Finland


Incoterms 2020 ® tulee – oletko valmis?

Dec 16, 2019 | Lotta Kivinen

Yritykset käyttävät tavarantoimituksessa Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sopimia vakiotoimitusehtoja, eli Incotermsejä. Vakiotoimitusehtojen käyttämisessä on monia etuja, muun muassa se, että ne luovat kauppakumppaneille varmuutta siitä että molemmat osapuolet ymmärtävät toimitusehdot samalla tavalla. Vakioehtojen ympärille on syntynyt vakiintunut tulkintakehys joka luo kauppavarmuutta.
 
Incotermsit päivitetään kymmenen vuoden välein ja vuoden 2020 alusta voimaan tulevat uudet Incoterms 2020® -ehdot. Muutokset vuoden 2010 versioon eivät ole suuren suuria, mutta siitä huolimatta vakioehtoja käyttävien yritysten kannattaa tässä vaiheessa luoda katsaus toimitusehtoihin ja pohtia ovatko yrityksen käyttämät ehdot toimivat ja tarkoituksenmukaiset. Samalla kannattaa myös varmistaa että yrityksen vakuutusturva on ajantasalla. 
 
Incoterms 2020® tuo mukanaan muutamia mainittavia uudistuksia. DAT Delivered at Terminal (2010) ehto poistuu ja sen tilalle tulee DPU Delivered at Place Unloaded, eli toimitettuna määräpaikalle purettuna. Tämä tarkoittaa sitä, että toimituspaikka voi olla muu paikka kuin terminaali. Terminaalin ajatus oli aiemmin DAT:ssakin hyvin laaja eikä pelkästään perinteinen terminaali vaan jokin varasto, laituri tai avoin tai katettu paikka. DPU:ssa haluttiin selkeämmin tuoda tämä esille, koska terminaalin käsite hämäsi monia, eivätkä tästä syystä uskaltaneet käyttää lauseketta.
 
CIP-lausekkeen vakuutussuojan taso muuttuu nykyisestä ICC (C) -turvasta ICC (A) All risks -turvaan, elleivät kaupan osapuolet sovi muuta. CIF-lausekkeen vakuutuskate pysyy entisellään ICC (C). Suosittelemme, että yritykset käyttävät aina kauppasopimuksissa ICC (A) -tason vakuutusturvaa, sillä ICC (C) -tason vakuutusturva on rajattu vain tiettyihin määriteltyihin vahingonaiheuttajiin, eikä esimerkiksi tavanomaista särkymistä korvata. Suosittelemme myös sopimaan kauppasopimuksissa tarkkaan sovelletaanko vanhoja ICC (A) 1982 -vakuutusehtoja, vai uusia laajempia ICC (A) 2009 -ehtoja.
 
Uutena asiana on myös se, että FCA, DAP, DPU sekä DDP -ehtoja käytettäessä ei ole välttämätöntä käyttää ulkopuolista rahdinkuljettajaa, vaan kuljetuksen voi suorittaa myös omilla kuljetusvälineillä. Lisäksi ehdoissa edellytetään kuljetusta koskevien turvallisuusvaatimusten noudattamista (artikla A4). Turvallisuusvaatimuksia ei ole kuitenkaan määritelty erikseen ehdoissa, joten kauppakumppanien kannattaa tarvittaessa yhdessä sopia tarkennuksista.
 
Uusien Incoterms 2020® esitystapaa on selkeytetty ja esimerkiksi kustannusten jakautuminen kauppakumppanien välillä on nyt esitetty selkeämmin kunkin ehdon artiklassa A9/B9.
 
Miten uudet ehdot on järkevää viedä käytäntöön? Vanhat vuoden 2010 säilyvät edelleen käytössä, joten uusiin ehtoihin siirtyminen ei ole pakollista. Oletettavaa onkin, että uudet ehdot tulevat käyttöön vakiintuneeksi kauppatavaksi pikkuhiljaa kun yritykset päivittävät sopimuksiaan. Erityisesti uuden CIP-lausekkeen käyttöönoton yhteydessä kannattaa varmistaa, että oma kuljetusvakuutus kattaa kuljetukset vaaditun ICC (A) -turvatason mukaisesti.
 
Me Aonilla neuvomme asiakkaitamme kuljetusehtojen soveltamisessa ja varmistamme, ettei  kuljetusvakuutusturvassa ole aukkoja.
 

Lisätietoja