Poland
Zaangażowanie pracowników - metodologia

Zaangażowanie pracowników - metodologia


Loading

Koncepcja zaangażowania pracowników jest często mylnie kojarzona z badaniem satysfakcji pracowników i ich zadowolenia. Tymczasem prawdziwa definicja zaangażowania pracowników jest znacznie głębsza. Zaangażowanie to poziom psychologicznej inwestycji pracownika w organizację, który motywuje go do tego, aby jak najlepiej wykonywał swoją pracę i przyczyniał się do sukcesu organizacji.

Zaangażowany pracownik – czyli kto?

Zaangażowani pracownicy mówią, pozostają, działają. Aon Hewitt bada zaangażowanie pracowników w oparciu o trzy postawy. Zaangażowany pracownik to taki, który:

  • MÓWI pozytywnie o swojej organizacji,
  • deklaruje chęć POZOSTANIA w firmie, ponieważ może się tutaj realizować, 
  • DZIAŁA na rzecz sukcesu organizacji i jest gotów do podejmowania dodatkowego wysiłku na rzecz firmy.

 

zaangażowany pracownik - 3 postawy: mówi, pozostaje, działa

Dla prawidłowego przeprowadzenia procesu budowania zaangażowania w organizacji niezwykle istotne jest zrozumienie, jakie czynniki wpływają bezpośrednio na te trzy postawy, gdyż to one składają się na model angażującego środowiska pracy według Aon Hewitt i decydują o tym na ile pracownik jest zaangażowany.

Nasz zespół ekspertów może nie tylko zmierzyć poziom zaangażowania pracowników w organizacji, ale przede wszystkim zidentyfikować i przeanalizować te czynniki, które najmocniej wpływają na poziom zaangażowania pracownika, a także pomagać w podjęciu niezbędnych kroków, aby je wzmacniać.

Zaangażowanie pracowników – co na nie wpływa

Aon Hewitt mierzy zaangażowanie pracowników na podstawie badania opini pracowników dotyczących kilkunastu różnorodnych aspektów środowiska pracy. Są to między innymi: angażujące przywództwo, wiarygodna marka pracodawcy, współpraca wewnątrz- i zewnątrzzespołowa, zarządzanie wynikami, organizacja pracy, wynagradzanie i docenianie, autonomia i wpływ na decyzje. Głęboko wierzymy, że pracownik jest w dużej mierze zaangażowany na tyle, na ile angażujące jest jego miejsce pracy.

Model angażującego środowiska pracy według Aon Hewitt

 

 

Model angażującego środowiska pracy według Aon Hewitt 

 

Praca nad zaangażowaniem pracowników

Współpracujemy z klientami różnej wielkości, począwszy od dużych, globalnych firm, które wymagają wysoce dostosowanego do indywidualnych potrzeb, wielojęzycznego podejścia (budowanie zaangażowania w grupach kapitałowych), aż po do mniejsze lub mniej złożone organizacje, które poszukują bardziej standardowych i efektywnych kosztowo rozwiązań.

Projektujemy i wdrażamy strategie zaangażowania w całym cyklu życia pracownika. Od badań do działań, sprawiamy że zaangażowanie staje się faktem (Making Engagement Happen), dostarczając rozwiązania, które pomagają:

  • Zbierać i analizować właściwe dane, tak aby móc świadomie kształtować zaangażowanie
  • Przezwyciężać bariery organizacyjne w budowaniu zaangażowania
  • Zrozumieć, jakie zmiany są konieczne, aby stworzyć kulturę organizacji napędzającą wzrosty
  • Rozwijać aktualnych i przyszłych liderów, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zachowań związanych z angażującym przywództwem

 

Ewolucja oczekiwań pracownika i przyszłość budowania zaangażowania

Rosnące oczekiwania pracowników, a także większe tempo prowadzenia biznesu sprawiają, że pracodawcy są zmuszeni całkowicie zmienić podejście do utrzymania zaangażowania pracownika,  a przede wszystkim poznać jego doświadczenie z firmą na każdym etapie cyklu życia w organizacji.

Tutaj z pomocą przychodzi strategia „ciągłego słuchania” i ciagłego dialogu z pracownikami (ang. Continuous Listening / Continuous Dialog). Aby dokładnie mierzyć i w sposób skuteczny zarządzać zaangażowaniem pracowników w organizację, pracodawcy muszą zmienić sposób, w jaki uzyskują informacje na ten temat. Badanie zaangażowania ewoluuje w kierunku Ciągłego słuchania (Continuous listening), które umożliwia gromadzenie informacji zwrotnych w szerszym zakresie w trakcie całego cyklu życia pracownika w organizacji.

Nasza globalna wiedza konsultingowa i danych wraz z ultranowoczesną technologią pomiaru cyklu życia pracowników w organizacji Modern Survey zapewniają, że nasi klienci mogą spokojnie patrzeć w przyszłość.

Dowiedz się jak skutecznie budować zaangażowanie w firmie.