Finland
Miten varautua tuotteen takaisinvetoon?


Miten varautua tuotteen takaisinvetoon?

Nov 03, 2017 | by Antero Airo

Autonvalmistaja Audi ilmoitti kesällä vetävänsä markkinoilta 850 000 dieselautoa Euroopassa ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Audin omistajat, joilla oli kuusi- tai kahdeksansylinterinen Euro 5- ja Euro 6- päästökriteerit täyttävä moottori, saivat asiaa koskevan viestin.

Myös tietyt Volkswagen- ja Porsche-mallit, joissa on Audin moottori, olivat takaisinvedon piirissä. 

Audin mukaan takaisinveto valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Saksan moottoriajoneuvoista vastaavan viranomaisen KBA:n kanssa. Autojen moottoreihin on tarkoitus tehdä ohjelmistopäivitys, joka parantaa päästötehokkuutta todellisissa ajo-olosuhteissa. Tämän Audi ilmoitti myös takaisinvedon syyksi.

Takaisinvetovakuutus on yrityksen apuna silloin, kun jokin tuote on poistettava markkinoilta ja siitä aiheutuu yritykselle kuluja. Yleisesti tunnettu syy tuotteen poistamiseen on tuotteen vaarallisuus, mutta käytännössä yritykset tekevät takaisinvetoja myös muista syistä. Takaisinvedon kulut voivat nousta yllättävän suuriksi, joten riskin vakuuttamiseen kehitettyihin ratkaisuihin kannattaa tutustua etukäteen.

Vaarallisen tuotteen takaisinveto

Keskeistä vakuutusturvan toimivuuden kannalta on ymmärtää, missä tilanteessa vakuutus on käytettävissä. Pääsääntöisesti takaisinvetovakuutukset edellyttävät, että takaisinvedettävä tuote on vaarallinen. Vaarallisuus käsitetään siten, että tuotteesta voi aiheutua vahinkoa henkilöille tai esineille. Vakuuttajien välillä on eroja muiden muassa siinä, miten tuote todetaan vaaralliseksi ennen takaisinvedon tekemistä.

Vaarallisuutta arvioitaessa on tärkeä huomata, että kyse on tulevaisuudessa tapahtuvien vahinkojen estämisestä. Siksi vaarallisuutta – eli tulevaisuudessa aiheutuvaa vahinkoa – voidaan harvoin todeta täydellä varmuudella.

Rajanvetotapauksissa vakuutusehdon sanamuodolla yrityksen tietoisuudesta ja tuotteen vaarallisuuden arvioimisesta on merkitystä. Valitettavan moni vakuutusehto toteaa korvattavuuden edellytykseksi sen, että käsillä on välitön riski sellaisen vahingon aiheutumisesta, josta yritys olisi vahingonkorvausvastuussa. Tämän osoittaminen nopeatahtisessa vahinkotilanteessa voi olla kuitenkin mahdotonta. Jos esimerkiksi kuluttajien käyttöön tarkoitettuun sähkölaitteeseen on valmistusvirheen vuoksi laitettu suunniteltua heikompi eriste, joka kuitenkin täyttää viranomaisvaatimukset, onko tuote silloin vaarallinen? Viranomaisvaatimukset täyttyvät, mutta yhtiön omat laatu- ja turvallisuusvaatimukset eivät.

Ulkopuolisen toimijan määräämä takaisinveto

Takaisinveto voi tulla yritykselle eteen myös ulkopuolisten paineiden vuoksi. Viranomainen tai lopputuotteen valmistaja, jolle yritys on alihankkijana toimittanut lopputuotteessa käytettyjä komponentteja, voi määrätä takaisinvedon, vaikka yritys itse pitäisi valmistamiaan tuotteita turvallisina. Toimialoille, joissa tällaisia riskejä esiintyy, takaisinvetovakuutus on laajennettava kattamaan myös näistä syistä tehtävät takaisinvedot. Esimerkiksi autoteollisuudessa tämäntyyppisiä takaisinvetoja tapahtuu herkästi.

Toimimattoman tuotteen takaisinveto

Tietyillä toimialoilla vakuutuksella on mahdollista kattaa takaisinvetoja myös sellaisissa tilanteissa, joissa tuote ei ole vaarallinen. Tällöin on yleensä kyse tuotteen toimimattomuudesta tai muusta aiottuun käyttötarkoitukseen soveltumattomuudesta.

Vakuutusmeklari auttaa turvan sovittamisessa

Vakuutusturvan sovittaminen yhtiön toiminnalle ja riskinkantokyvylle sopivaksi on yksi vakuutusmeklarin keskeisistä tehtävistä. Takaisinvetovakuutuksissa on saatavilla erilaisia turvia ja vakuutusehtoja. Oikean turvan valitseminen varmistaa vakuutuksen toimimisen vahinkotilanteessa ja varmistaa, että yrityksesi saa odotustensa mukaisen vakuutuskorvauksen.

Takaisinvetovakuutus mahdollistaa liiketoiminnalle kiusallisen tilanteen nopean selvittämisen ja nopeuttaa pääsemistä takaisin normaaliin päiväjärjestykseen.

Miten varautua tuotteen takaisinvetoon?

Lisätietoja

 

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi

 

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Tutustu tietosuojaselosteeseen.