Finland
Brexitin vaikutukset kansainväliselle vakuuttamiselle


Brexitin vaikutukset kansainväliselle vakuuttamiselle

Aug 22, 2018 | Eetu Tiainen

Euroopan Unioni ja Iso-Britannia käyvät parhaillaan neuvotteluja Iso-Britannian ja Euroopan Unionin yhteistyön tulevaisuudesta. Iso-Britannian on määrä erota EU:sta maaliskuun 29. päivä 2019, mikä on tarkalleen kaksi vuotta siitä, kun Theresa May ilmoitti Iso-Britannian eropäätöksestä. Neuvotteluosapuolilla on hyvin erilaisia toiveita ja näkemyksiä siitä, millaista yhteistyön pitäisi jatkossa olla. 


Iso-Britannia on ehdottanut, että tavarakauppa tapahtuisi jatkossakin Iso-Britannian ja EU:n välillä, kuten EU:n sisämarkkinoilla. Myös finanssipalvelujen osalta säilytettäisiin oikeus tuottaa finanssipalveluja yli EU:n ja Iso-Britannian välisen rajan. Jäljelle jäävät EU-maat, EU27, haluavat taas pitää kiinni kaikista EU:n perusperiaatteista: tavaroiden, palvelujen, pääoman ja EU-kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta. 

Myös vakuutusalan kannalta EU:n ja Iso-Britannian neuvottelut ovat polttopisteessä. Varmuutta neuvottelujen lopputuloksesta ei ole ja neuvottelujen päätöksellä tulee olemaan vaikutusta myös kansainvälisen vakuuttamisen kentällä. Iso-Britannia ja etenkin Lontoo ovat vakuutusalan keskiöitä maailmassa. Lontoo on ollut päätoimipaikkana monen kansainvälisen vakuutusyhtiön, kuten esimerkiksi AIG:n Euroopan toiminnoille. Lontoo on merkityksellinen vakuutusalan keskittymä myös siinä mielessä, että monet erikoisemmat riskit ovat parhaiten vakuutettavissa juuri Lontoon markkinoiden ja paikallisten vakuutusyhtiöiden kautta. 

Tulevaisuuden tuntemattomuus


Koska aiemmin Lontoosta käsin Eurooppaan toimivat vakuutusyhtiöt ovat voineet kirjoittaa vakuutussopimuksia Euroopan Unionin alueella, ei Lontoosta toimiminen ole aiheuttanut ongelmia vakuutusyhtiöille tai näiden asiakkaille. Brexitin epävarmuustekijät kuitenkin muuttanevat tilannetta. Oikeus kirjoittaa vakuutussopimuksia EU-alueella (passporting rights) päättynee, jos Iso-Britannia ei ole valmis sopimaan EU27:n kanssa kaikkien EU:n perusperiaatteiden noudattamisesta. Tällöin Iso-Britanniasta käsin Eurooppaan vakuutussopimuksia kirjoittavat vakuutusyhtiöt joutuvat keksimään muita ratkaisuja.

Monilla Lontoosta päin operoivilla toimijoilla on jo tytäryhtiöitä uuden EU27-alueen sisällä. Yhtiöt, joilla tytäryhtiöitä ei vielä ole, tulevat mitä todennäköisimmin perustamaan sellaisen EU27-alueelle olettaen, että brexit-neuvottelujen lopputulos ei mahdollista edullisempia ratkaisuja. Vastaavanlainen ratkaisu lienee mahdollinen myös EU27:n alueelta käsin toimivien vakuutusyhtiöiden osalta, mikäli ne mielivät jatkaa vakuuttamista Iso-Britannian markkinoilla. Ehdotuksessaan EU:lle (2.2.2017) Iso-Britannian hallitus halusi täsmentää, että on sekä Iso-Britannian että EU27:n etujen mukaista välttää markkinoiden pirstoutumista ja finanssipalvelujen heikkenemistä.

