Finland
Rohkea johtaja panostaa fiilikseen ja saa aikaan kasvua


Rohkea johtaja panostaa fiilikseen ja saa aikaan kasvua

Mar 05, 2018 | by Tuuli Paasilehto

 

Kollegani totesi eräänä päivänä: ”Miksi meidän on tärkeä kasvaa? Ymmärrän kyllä mittarimme ja miten ne liittyvät kasvustrategiaan, mutta meidän pitäisi puhua enemmän siitä, miksi haluamme kasvaa.”

Huomio oli hyvä. Se palautti sopivasti maan pinnalle. Viimeisimmässä henkilöstötutkimuksessa olimme saaneet paljon palautetta strategisen viestinnän paranemisesta, kokonaiskuvan kirkastumisesta ja perustehtävien selkiytymisestä. Mutta auttavatko ponnistelut tällä alueella siten, että niin minä kuin muutkin pistävät todella töpinäksi ja saavuttavat tavoitteet?


Tavoitteita ei saavuteta ilman toimeenpanon taitoa


Minulla oli taannoin tilaisuus jutella toimeenpanon taidosta Ria Parppein kanssa. Ria on tutkinut asiaa paljon. Kyse on työvireen suuntaamisesta oikeisiin asioihin. Kun ihminen osaa hyödyntää omaa henkistä pääomaansa ja ympäristötekijöitä oikein tavoitteiden saavuttamiseksi, hän pystyy tarttumaan tehtäviinsä ripeästi ja hoitaa ne loppuun. Edellytyksenä on tavoitteen hallinta kokonaisvaltaisesti ja itseluottamus.

Jostain syystä mieleeni palautui stoalainen tyyneysrukous: ”Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan.” 

Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen liittyy monta ulottuvuutta. Ymmärrän, että en voi suoraan vaikuttaa markkinaolosuhteisiin. Asiakaskäyttäytyminen muuttuu väistämättä. Voin ennakoida näitä muutoksia ja varmistaa, että asiantuntijoillamme on olosuhteet, joissa he voivat kehittää luovia, markkinoilla vetovoimaisia ratkaisuja. Minä en voi kantaa lisää itseluottamusta kenellekään ihmisistämme mutta voin päivittäisellä johtamisellani vaikuttaa siihen, että en vähennä sitä. Voin parantaa viestintää ja vuorovaikutusta ja varmistaa, että esimiehillämme on näihin hyvät valmiudet. Voimme tehdä strategista suunnittelua yhdessä. Voin esimerkilläni myötävaikuttaa siihen, että palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta tulee tärkeä osa yrityskulttuuriamme. On paljon asioita, joita voin muuttaa ja on joitain asioita, joille en voi mitään. Tyyneys ja viisaus kasvavat iän ja kokemuksen myötä.

Maajohtajana vastuullani on toimittaa asiakkaille ne tulokset, joita olemme luvanneet heille saada aikaan palveluillamme. Vastaan siitä, että omistajat saavat tuottoa sijoitukselleen. Vastuullani on johtaa firmaa niin, että se pystyy tulevaisuudessakin tarjoamaan ihmisille työpaikan. Kasvussa on kyse kestävän perustan luomisesta edellä mainituille asioille. Kun olen mieltänyt tavoitteeni näin, ne eivät ole minulle enää lukuja vaan kasvulla ja siihen liittyvien tavoitteiden saavuttamisella on minulle henkilökohtainen merkitys. Olen sitoutunut enkä ainoastaan suostunut tavoitteiden saavuttamiseen. Minulla on hyvä fiilis, koska koen tekeväni merkityksellisiä asioita. Yrityksen kasvu ja siihen liittyvät tavoitteet ovat tulleet minulle läheisemmiksi. Tämä auttaa minua pitämään työvireeni yllä vaikeuksista huolimatta. Tämä kyky on Ria Parppein mukaan toimeenpanon taidon ytimessä.


