną oni sygnał, że ich głos nie jest brany na poważnie i mogą poczuć się rozczarowani i zniechęceni.

Jeśli ktoś pyta o to, jak często należy zbierać od pracowników informacje zwrotne, odpowiedź brzmi: „Tak często, jak można podjąć w związku z nimi jakieś działanie”.

Co napędza ten trend?

Jednym z najważniejszych czynników jest zmienność – w dzisiejszym świecie firmy muszą szybko przystosowywać się do okoliczności i dynamicznie wprowadzać zmiany. Liderzy nie mogą czekać miesiącami, aby upewnić się, że nowa strategia została zrozumiana i jest skutecznie wdrażana w strukturach organizacji. Zdolność elastycznego reagowania w czasie rzeczywistym w oparciu o informacje zwrotne uzyskane od pracowników jest więc kwestią o fundamentalnym znaczeniu.

Na rynku jest w tej chwili obecne całe pokolenia pracowników, którzy jasno oczekują, że ich głos zostanie wysłuchany i dla których coroczne badanie nastrojów jest rozwiązaniem po prostu przestarzałym. Należy też dodać, że oczekiwania względem wysłuchania opinii pracowników o ich miejscu pracy będą jedynie rosły w miarę jak do pokolenia roczników wyżu demograficznego dołączą w firmach młodzi z pokolenia Y oraz ich następcy.

W zdrowych relacjach dialog/rozmowa odbywa się częściej niż raz w roku, dlaczego więc także nie w miejscu pracy?

Zapoznaj się z możliwościami Modern Survey, tak aby już teraz przygotować się na nadchodzące zmiany na rynku pracy.

Modern Survey

Kontakt

Dostępne publikacje

Continuous Dialogue Video