Finland


Traineena Aonilla by Sofia Vanhala

Sep 14, 2021 | Sofia Vanhala


Olen Sofia Vanhala ja juuri päättämässä kuuden kuukauden trainee-jaksoani Aonilla. Harjoittelujakson aikana viimeistelin graduni ja valmistuin Valtiotieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta. Opiskelin pääaineena taloustiedettä ja sivuaineena yritysjuridiikkaa.

Päädyin hakemaan Aonille, vaikkei minulla ollut aiempaa vakuutusalan tuntemusta. Tämä ei haitannut, sillä olen oppinut valtavasti vakuutusalasta ja Aonin toiminnasta. Perehdytykseen kuului jokaista tiimiä käsittelevä kokonaisuus, jossa tiimien toimintaa käytiin läpi pintaa syvemmältä. Tämä havainnollisti hyvin, mitä eri tiimit ja itse vakuutusmeklarit käytännössä tekevät.

Suoritin harjoitteluni Client Service -tiimissä. Päivittäiset työtehtävät sisälsivät vakuutusdokumenttien käsittelyä, asiakaspalvelua, laskutukseen liittyviä tehtäviä sekä yleisiä toimistotöitä. Pääsin myös avustamaan meklareita pienemmissä projekteissa. Reippaasta ja työskentelyotteesta ja palvelualttiudesta onkin hyötyä traineen tehtävässä. Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen työtä tehtiin osin etänä. Tämän vuoksi monista kollegoista on jäänyt vain nimet mieleen, sillä useita heistä ei päässyt kasvotusten tapaamaan. Etäkokouksista on kuitenkin tullut arkea ja niissä pääsee tapaamaan kollegoita. Oman tiimin viikkopalaverit mahdollistavat myös rennon rupatteluhetken työkavereiden kanssa. Vaihtelua toivat myös päivät, kun pääsi toimistolle ns. ihmisten ilmoille.

Kansainvälisyys on yrityksen toiminnassa vahvasti läsnä, sillä onhan Aon noin 50 000 työntekijän kansainvälinen yritys ja toimintaa on 120 maassa. Suomen työyhteisön koen ilmapiiriltään positiiviseksi, ja apua mieltä askarruttavissa kysymyksissä saa matalalla kynnyksellä.

Harjoittelu Aonilla on laajentanut tietämystäni vakuutusalasta ja sen toimintatavoista. Mikäli haluaa monipuolisia työtehtäviä kansainvälisessä organisaatiossa, suosittelen ehdottomasti hakeutumaan harjoittelijaksi Aonille. Ennestään vakuutusalan tuntemusta ei tarvitse olla, vaan mielestäni halu uuden oppimiseen on avainasemassa. Mielekkäitä työtehtäviä on varmasti luvassa.