Finland
Mitä vakuutusmeklari tekee ja miten asiakas siitä hyötyy?


Mitä vakuutusmeklari tekee ja miten asiakas siitä hyötyy?

Sep 01, 2017 | by Raine Forsman

Hyvän vakuutusmeklarin tehtävänä on auttaa asiakasta suojaamaan tasettaan ja kassavirtaansa. Se tapahtuu perehtymällä asiakkaan liiketoimintaan, sparraamalla riskienhallinnassa sekä huomioimalla toiminnan erityispiirteet vakuutuksia hankittaessa.

Vakuutusmeklari on asiantunteva vakuutusten ostaja, joka osaa muotoilla vakuutusturvaan tarvittavia täsmennyksiä ja erikoisehtoja. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kilpailutuksessa käytämme Aonin itse laatimia vakuutusehtoja. Pitkän linjan asiakaspäällikkömme Raine Forsman kertoo omien kokemustensa kautta, mitä vakuutusmeklari tekee ja miten asiakas siitä hyötyy.


Vakuutusmeklari on vakuutusyhtiöistä riippumaton neuvonantaja

Olen Raine Forsman ja toiminut yritysten neuvonantajana vakuutuksiin liittyen vuodesta 1990 alkaen.

Tutustuin vakuutusalaan 1989, kun työskentelin määräaikaisessa työsuhteessa erään vakuutusyhtiön yritysmyynnissä. Reilun puolen vuoden aikana minulle syntyi käsitys, että monet yrityspäättäjät tekivät vakuuttamispäätöksensä pääasiassa vakuutuskustannusten ja omavastuun perusteella ymmärtämättä eri vakuuttajien tarjouksiin sisältyviä vakuutusturvaeroja.

Vakuutusyhtiön myyjän esille tuomiin eroihin puolestaan suhtauduttiin hieman varauksella. Varsin usein saatoin todeta, että asiakas ei valinnut kokonaisuus huomioiden parhainta vaihtoehtoa, vaan pikemminkin halvimman. Koin vahvana tarpeen palvelulle, jossa yrityspäättäjille vertailtaisiin vakuutuksia, ja niiden eroja selvitettäisiin puolueettomasta näkökulmasta.

Mediassa käytiin tuolloin keskustelua vakuutusmeklareista, jotka muualla maailmassa toimivat yritysten apuna ja joitakin yrittäjiä toimi jo Suomessakin. Opiskeluni olivat loppuvaiheessa, joten kiinnostuin asiasta ja aloitinkin melko pian kokopäivätyöt vastaperustetussa vakuutuskonsulttiyrityksessä. Alkuun opiskeltavaa oli paljon ja perehdyin laajasti eri vakuuttajien vakuutusehtoihin. Suoritin myös työn ohessa Vakuutustutkinnon ja sain rekisteröinnin sekä vahinko- että henkivakuutusmeklariksi. Myöhemmin suoritin lisäksi Turvallisuusjohdon koulutusohjelman.

Vuosien varrella toimin varsin erilaisten yritysten apuna riskienhallinta- ja vakuutusasioissa, mikä edellytti lisäperehtymistä varsin monenlaisiin asioihin, mutta samalla toi lisää tietoa ja ymmärrystä eri aihealueilta. Työssäni on myös ollut hyötyä luontaisesta uteliaisuudesta ja ennakkoluulottomuudesta.

Mitä vakuutusmeklarin työhön sisältyy?

Toimin Aonissa tällä hetkellä asiakasvastaavana. Vastaan nimettyjen asiakkaiden osalta siitä, että he saavat ensiluokkaista palvelua kulloistenkin tarpeidensa mukaisesti. Tehtävääni kuuluu yritysasiakkaiden päivittäispalvelu riskienhallinnan ja vakuutusten osalta, vakuutusten suunnitteluun, kilpailuttamiseen ja uudistamiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä Aonin erityisasiantuntijoiden kanssa sekä Aonin kansainvälisen verkoston palvelun koordinointi.

Vakuutusmeklari on asiakkaan puolella

Mieleenpainuvin tilanne on ollut se, kun olin tapaamassa erästä yrityspäättäjää, jonka yrityksessä oli tapahtunut merkittävä vahinko, ja vakuuttaja oli antanut kielteisen korvauspäätöksen. Keskustelun perusteella ehdotin, että voisin käydä päätöksen läpi.

Tutustuttuani tapaukseen ja vakuutusyhtiön päätökseen havaitsin, että päätös oli virheellinen. Sovimme, että olen yhteydessä vakuuttajaan. Keskustelun jälkeen myös vakuuttaja huomasi, että olivat tulkinneet vakuutusehtoa virheellisesti ja tuloksena suorittivat korvauksen vahingosta yritykselle. Yrityspäättäjä oli luonnollisesti tyytyväinen lopputulokseen ja totesi, ettei olisi itse pystynyt asiaa oikaisemaan. Tapauksessa konkretisoitui hyvin oman osaamisen hyödyntäminen vakuutuksenottajan eduksi.

Merkittävintä työssäni on tunne siitä, että kykenee auttamaan toisia ihmisiä. Tehtävässäni se tarkoittaa käytännössä sitä, että onnistuu lisäämään ihmisten ymmärrystä oman liiketoimintansa riskeistä ja siitä, miten näitä riskejä voi hallita riskienhallintatoimenpiteillä tai vakuuttamalla.

Miten Aonin asiakaspäällikkö auttaa asiakasta ajattelemaan boxin ulkopuolelta?

Yksi työni haasteista ja samalla palkitsevista asioista on se, kun tutustuu ja perehtyy uuteen yritykseen ja muodostaa käsitystä liiketoiminnan tärkeimmistä elementeistä sekä niihin liittyvistä riskeistä. Kukin yritys on toki oman liiketoimintansa paras asiantuntija, mutta monesti ulkopuolisena näkee joitain asioita eri tavalla tai pystyy tuomaan vaihtoehtoja esimerkiksi vallitseviin ajattelu- tai toimintatapoihin. Tämä avartaa keskustelua ja tuo parhaimmillaan uusia elementtejä ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja olemassa oleviin ongelmiin. Usein keskustelujen perusteella saadaan myös asiakkaan vakuutusturvaa parannettua siten, että katastrofin sattuessa yritystoiminnan jatkuminen on paremmin turvattu.
 

Lataa opas vakuutusmeklarin valintaan

Lisätietoja