Finland
Yritysten ja yksityishenkilöiden omistaman taiteen ja arvokkaan omaisuuden vakuuttaminen


Yritysten ja yksityishenkilöiden omistaman taiteen ja arvokkaan omaisuuden vakuuttaminen

Jun 06, 2018 | Jenni Valkeapää

Omistatko arvokasta omaisuutta, jonka arvo voi merkittävästi tippua vahingon sattuessa eikä sitä voi korvata vastaavan tyyppisellä omaisuudella? Johdatko instituutiota, jonka hallussa on tällaista omaisuutta – taidetta, arvoesineitä, arvosoittimia? Miten vakuutus suhtautuu, jos arvoesine voidaan korjata, mutta sen markkina-arvo putoaa oleellisesti?Kävin puhumassa Helsingin Yliopiston ja Laurean AMK:n opiskelijoille museoiden riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta Museum Security -kurssilla. Museoiden erityispiirteenä on arvokas taide, jota vahinkotilanteessa ei pysty korvaamaan vastaavanlaisella omaisuudella tai sen markkina-arvo laskee merkittävästi korjauksen johdosta.

Perinteinen tapa vakuuttaa arvokas omaisuus ei ole välttämättä paras


Suomen vakuutusmarkkinoilla arvokasta omaisuutta näkee usein vakuutettavan omaisuusvakuutuksen sisällä, jolloin voi helposti ajatella, että vakuutus on kunnossa. Vakuutusehdot eivät kuitenkaan kata arvonalentumista ja turva saattaa sisältää ikävähennyksiä. Arvoesineiden arvo määräytyy markkinahinnan mukaan, eikä sen mukaan, millä hinnalla vastaavanlainen omaisuus voidaan saada tilalle.

Perinteinen omaisuusvakuutus ei sovellu kovin hyvin arvoesineiden vakuuttamiseen, sillä omaisuusvakuutuksen lähtökohtana on korvata vastaavanlainen omaisuus vahingoittuneen tilalle. 

Taidevakuutus huomioi arvo-omaisuuden erityisriskit


Taidevakuutus ottaa huomioon arvokkaan omaisuuden erityispiirteet. Mikäli taulu vahingoittuu seinälle ripustettaessa tai siihen tulee viilto, se voi tarkoittaa jopa markkina-arvon puolittumista. Vahingon sattuessa taidevakuutus kattaa taiteen korjauskustannusten lisäksi arvonalentumisen. Vakuutus ei sisällä usein omavastuuta.

Jos arvokas omaisuus on arvioitu ammattilaisen toimesta ja vakuutettu sen mukaisesti, vahinkotilanteessa vakuutusyhtiön kanssa ei tarvitse enää neuvotella, minkä arvoisen korvauksen voi saada. Arvo-esineiden vakuutuksissa on huomioitu myös sen käyttötarkoitukset ja niihin liittyvät riskit: vakuutus on voimassa taiteen normaalissa säilytyspaikassa, näyttelyissä ja kuljetuksen aikana koko maailmassa.

Arvokkaan omaisuuden vakuutus tuo turvaa muullekin kuin taiteelle


Taiteen lisäksi arvokkaaksi omaisuudeksi voidaan luokitella esimerkiksi arvokkaat korut ja jalometallit, arvosoittimet tai suuri määrää rahaa holvissa, pankkiautomaatissa tai kuljetuksessa. Näihin kaikkiin liittyy erityisriskejä, jolloin vakuutusratkaisut tulee räätälöidä sen mukaisesti.

Taiteen ja arvokkaan omaisuuden vakuuttamiseen on erikoistunut useita eri vakuuttajia, joista suurin osa on Lontoossa. Suomalaiset vakuuttajat tarjoavat myös erillistä arvotavaravakuutusta, joka jää kuitenkin ehtolaajuudelta ja hinnalta valitettavan kauaksi erikoistuneista arvokkaan omaisuuden vakuuttajista.

Mikäli sinulla tai johtamallasi instituutiolla on hallussa tai omistuksessa arvokkaampia esineitä, omaisuudelle kannattaa harkita erillistä arvokkaan omaisuuden vakuutusta. Näin varmistat, että vahinkotilanteessa korvauksen saa markkinahinnan mukaan ja arvonalentuminen katetaan.

Jos haluat keskustella lisää arvokkaan omaisuuden vakuuttamisesta, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Jenni Valkeapää
[email protected]
+358 40 8210459

Kirjoittaja

Tilaa uutiskirje