Vakuutusyhtiöille, joiden kotipaikka on EU27-alueella (kuten Suomessa), brexit ei tule todennäköisesti aiheuttamaan yhtään harmaita hiuksia. Jatkossakin ne voivat vakuuttaa EU:n sisärajojen sisällä ilman ongelmia. Suomalaisten yritysten osalta toimenpiteitä voidaan tarvita, mikäli yrityksellä on toimintaa Iso-Britanniassa. Jos vakuutusyhtiöillä ei ole jatkossa mahdollisuutta kirjoittaa vakuutussopimuksia Iso-Britanniasta EU27-alueelle ja päinvastoin, on tärkeää, että suomalaiset yhtiöt, joilla on toimintaa saarivaltiossa, saavat vakuutusturvan järjestettyä itselleen jollain muulla tavalla.

Suurten yritysten kansainväliset vakuutukset hoidetaan pääosin ohjelmavakuutusten avulla. Tarkoittaa tämä sitä, että esimerkiksi suomalainen yritys tarvitsee vakuutusohjelmaansa paikallisen vakuutuksen, joka kattaa Iso-Britannian toiminnan riskit. Tästä syystä on mahdollista, että ohjelmavakuutusten sisällä olevien paikallisten vakuutussopimusten määrä tulee kasvamaan, sillä EU27:n ja Iso-Britannian välisen rajan toisella puolella tapahtuvan toiminnan vakuuttamiseen tarvitaan omia vakuutuksia ja paikallisia vakuutusyhtiöitä.

Haittojen ehkäisy on yhteinen etu


Tässä vaiheessa Iso-Britannian EU-eron vaikutukset liike-elämän eri osa-alueille ovat vielä tuntemattomia. Ei voida varmuudella tietää sitä, millaisia järjestelyitä vakuutusyhtiöiltä vaaditaan rajojen yli tapahtuvan vakuuttamisen jatkamiseksi. Kysymyksiä herättää myös ennen brexitiä asetettujen vakuutusten korvaavuus brexitin jälkeen. Onko ennen brexitiä voimaansaatetuista vakuutuksista mahdollista hakea korvauksia EU-eron jo tapahduttua, tai voidaanko jo tapahtuneista vahingoista maksaa korvausvastuita brexitin jälkeenkin? On vaikea kuvitella, että ennen brexitiä tehdyt vakuutukset eivät olisi voimassa myös brexitin jälkeen, vaikka uusia vakuutuksia ei voisikaan enää tehdä.

Mitä todennäköisimmin vakuutusten korvaavuudesta pidetään huolta tavalla tai toisella, sillä se on kaikkien osapuolten etu. Vaikka rajan yli tapahtuva korvausten maksaminen ei olisi enää mahdollista brexitin jälkeen, on oletettavissa, että vakuutusyhtiöt hoitavat korvauksia ja samalla suojelevat mainettaan jollain muilla järjestelyillä, kuten vakuutuskannan siirtämisellä riskin kohdemaahan.

Brexit ja sen eri skenaariot aiheuttavat vielä monia keskusteluita ja toimenpiteitä vakuutusalalla. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että asiakkaat voivat suhtautua vakuutusturvansa jatkuvuuteen levollisin mielin. EU27:n ja Iso-Britannian yhteinen etu on, että kansainvälinen ja verkottunut vakuutusala ei kärsi merkittäviä haittoja neuvottelujen tuloksesta riippumatta. Jos jonkinlaisia järjestelyjä kuitenkin vaaditaan, on jatkuvuuden turvaaminen loppukädessä vakuutusyhtiöiden tehtävänä. Niiden intressinä on huolehtia vakuutuskannastaan mahdollisimman hyvin ja samalla säilyttää maineensa aidosti globaaleina vakuutusalan toimijoina.

Tehtävämme Aonilla on pitää huoli siitä, että asiakkaamme ovat ajan tasalla neuvottelujen etenemisestä, ja että asiakkaidemme riskienhallinta ja liiketoiminnan vakuuttaminen on hoidettu neuvottelujen ja niiden aikaansaamien vaikutusten vaatimalla tavalla.   

Tutustu myös näihin:


Lue lisää brexitin riskeistä yritysten liiketoiminnalle
Aonin Brexit Navigator -työkalu

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla tuoreimmista artikkeleistamme ja tulevista tapahtumistamme. Lähetämme uutiskirjeen noin kerran kuussa. Voit peruuttaa tilauksesi milloin tahansa.

Kirjoittaja

Tilaa uutiskirje