Fiilikseen investoiminen pistää vauhtia toimeenpanoon


Keskisuuren yrityksen maajohtajana tunnen olevani fiilis-nimisen kolmikulmion keskellä, jonka kärjissä vaikuttavat työhyvinvointi, henkilöstön vakuuttaminen ja työterveyshuolto. Kolmikulmion piirsi minulle eräs työhyvinvointia tutkinut kollegani, kun juttelimme yrityksen henkilöriskien hallinnasta. Kolmikulmion pinta-ala ja sisältö näyttää minulle panostuksemme parhaiden osaajien saamiseen ja pitämiseen yrityksessämme. Minkään kärjen optimointi yksin ei tuota parasta mahdollista lopputulosta. Työterveyshuollon ja vakuuttamisen on toimittava yhdessä. Niiden kautta tulevien työhyvinvointia tukevien palvelujen on toimittava yhdessä muiden työhyvinvoinnin panostusten kanssa.  Ja ennen kaikkea, työhyvinvoinnin panostusten on toteutettava liiketoiminnan tavoitteita.


kuva 1: Fiilis-kolmion pinta-ala ja sisältö näyttävät yrityksen panostuksen parhaiden osaajien saamiseen ja pitämiseen yrityksessä

Keskisuuren yrityksen maajohtajana minun on tärkeä ymmärtää, miten vakuutuksiin ja työterveyspalveluun sijoittamamme rahat tuottavat optimaalisesti. Väitän, että niillä voidaan saada aikaan paljon muutakin kuin kustannussäästöjä. Jos kulut ovat draiverina, kilpailuttamalla voi saada aikaan jotain. Kasvustrategiassa kuluja merkityksellisempää on investoinnin tuottavuus. Säätämällä joko vakuutusten sisältöä tai sopimusta työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa, voi saada niihin investoiduille rahoille paremman tuoton. Ne saadaan palvelemaan muuta työhyvinvointia kehittävää toimintaa. Kasvustrategiassa ollaan matkalla jostain tilanteesta toiseen. Matkalla menestymistä kannattelee hyvä fiilis, joka saadaan aikaan monipuolisesti työhyvinvointiin panostamalla. Hyvin suunniteltu ja hyödynnetty vakuuttamisen ja työterveyshuollon kokonaisuus sekä muut etuudet tukevat tässä.


Kasvava yritys on menestyvä yritys, joka voi panostaa henkilöstöönsä 


Meillä henkilöstöjohtaja osallistuu yhtiön strategiseen johtamiseen. Haluamme varmistaa, että yhtiömme johdossa on riittävästi osaamista edellä mainitun fiilis-kolmion alueelta. Haluamme saada työhyvinvoinnin kokonaisuuden sellaiseksi, että kaikille tulee tunne siitä, että yhtiö sitoutuu heidän tavoitteissa menestymisen edellytysten parantamiseen, hyvinvointiin ja kehittymiseen. Väitän, että ennen kuin tällainen tunne tulee, ei voida jokaisen kohdalla puhua tavoitteisiin sitoutumisesta vaan ainoastaan niihin suostumisesta. Ilman todellista sitoutumista huomio herpaantuu vastoinkäymisten koetellessa. Kukin alkaa keskittyä niihin asioihin, jotka kokevat henkilökohtaisesti kiinnostaviksi. Se on asiantuntijaorganisaatiossa luonnollista, koska tekemistä ohjaa vahva sisäinen perfektionismi. On johdettava herkästi, että saa herätettyä koko joukkueessa motivaation priorisoida kasvua tuottavat tekemiset yli muun tekemisen.

Mutta palataan takaisin kollegani kysymykseen, miksi kasvu on tärkeää? Kasvava yritys on menestyvä yritys. Menestyvässä yrityksessä on mahdollisuus panostaa enemmän kuin lakisääteinen vakuuttaminen ja työterveyshuolto sekä johdon osaamista ja aikaa henkilöstön sitouttamiseen tai lahjakkaiden ihmisten houkuttelemiseen yrityksen palvelukseen. Kasvu tarkoittaa sitä, että löydämme yhdessä asiakkaittemme kanssa uusia alueita, joissa voimme olla heille avuksi. Uudet aluevaltaukset tarkoittavat mahdollisuutta henkilökohtaisen osaamisen kasvattamiseen. Kasvu tarkoittaa, että saamme jatkossa työskennellä parhaiden asiantuntijoiden yhteisössä kaikkein kiinnostavimpien asiakkaiden haasteiden parissa. Pitää paikkamme meklarimarkkinoiden vetovoimaisena ajatusjohtajana.

Kirjoittaja

 

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi

 

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Tutustu tietosuojaselosteeseen.