Poland
Modern Survey

Modern Survey


Loading

Modern Survey to narzędzie do analityki talentów w całym cyklu życia pracownika w organizacji, które wspiera budowanie zaangażowania.  Modern Survey ułatwia realizację strategii Continuous Listening / Continuous Dialogue.

Modern Survey

Jak działa Modern Survey? Analityka talentów.

Naszym celem jest wspieranie firm w podejmowaniu decyzji opartych na danych i poprawa poziomu zaangażowania oraz efektywności pracowników.

Stworzona przez Aon Hewitt platforma Modern Survey to osadzone w chmurze narzędzie do pomiaru doświadczenia pracownika, które integruje dane z informacji zwrotnych, baz porównawczych i systemów firmowych w celu analizy korelacji pomiędzy zaangażowaniem pracowników a sukcesem biznesowym organizacji.

Platforma analityczna dostarcza insighty oparte o dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym, tworząc całościowy i zagregowany obraz cyklu życia pracownika w organizacji. Modułowa technologia integruje dane z badań zaangażowania, onboardingu, momentu wyjścia z organizacji, oceny 360 stopni i innych, integrując je w jednym miejscu i udostępniając na czytelnych dasboardach.

Cykl życia pracownika w organizacji

cykl życia pracownika w organizacji

Skuteczni liderzy, menedżerowie i partnerzy HR

Platforma Modern Survey pozwala liderom, managerom i zespołom ds. HR sprawdzić nastroje panujące wśród pracowników dzięki możliwości przeprowadzenia szybkich i niskokosztowych ankiet z odpowiedziami przesyłanymi w czasie rzeczywistym. To oznacza dostęp do kompleksowego obrazu cyklu życia pracownika – od ankiety wypełnianej przez kandydata, przez proces wdrożeniowy nowego pracownika, ocenę 360 stopni, po rozmowy dotyczące poziomu zaangażowania i przyczyn decyzji o rozstaniu się z firmą.

Dzięki takiemu rzeczywistemu dialogowi z pracownikami, możliwe jest szybkie podjęcie działań w kluczowych kwestiach, a tym samym podniesienie poziomu zaangażowania pracowników.

Przeglądanie wyników – Pulpit managera

 Modern Survey dashboards

 

 

 

 

 

Integracja danych. Tworzenie kompleksowego obrazu.

Organizacje, które wdrożyły najbardziej zaawansowane strategie Ciągłego Dialogu nie tylko dostają częste informacje zwrotne w trakcie całego cyklu życia pracowników, ale też pamiętają o integrowaniu zgromadzonych danych w celu stworzenia kompleksowego obrazu kondycji firmy. Efektywny proces wdrożeniowy nowego pracownika powinien zaowocować jego zaangażowaniem, a to z kolei – znakomitymi wynikami i chęcią dłuższego pozostania w organizacji. Skuteczny pomiar i integracja danych dotyczących tych procesów umożliwi firmie wizualizację i opis efektu wdrożonych działań. Ponadto kompilacja wszystkich tych danych znacznie ułatwia przewidywanie przyszłych zachowań pracowników. Zgromadzone dane złożą się na bogaty, kompleksowy obraz pracowników w Twojej organizacji.

Jak Aon Hewitt może pomóc?

Wprowadzenie strategii Ciągłego Słuchania i prowadzenie ciągłego dialogu z pracownikami dla wielu firm jest wyzwaniem. Zapewniamy nie tylko wielokrotnie nagradzaną technologię, ale też wsparcie ekspertów, którzy pomogą skutecznie wdrożyć strategię Ciągłego Dialogu. Nasi konsultanci prowadzą i udzielają wsparcia w krytycznych momentach wdrożenia strategii takich jak:

Cele i Pozycjonowanie – jakie decyzje odnośnie zarządzania talentami powinna wspierać strategia Ciągłego Słuchania? Jak Ciągłe Słuchanie ma pomóc stworzyć kulturę wysokich wyników w Twojej organizacji?

Zarządzanie – Jaka powinna być rola HR? Liderów? Menedżerów? W jaki sposób zwiększyć rolę, jaką mogą odegrać pracownicy? Jak ich zaangażować?

Pomiar i Merytoryka – Jakie pytania powinieneś zadać, aby uzyskać wiedzę którą potrzebujesz?

Częstotliwość badań – Jak ustalić najlepszy moment na zastosowanie różnych narzędzi i pytań i jak uniknąć zbyt częstych badań? Jak często powinieneś mierzyć zaangażowanie?

Działanie – Jak najlepiej wykorzystać wiedzą zgromadzoną z badań i insightów? Kto jest odpowiedzialny za podjęcie działań? Jakie działania warto podjąć najpierw, tak aby osiągnąć jak najlepsze efekty?

Zapraszamy do kontaktu.

Przejdź do strony poświęconej technologii Modern Survey.

 

Kontakt

Dostępne publikacje

Continuous Dialogue Video