Finland


Vakuuttaminen ryhmäratkaisuna tuo pk-yritykselle suuryhtiön edut

Dec 18, 2017 | by Jenni Valkeapää, Sami Ylimäki

Vakuutusehdot tuottavat käytännöllistä hyötyä vahinkotilanteissa. Pk-yrityksissä harvoin tiedetään, että vakuutusehtoja voidaan räätälöidä. Tämä on ymmärrettävää, koska yleensä ehtojen muokkaaminen yritysten riskejä vastaaviksi on ollut vain suuryritysten etu niiden neuvotteluvoiman ansiosta.

Sinun yrityksellesi sopivan vakuutusratkaisun pyytäminen edellyttää kuitenkin vakuutusmarkkinoiden tarkkaa tuntemista. Mitä turvaa on saatavilla, mihin hintaan ja millä ehdoilla? Pelkkä vakuutusten kilpailutus ei takaa, että vakuutusratkaisusi olisi paras mahdollinen. Kehitimme tähän ratkaisun.

Vakuuttaminen ryhmäratkaisuna tuo pk-yritykselle suuryhtiön edut

Ryhmäratkaisu on etukäteen kilpailutettu vakuutusratkaisu pk-yrityksille

Eri vakuutusyhtiöiden tarjoamat vakuutusratkaisut pienille ja keskisuurille yrityksille ovat suhteellisen samankaltaisia ja ehdot standardoituja. Tämä tarkoittaa yritysten näkökulmasta sitä, että niillä on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa vakuutuksen ehtojen sisältöön. Lopulta vakuutuksen toimivuus mitataan vahinkotilanteessa – mitä laajemmat ehdot, sitä todennäköisemmin vahinko tulee korvattavaksi.

Vakuutusehtojen räätälöinti on perinteisesti ollut mahdollista vain isoille kansainvälisille yrityksille. Näiden vakuutusmaksut ovat volyymiin suhteutettuna selkeästi matalammat kuin pienemmillä yrityksillä. Mielestämme näiden etujen pitäisi olla saatavilla myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämän ajatuksen pohjalta ryhdyimme kehittämään omaisuus- ja keskeytysvakuutuksen Ryhmäratkaisua, jotta myös pienemmät yritykset saisivat nykyistä laajemmat vakuutusehdot ja kilpailukykyisemmän hinnan.

Volyymin kautta neuvotteluvoimaa

Tällä hetkellä pk-yritykset hankkivat vakuutusratkaisun pyytämällä tarjouksia vakuutusyhtiöistä, jotka tarjoavat vakuutusta vakuutusyhtiön standardeilla ehdoilla. Vakuutusturvan vertailu suhteessa oman yritystoiminnan riskeihin on työlästä ja se vie aikaa varsinaisen liiketoiminnan kehittämiseltä. Lisäksi hinta-laatusuhteeltaan parhaan vakuutusturvan hankkimiseen ei riitä pelkästään oma ajankäyttö. Se, että ymmärtää eri vakuutusyhtiöiden käyttämän termistön ja osaa pyytää tarvittavan turvan omalle liiketoiminnalle, vaatii perehtyneisyyttä ja ymmärrystä vakuutusmarkkinoilla saatavilla olevasta vakuutusturvasta.

Aon Finlandin asiantuntijoiden neuvottelema omaisuus- ja keskeytysvakuutuksen Ryhmäratkaisu on etukäteen kilpailutettu vakuutusratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. Ryhmäratkaisun volyymin kautta vakuutusmaksu muodostuu kilpailukykyisemmäksi yksittäisiin ratkaisuihin verrattuna. Mikä tärkeintä, vakuutusehdot on onnistuttu neuvottelemaan normaaleja vakuutusyhtiön ehtoja laajemmaksi.

Ryhmäratkaisuun sovelletaan Aonin asiantuntijoiden tekemiä vakuutusehtoja. Niissä on otettu huomioon sellaiset vakuutusturvan laajennukset ja vakuutussuojan parannukset, joita markkinoilta on saatavissa, ja joita yritykset tyypillisesti tarvitsevat omaisuus- ja keskeytysvakuutuksessaan. Yhtenä esimerkkinä laajemmasta vakuutusturvasta on ikävähennyksien poistaminen. Näkemyksemme mukaan yrityksen liiketoiminnalle on merkitystä saada vahinkotilanteessa korvaus jälleenhankinta-arvon mukaan, ilman ikään perustuvia vähennyksiä.

Ryhmäratkaisua kilpailutetaan ja kehitetään säännöllisesti. Tällä varmistamme, että ratkaisu on ehtojen osalta ajantasainen ja hinnaltaan kilpailukykyinen myös jatkossa.

Kenelle Ryhmäratkaisu sopii?

Ratkaisusta hyötyvät kaikki pienet ja keskisuuret yritykset, joiden omaisuus- ja keskeytysvakuutukseen sovelletaan tällä hetkellä vakuutusyhtiön perusehtoja. Ryhmäratkaisu voi tuoda kustannussäästöjä erityisesti silloin, jos vakuutuksia ei ole kilpailutettu muutamaan vuoteen.

Laskemme mielellämme hinnan yrityksesi omaisuus- ja keskeytysvakuutukselle. Tarvitsemme sinulta vastauksen muutamaan yksinkertaiseen kysymykseen nykyisten toimipaikkojen riskienhallinnan tasosta ja vahinkohistoriasta.

Ryhmäratkaisuun voi liittyä suurin osa eri toimialojen yrityksistä. Analysoimme yrityksen soveltuvuuden ryhmäratkaisuun ja vertailemme ratkaisun kannattavuuden nykyturvaan verrattuna.

Pyydä tarjous omaisuus- ja keskeytysvakuuttamisen asiantuntijoiltamme!

Lisätietoja

 

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi

 

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Tutustu tietosuojaselosteeseen.