Finland
Luottoriskien hallintaa luottovakuutuksella - suojaa myyntisaatavat


Luottovakuutus osana yrityksesi työkalupakkia

Sep 04, 2018 | Eetu Tiainen


Suomen talous on päässyt muutaman vaikean vuoden jälkeen taas kasvu-uralle ja kasvulukemat ovat olleet vähintäänkin kohtuullisia. Bruttokansantuotteen suhdannekuvaaja piirtyi kevään 2018 aikana suurin piirtein samalle tasolle kuin ennen finanssikriisiä vuonna 2008 ja esimerkiksi vuoden ensimmäisen neljänneksen työpäiväkorjattu BKT oli 2,8 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Suomalaisyritysten kannalta Suomen ja koko Euroopan taloudellisen tilanteen paraneminen tarkoittaa myynnin kasvattamista ja uusia kasvumahdollisuuksia, mutta myös uusien mahdollisuuksien mukanaan tuomia riskejä. Vaikka elämmekin nyt talouden nousukautta, on yritysten tärkeää varautua myynnin kasvattamisen ja suhdannevaihteluiden aiheuttamiin riskeihin jo hyvän sään aikana.


Luottovakuutus on laaja kokonaisuus


Keskeinen keino yritysten luottoriskien hallinnassa on luottovakuutus. Sen avulla tuotteita tai palveluita myyvä yritys suojaa itseään asiakasyritysten maksuvalmiuteen liittyviltä riskeiltä. Käytännössä luottovakuutuksella myyjäyritys siirtää myyntisaataviinsa liittyvää riskiä luottovakuutusyhtiön vastattavaksi. Jos myyntisaatavia ei saada asiakasyrityksen maksukyvyttömyyden, poliittisen riskin tai laskun maksamatta jättämisen vuoksi, korvaa luottovakuutusyhtiö myyjäyritykselle aiheutuneita tappioita silloin, kun saatava on kiistaton.Luottovakuutus on käsitteenä hieman harhaanjohtava, sillä luottovakuutuksesta ei oikeastaan voida puhua pelkästään perinteisenä vakuutuksena. Luottovakuutuksessa on kyse pikemminkin laajemmasta palvelusta, jonka yhtenä osana on varsinainen luottovakuutus ja siitä maksettavat korvaukset. Luottovakuutusyhtiöiden tarjoamiin luottovakuutuspalveluihin sisältyy kuitenkin myös paljon muita palasia, jotka ovat hyödyllisiä valtaosalle yrityksistä. 

Luottovakuutus tuo mukanaan pääsyn luottovakuutusyhtiön tietokantaan


Luottovakuutuksen ostaessaan yritys saa pääsyn luottovakuutusyhtiön laajaan tietokantaan, jonka avulla se voi seurata asiakasyritysten taloudellista tilannetta. Luottovakuutusyhtiöt keräävät ympäri maailmaa eri yrityksistä valtavan määrän tietoa esimerkiksi tilinpäätöksistä ja pisteyttävät yritysten maksukykyä ja taloudellista tilannetta luottoriskien hallitsemiseksi. Hankkiessaan luottovakuutuksen kansainväliseltä luottovakuutusyhtiöltä yritys pystyy tehokkaasti seuraamaan nykyisten ja potentiaalisten asiakasyritysten taloudellista tilannetta luottovakuutusyhtiön verkkopalvelussa. Luottovakuutusyhtiöstä riippuen yrityksille lasketaan luottoluokitus asteikolla 1–10 tai 1–100 ja lisäksi luottovakuutusyhtiö seuraa yritysten maksutapakäyttäytymistä.

Asiakasyritysten luottoluokitus ja muut tiedot ovat luottovakuutuksen ottaneen yrityksen käytettävissä. Esimerkiksi tilanteessa, jossa luottovakuutusyhtiö antaa negatiivisen luottolimiittipäätöksen ostajasta X, saa vakuutuksenottaja luottovakuuttajalta tiedon syystä, jonka vuoksi limiittipäätös on ollut kielteinen. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi yrityksen riittämätön käyttöpääoma, korkea velkaantuneisuusaste tai huono omavaraisuusaste.

