Finland
Terrorismivakuutus Suomessa


Terrorismivakuutus Suomessa

Nov 12, 2018 | Jenni Valkeapää

 

Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on noussut esiin terrorismivahinkojen korvattavuus. Toisin kuin monet luulevat, terrorismin varalta on saatavissa vakuutusturvaa suomalaisille yrityksille. Suomalaiset vakuutusyhtiöt eivät tarjoa varsinaista erillistä terrorismivakuutusta, mutta vakuutuksen voi saada kansainvälisiltä vakuutusyhtiöiltä, jotka sijaitsevat Suomessa, Pohjoismaissa ja Lontoossa.
 

Terrorismin määritelmä ja vakuutukset


Terrorismille ei ole yksiselitteistä määritelmää ja rajan vetäminen voi olla haastavaa. Yleisesti ottaen terrorismilla tarkoitetaan yksilön tai ryhmän harjoittamaa väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Tarkoituksena on viranomaisten uhkaamisen ja yleisöön kohdistuvan pelon ja levottomuuden avulla vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tai harjoitettavaan politiikkaan. Toinen tavoite voi liittyä uskonnollisiin tai ideologisiin päämääriin. 

Vakuutusten näkökulmasta Suomessa toimivia vakuuttajia sitovat kansainväliset terrorismin määritelmät, jotka tulevat heidän jälleenvakuutussopimuksistaan. Terrorismin määritelmä jättää kuitenkin tilaa tulkinnalle – määrittääkö valtio, milloin kyseessä on terrori-isku? Voidaanko paikallisesti osittain lain ulkopuolella toimivien järjestöjen toimintaa pitää terrorismina, ja mihin tulkintaan vakuutusyhtiö perustaa korvauspäätöksensä?   

Terrorismin uhrit voivat hakea korvausta valtionkonttorilta, joka maksaa henkilövahingoista enimmillään 61 500 euroa ja esinevahingoista 31 000 euroa. Ansionmenetys- ja elatuskorvauksilla ei kuitenkaan ole ylärajaa. Yritykset ja yksityishenkilöt pystyvät myös itse suojautumaan terrorismin aiheuttamiin henkilö- ja esinevahinkoihin.


Perinteiset vakuutuslajit voivat antaa turvaa myös terrorismivahinkoihin


Turvaa terrorismivahingoille on usein sisällytetty eri vakuutuslajeihin. Miten henkilövakuutus, omaisuus- ja keskeytysvakuutus sekä vastuuvakuutus reagoivat terrorismin aiheuttamaan vahinkoon?
 

Henkilövakuutukset


Henkilövakuutuksissa terrorismitekojen aiheuttamia vahinkoja ei yleensä ole poissuljettu, mutta poikkeuksia voi löytyä. Yleisesti ottaen tapaturma-, työkyvyttömyys- ja henkivakuutus korvaavat, vaikka vahinkotapahtuma olisi aiheutunut terrori-iskusta. Matkavakuutuksessa terrori-iskuun liittyviä rajoituksia voi löytyä, mikäli matka kohdistuu jo tiedetylle sotariskialueelle, Suomen ulkoministeriö on julistanut alueen matkustuskieltoalueeksi, tai jolle matkustamista viranomaiset ovat suositelleet välttämään ennen matkan alkamista. Nämä ovat kuitenkin poikkeustapauksia ja yleensä matkavakuutus kattaa terrori-iskun aiheuttamat vahingot. Monet matkavakuutukset korvaavat myös evakuointi ja kriisikuluja, mikäli alueella on sattunut terrori-isku. Muutamat vakuutusyhtiöt ovat korvanneet myös matkan peruuntumisen tai keskeytymisen poikkeuspäätöksillä.
 

Omaisuus- ja keskeytysvakuutukset


Lähtökohtaisesti omaisuus- ja keskeytysvakuutus ei kata terrorismista aiheutuneita vahinkoja, mutta yritysvakuutuksissa suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat tarjonneet turvaa esinevahinkoihin Suomessa terrorismin varalta. Tyypillinen turva on kolmeen miljoonaan euroon asti, mutta tämän osalta on hyvä huomata, että se voi koskettaa koko asiakaskuntaa vahinkotapahtuman ja vakuutuskauden ajalta. Mikäli vahinkotapahtuma sattuisi, korvauksen jako vakuutettujen kesken voi osoittautua haastavaksi. Terrorismiturvan voi saada laajennettua omaisuus- ja keskeytysvakuutuksessa Suomen ulkopuolelle ja vakuutusturvan määrän voi räätälöidä edellä mainittua korkeammaksi. Tämän lisäksi asennus- ja rakennustyövakuutuksessa terrorismiturvan sisällyttäminen osaksi vakuutusturvaa on saavuttanut jalansijaa.
 

Vastuuvakuutukset


Tyypillisesti yritysten vastuuvakuutuksista terrorismivahingot ovat poissuljettuja. Viime aikoina esiin on kuitenkin noussut kysymys, voiko työnantajaa pitää vastuussa työntekijänsä mahdollisesti aiheuttamasta terrori-iskusta työajalla? Kysymys liittyy erityisesti työntekijöihin, jotka tekevät työtä toisen osapuolen tiloissa, ja joilla on pääsy julkisiin- ja yksityisiin tiloihin työtehtävän toteuttamiseksi. Käytäntö, miten pitkälle työnantajan tulee taata työntekijänsä soveltuvuus tehtävään ja vastata työntekijän aiheuttamista vahingoista, vaihtelee maittain.
 

Miksi yritys tarvitsee erillisen terrorismivakuutuksen? 


Terrorismiturvan kattavuus eri vakuutusyhtiöiden tuotteissa voi vaihdella, joten yrityksen kannattaa ottaa selvää, kuinka terrori-iskun vahingot ovat katettuna omissa vakuutuksissa. Erillisestä terrorismivakuutuksesta hyötyvät kaikki yritykset, jotka näkevät terrorismin riskinä liiketoiminnalleen, eivätkä nykyiset vakuutukset anna riittävää suojaa. Yhä useammat ostoskeskukset, lentokentät, tapahtumien järjestäjät ja energialaitokset ostavat erillisen terrorismivakuutuksen, mutta myös tuotannolliset yritykset ovat alkaneet kiinnostua turvasta. Mitä kansainvälisempi yritys on kyseessä, sitä ajankohtaisempaa erillisen terrorismivakuutuksen harkitseminen on.

Terrorismivakuutuksen kylkeen ostetaan usein poliittisen väkivallan turvaa, joka kattaa erityyppisistä poliittisista mellakoista aiheutuvia vahinkoja. 

Miten terrorismivakuutuksen saa Suomessa?


Suomalaiset vakuutusyhtiöt eivät tarjoa varsinaista erillistä terrorismivakuutusta, mutta vakuutuksen voi saada Suomessa, Pohjoismaissa ja Lontoossa sijaitsevilta kansainvälisiltä vakuutusyhtiöiltä. Jos haluat keskustella teidän yrityksenne terrorismivakuutuksen tarpeesta, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
 

Lisätietoja

Jenni Valkeapää
Property and Projects Practice Leader
+358 201 266 307
[email protected] 


Tutustu myös näihin:

Terrorismiriskien hallinta
Poliittisten riskien hallinta

Ota yhteyttä Expand
* Pakolliset tiedot


  Virheellinen sähköpostiosoite 
 
sulje lomake

Lisätietoja

Tilaa uutiskirje