Finland


Traineena Aonilla

Aug 31, 2021 | Juhani Pietarila

Olen Juhani Pietarila ja olen ollut Aonilla kuusi kuukautta harjoittelijana koronapandemian sävyttämänä aikana maalis- elokuussa 2021. Koronavirus on näkynyt kaikkien arjessa mm. erilaisina rajoituksina ja luonnollisesti vaikuttanut myös minun harjoitteluuni. Koronasta huolimatta viimeiset kuusi kuukautta ovat menneet todella nopeasti Aonilla työskennellessä.

Työskentelin merkittävän osan ajasta etänä ja tämän takia kohtaamiset työkavereiden kanssa kasvokkain jäivät harmillisesti vähemmälle. En kuitenkaan koe, että työyhteisö olisi jäänyt tämän takia minulle etäiseksi sillä esimerkiksi tiimimme tapasi viikoittain etäyhteyden välityksellä. Lisäksi viikoittain koko henkilöstölle etänä järjestetyt Townhall-tapaamiset pitivät työntekijät ajan tasalla Aoniin liittyvistä asioista. Olen aina saanut myös apua ja avun kysymiseen tarvittaessa ovat kaikki kannustaneet etätyöskentelystä huolimatta. Siispä etätyöpainotteisena aikanakin Aonin työyhteisöön on ollut helppo päästä osaksi ja lähimmät kollegat ovat tulleet hyvin tutuiksi.

Suoritin opintojani loppuun töiden ohella ja valmistuin Aalto-yliopistosta kauppatieteiden kandidaatiksi harjoittelujaksoni aikana. Töiden ohella opiskeluun suhtauduttiin Aonilla kannustavasti ja tuntui, että opinnoistani oltiin kiinnostuneita. Pääaineena opinnoissani oli taloustiede ja sivuaineina opiskelin rahoitusta, sekä tietojenkäsittelytiedettä. Traineeksi hakeminen ei kuitenkaan edellytä tietynlaista opintotaustaa, vaan tärkeämpää on kiinnostus vakuutusalaa ja riskienhallintaa kohtaan. Aiempaa kokemusta vakuutusalalta ei myöskään traineen tehtävässä menestymiseen edellytetä, vaan tämä on loistava paikka nähdä vakuutusalaa syvemmin ja kerryttää kokemusta alasta.

Työtehtäväni koostuivat pitkälti rutiininomaisesta vakuutusdokumenttien käsittelystä, asiakaspalvelusta ja yleisistä toimistotehtävistä. Pääsin olemaan laajasti yhteyksissä eri henkilöihin Aonilla, vakuutusyhtiöissä kuin asiakasyrityksissäkin. Päivittäisten tehtävien lisäksi olen päässyt avustamaan erilaisissa projekteissa ja tehtävissä, joiden kautta olen päässyt näkemään Aonin toiminnan osa-alueita laajemmin. Laadukkaan tehtävään perehdyttämisen lisäksi traineille järjestetään perehdytyksiä Aonin eri tiimien toimintaan. Perehdytykset Aonin eri tiimien toimintaan ja sitä kautta Aonin tarjoamiin palveluihin olivat mielestäni trainee jakson parhaimpia ja mielenkiintoisimpia hetkiä.

Minulla ei ollut aiempaa kokemusta vakuutusalasta hakiessani traineeksi Aonille, joten tämä kuuden kuukauden jakso on ollut erittäin opettavainen. Olen tyytyväinen, että pääsin Aonilla tutustumaan hyvässä opissa minulle uuteen alaan. Työskentely traineena Aonilla tarjoaa hyvän mahdollisuuden nähdä vakuutusalaa ja globaalin yhtiön monimuotoista toimintaan. Suosittelen hakemaan traineen paikkaa Aonilta, mikäli vakuutusala kiinnostaa ja haluaisit päästä kartuttamaan arvokasta työkokemusta työuran alkuun.