Räätälöi yrityksellesi sopiva paketti


Luottovakuutus on palveluna räätälöitävissä myyjäyrityksen tarpeiden mukaisesti. Vakuutusta voidaan räätälöidä siten, että vakuutettuna on yksittäinen riski, tietyt avainasiakkaat tai suurempi asiakasportfolio. Usein vakuuttamalla suurempi riski luottovakuutusyhtiöltä saadaan suhteessa edullisempi hinta luottovakuutukselle. Kaikkiin asiakasyrityksiin ei liity samanlaisia riskejä esimerkiksi maksukyvyttömyydestä. Luottovakuutuksesta onkin mahdollista räätälöidä hyvin erilaisia ratkaisuja esimerkiksi luottolimiittien ja asiakasyritysten mukaan. Toisaalta liian sinisilmäinen ei voi olla tutuimpienkaan asiakkaiden kohdalla – yleisesti ottaen 80 % kaikista luottotappioista tulee juuri vanhoilta ja uskollisilta asiakkailta. On myös syytä huomioida, että asiakasyritysten valikoiva vakuuttaminen vähentää luottovakuutusyhtiöiden riskinottohalukkuutta ja on suhteessa kalliimpaa.

Millaisen yrityksen kannattaa hankkia luottovakuutus?


Luottovakuutus on tärkeä turva etenkin yrityksille, joiden liiketoiminta laajentuu uusien asiakkuuksien myötä. Vakuutuksen avulla on mahdollista vahvistaa luotonhallintaa. Luottovakuutuksen myötä myyjäyritys voi esimerkiksi myöntää korkeampia luottorajoja nykyisille asiakkaille tai hankkia turvaa esimerkiksi uusien asiakkaiden maksukyvyttömyysriskien varalle. Myyntisaatavien vakuuttamisella on vaikutusta myös myyjäyrityksen omaan rahoitukseen. Yrityksen luottoluokitus saattaa parantua vakuutettujen saatavien myötä, jolloin myyjäyrityksen asema esimerkiksi uutta rahoitusta neuvotellessa on edullisempi.

Luottovakuutuksella on monenlaisia hyötyjä


Luottovakuutuksen hyödyntäminen tarjoaa myyjäyritykselle tuntuvan edun suhteessa kilpailijoihin. Luottovakuutusyhtiö kantaa viime kädessä riskin, jos ostajayritys ajautuu konkurssiin tai ei maksa laskuaan. Näin myyjäyritys voi tarjota asiakkaalleen pidempiä maksuaikoja ja suurempia luottoja. Jos asiakasyritys on esimerkiksi kasvuvaiheessa ja käteisestä on huutava pula, on luonnollinen vaihtoehto valita myyjäksi se yhtiö, joka pystyy tarjoamaan parempia maksuehtoja kaupalle.

Luottovakuutuksella on myös merkitystä myyjäyrityksen oman taloudellisen tilanteen kannalta ja se mahdollistaa esimerkiksi tasesuunnittelun ja kustannustehokkuuden lisäämisen. Factoringilla eli laskusaatavien rahoituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pankki otetaan mukaan luottovakuutuksen piiriin ja myyntisaatavat myydään pankille. Tuotteita myyneen yrityksen on mahdollista saada myyntisaatavistaan parempi hinta, mikäli myyntisaatavat on vakuutettu luottovakuutuksella. Käyttämällä luottovakuutusta yritys voi välttää kalliiden pankkitakauksien ja remburssien käyttämisen.
 

Luottovakuutuksen hyödyt voidaan jakaa neljään eri kategoriaan:

 

  1. Luottotappioilta suojautuminen (luottotappioiden tunnistaminen, parempi ymmärrys asiakkaista, riskin siirtäminen vakuuttajan taseeseen & luottotappiovarauksien vähentäminen)
  2. Käyttöpääoman tehostaminen (rahoituksen helpompi saaminen, taseen suunnitteleminen & kustannustehokkuuden lisääminen)
  3. Luotonhallinta osaksi yrityskulttuuria (mahdollistaa luottoehtojen laajentamisen, vahvistaa yrityksen luotonhallintaprosesseja & asiantuntemuksen ja analyysien hyödyntäminen)
  4. Vahvistaa liiketoiminnan kasvua (edistää myynnin kasvua tehokkaasti & ohjaa ja tukee myyntiä korkean marginaalin markkinoille) 


Tutustu myös näihin:


Aonin luottoriskienhallintapalvelut
Turvaa liikevaihtosi – Varaudu luottotappioihin luottovakuutuksella
IFRS 9 – New Way of Quantifying Credit Risk


Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla tuoreimmista artikkeleistamme ja tulevista tapahtumistamme. Lähetämme uutiskirjeen noin kerran kuussa. Voit peruuttaa tilauksesi milloin tahansa.

Lisätietoja

Tilaa uutiskirje