Finland


Vaimeaan työkykyjohtamiseen ei ole enää varaa - Aon ja KOHO Consulting yhteistyöhön suomalaisen työkykyjohtamisen kehittämiseksi

Apr 23, 2020 | Aleksi Halme

Työelämän uudistumistahti on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Asiakasyritystemme näkökulmasta jatkuvan muutoksen tila aiheuttaa kovia paineita organisaatioille suoriutua tärkeimpien resurssien eli henkilöstön työkyvyn, työhalun ja osaamisen varmistamisessa.

Myös taloudellinen intressi on valtava. Suomen yksityissektorilla tekemättömän työn kustannusten arvioidaan olevan n. 3,6 miljardia euroa vuodessa. Kustannus muodostuu suorista sairauspoissaolokustannuksista, TyEL työkyvyttömyysmaksuista, työtapaturmavakuutuksen maksusta sekä työterveyden kustannusten omaosuudesta
Aon ja KOHO Consulting yhdistää osaamisensa, jotta yritykset pystyvät paremmin varmistamaan henkilöstönsä kyvyn pysyä työelämän muutoksessa mukana ja parantamaan tulostaan.

2020- luvun työkykyjohtamisen rima on korkealla ja siinä menestyjiä yhdistää sarja onnistumisia, joista Tiina Kesti, Partneri, KOHO Consulting listaa tärkeimmät:
  • työkyky on asetettu yhdeksi strategiseksi prioriteetiksi- se näkyy tavoitteina, mittareina, raportointina ja investointeina sekä johtamisvastuiden määrittelynä
  • Työkyky näkyy johdon toiminnoissa suunnitelmina, tavoitteina, konkreettisina toimenpiteinä ja valittuina painopisteinä
  • työkyky näkyy HR:n ja esimiesten käytännöissä, joihin on määritelty selkeät vastuut ja yhteiset tavat toimia
  • työkyvyn kumppanuuksiin ja tukitoimiin on panostettu; työterveys- ja työsuojeluyhteistyö on tiivistä, henkilöstöedut ovat kilpailukykyisiä ja terveyttä tukeviin elintapoihin kannustetaan
KOHOn ja Aonin kanssa luot yrityksellesi työkykyjohtamisesta kilpailuetua seuraavin hyödyin:
  1. Työkykyjohtamisen one-stop-shop
  • Työterveys- ja vakuutusratkaisujen kokonaisuuden optimointi yhdeltä, puolueettomalta toimijalta
säästäen yrityksen aikaa ja rahaa
 
  1. Varmistamme hyödyn ja kotiutamme vaikutukset
  • Toimimme yrityksesi edunvalvojina, jotta kilpailutuksessa tai tehostamisessa sovitut tavoitteet saadaan todennetusti maaliin
 
  1. Saatte käyttöönne työkykyjohtamisen vahvimmat ja kokeneimmat asiantuntijat
  • Tuomme alan parhaat käytännöt ja näyttöön perustuvan tiedon hyödyksenne rohkeasti ja raikkaasti.
 
Haasta kumppanit tasonnostoon

Työkykyjohtamisen ”sisäpeli” on ratkaisevaa, mutta merkittävä rooli työkykyjohtamisessa on myös yrityksen yhteistyökumppaneilla, kuten työterveyspalveluilla, eläkeyhtiöllä ja työtapaturmavakuuttajalla.

Erityisen työlääksi yritykset kokevat työterveyspalveluiden johtamisen. Työterveys on kuitenkin tärkein työkykykumppani ja suurin investointi työkykyyn yrityksen näkökulmasta. Yhteistyön keskiössä tulee olla organisaation työkykyriskit- ja tarpeet sekä niihin oikein kohdistetut toimenpiteet, erityisesti työkykyongelmien ennaltaehkäisy.

Esimerkiksi työterveyden kilpailutuksessa onkin osattava arvioida hintojen ohella myös palvelun sisältöä ja toiminnan laatua. Lisäksi markkinoilla tapahtuvan konsolidaation myötä aitoja vaihtoehtoja on vähän ja niiden välisiä eroja on vaikea eritellä.

”Juuri tähän haasteeseen pyrimme yhteistyöllämme vastaamaan!” sanoo Janne Myllymäki, Aon Finlandin henkilöstöratkaisujen johtaja.  Janne tiivistää vielä miksi yhteistyö on voimaa ”Yhteistyön myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme riippumattoman ja asiantuntevan neuvottelukumppanin, jolla on kyky arvioida, vertailla ja haastaa potentiaalisia yhteistyötahoja niin laadullisilla kuin numeerisilla mittareilla”.

”Aina ei ole tarve uudistaa kilpailuttamalla, vaan usein on järkevämpää tehostaa kumppanuutta nykyisen työterveystoimijan kanssa. Siinä tulemme mukaan yrityksen rinnalle rakentamaan ja johtamaan vaikuttavampaa työterveysyhteistyötä, jonka tuloksia pystytään mittaamaan”, kertoo Esko Piirainen, Partneri, Koho Consultingilta.

Osana työkykykumppanien kokonaisuutta ovat myös vakuutusyhtiöt. Potentiaalisten vakuutusyhtiöiden valinnassa Suomessakin jo 25-vuotta toiminut vakuutusmeklari Aon täydentää Kohon osaamista tuomalla pitkän kokemuksen lisäksi markkinatietoa sekä vakuuttamisen syväosaamista.

”Meidän numeronmurskaustaidot yhdistettynä Koholta löytyvään osaamiseen koko työkykyjohtamisen ketjun vahvistamisesta mahdollistaa Asiakkaillemme entistä valistuneemman päätöksenteon. Kokonaisuudessaan tällä osaajaryhmällä, sen kokemuksella ja aivokapasiteetilla saadaan ratkaistua hyvinkin monimutkaisia asiakashaasteita!” innoitsee Janne Myllymäki.
 
Lyhyesti
Koho Consulting Oy – www.kohoconsulting.fi
KOHO Consulting on liiketoimintalähtöiseen työkykyjohtamiseen erikoistunut yritys, joka kohottaa sekä yrityksen että sen henkilöstön arvoa.  Olemme asiantuntevin työterveysyhteistyön uudistaja ja tehostaja ja näkemyksellinen työkykyjohtamisen sparraaja. Aonin kanssa yhdessä pystymme kehittämään yrityksille ylivertaisia työkykykumppanuuksia ja niiden tuloksena parempaa kilpailukykyä sekä kasvua.
 
Aon Finland Oy - www.aon.com/finland
Aon on maailman johtava yritysjohtajien neuvonantaja vakuuttamisessa, riskienhallinnassa sekä henkilöstöetuuksissa. Aonin liiketoiminta on organisoitu maailmanlaajuiseksi verkostoksi, joka toimii 120 maassa, ja jossa työskentelee 50 000 asiantuntijaa. Yhdessä KOHOn kanssa kykenemme auttamaan asiakkaitamme vielä laaja-alaisemmin henkilöriskeihin liittyvien ratkaisuiden tiimoilta.
Lisätietoa antavat:
Esko Piirainen - [email protected] - 050 4961 181
Janne Myllymäki – [email protected] - +358 (0)201 266 389