Poland
Budowanie zaangażowania pracowników w grupach kapitałowych

Budowanie zaangażowania pracowników w grupach kapitałowych


Loading

Z prowadzonych przez Aon Hewitt badań wynika, że zbudowanie zaangażowania pracowników oraz kultury proefektywnościowej w grupach kapitałowych jest wyzwaniem.

Firmy należące do grup kapitałowych, działają w dużym rozproszeniu, często w kilkudziesięciu oddziałach w kraju i na świecie.

Jednocześnie wśród celów strategicznych tego typu firm znajduje się zapewnienie klientom stabilnej i konkurencyjnej obsługi bez względu na lokalizację, bycie liderem efektywności i liderem w swojej dziedzinie. Przede wszystkim zaś – bycie rentownym przedsiębiorstwem dla akcjonariuszy.

Zaangażowanie pracowników w grupach kapitałowych

Grupy kapitałowe rzadko prowadzą spójny proces zarządzania zaangażowaniem pracowników, tak aby badanie zaangażowania pracowników było punktem wyjścia do analiz i interpretacji wyników w każdej spółce, ale w kontekście celów i wyzwań całej grupy.

W Aon Hewitt wiemy, nie tylko jak odpowiedzieć na te wyzwania, ale przede wszystkim dzięki naszym ponad dwudziestoletnim doświadczeniom w prowadzeniu badań zaangażowania pracowników, wiemy jak z sukcesem zaplanować i przeprowadzić projekt budowania zaangażowania „od A do Z”w grupie kapitałowej.

Posiadamy metodologię i doświadczenie w prowadzeniu badań zaangażowania w Polsce, jak i na świecie oraz bogate portfolio narzędzi i platform badawczych do obsługi firm z nawet kilkusettysięczną załogą. Pracujemy z 5 grupami kapitałowymi z pierwszej dziesiątki największych tego typu firm w Polsce. Szczycimy się największą bazą benchmarków oraz szeregiem praktycznych rozwiązań w obszarze budowania zaangażowania.

Organizacja badania zaangażowania pracowników w grupie kapitałowej

Wiemy, jak zorganizować i sprawnie przeprowadzić badanie zaangażowania pracowników w grupie kapitałowej o skomplikowanej strukturze. Nasze doświadczenia potwierdzają liczne referencje.

 • W firmie z branży ubezpieczeniowej osiągnęliśmy frekwencję 87% przy ponad 11 tysiącach pracowników zaproszonych do udziału w badaniu z 361 miast zlokalizowanych we wszystkich województwach w Polsce.
 • Zawsze dostosowujemy kwestionariusz do specyficznej sytuacji spółek będących w głębokiej restrukturyzacji czy procesie integracji po fuzji czy przejęciu. Uwzględniamy stronę kupującą, przy jednocześnie mniejszej populacji pracowników. Jednakowy kwestionariusz umożliwia ujednolicenie priorytetów dla spółek w grupie i zapewnienie synergii we wdrażaniu spójnych rozwiązań.
 • Dzięki zarządzeniu procesem komunikacji wewnątrz firmy z branży logistycznej, a w szczególności przeprowadzeniu rozmów w kluczowych momentach procesu – np. przed zebraniem i wysyłką ankiet – zebraliśmy ankiety papierowe z blisko 100 miejscowości w całej Europie w ciągu zaledwie 7 dni.
 • Zapewniamy wsparcie w tworzeniu pytań dodatkowych w kwestionariuszu, ukierunkowanych na monitorowanie zmian.
 • Dzięki monitoringowi procesu komunikacji umożliwiamy wymianę wiedzy i doświadczeń między podmiotami grupy. Daje to impuls do stworzenia forum dla HR, dzięki czemu rośnie jego znaczeniei zmienia się percepcja HR wewnątrz firmy.

 

Korzyści budowania zaangażowania pracowników w grupach kapitałowych

Korzyści dla grup kapitałowych z udziału w programie budowania zaangażowania przeprowadzonym przez Aon Hewitt to:

 • spójne narzędzia, komunikacja i działania w ramach grupy kapitałowej;
 • wewnętrzny benchmarking praktyk w grupie;
 • wysoka efektywność działań w fazie przygotowania narzędzi badania;
 • możliwość dzielenia się wnioskami i wymiany doświadczeń w ramach zespołów prowadzących badanie po stronie grupy;
 • ujednolicona praca nad interpretacją wyników i generowaniem planów działań;
 • podobne doświadczenia pracowników uczestniczących w badaniu;
 • centralna koordynacja całego projektu badawczego przez Aon Hewitt;
 • atrakcyjna cena z uwagi na efekt skali projektu

 

Zapraszamy do kontaktu.

Więcej o sposobie podejścia do projektu znajdziesz w Budowanie zaangażowania pracowników – Making Engagement Happen.