Finland
Aonin raportti nostaa esiin finanssialan toimijoiden merkittävimmät uudet uhkat

Aonin raportti nostaa esiin finanssialan toimijoiden merkittävimmät uudet uhkat

2017 EMEA Financial Institutions Industry Report

  • Innovoimisessa epäonnistuminen ja disruptoivat teknologiat nousevat finanssialan toimijoiden top 10 riskeiksi ensimmäistä kertaa
  • Innovoimisen epäonnistuminen on nyt top 5 riski ja se vaikuttaa suoraan yritysten tulokseen

24 % finanssialan toimijoista kertoo, että he ovat kärsineet taloudellisia tappioita viimeisen 12 kuukauden aikana innovoinnissa epäonnistumisen takia

  • Disruptoivien teknologioiden uhka nähdään top 10 riskinä

83 % yrityksistä pelkää, että niiden liiketoiminta on vaarassa hävitä itsenäisille fintech-yhtiöille

9 % yrityksistä vahvistaa, että ne ovat jo kärsineet taloudellisia menetyksiä disruptoivien teknologioiden takia

  • Kyberuhka jatkaa nousuaan riskilistalla siirtyen top 5 riskiksi
  • Vahinkojenhoitopalvelu on nyt tärkein tekijä vakuuttajan valinnassa (aikaisemmin 5. tärkein tekijä)


LONTOO (6.11.2017) – Aon plc (NYSE: AON), globaali vakuutusmeklari- ja riskienhallintapalveluita tarjoava yritys, on julkaissut EMEA-alueen toimialaraportin, joka käsittelee finanssialan yritysten kohtaamia keskeisimpiä riskitekijöitä.

Finanssiala kamppailee yhä monimutkaisempien haasteiden ja kehittyvien riskien kanssa. Aonin raportti tarjoaa monipuolisen toimiala-analyysin merkittävimmistä riskeistä, joita finanssialan yritykset tänä päivänä kohtaavat, ja miten tämän näkymän odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa.

2017 EMEA Financial Institutions Industry Report tarkastelee neljää avainaluetta: fintech, kyber, terveys ja luottoriski. Tämän lisäksi raportti korostaa eroja EMEA-alueen ja globaalien trendien välillä.

Jo toista kertaa peräkkäin vahinko brändille ja maineelle sekä talouden hidastuminen arvioitiin kyselyssä suurimmiksi riskeiksi. Finanssialan toimijoiden kokema uhka välikäden poistamista kaupallisesta transaktiosta, disruptiosta ja fintechistä ovat nousseet. Epäonnistuminen innovoinnissa sekä muuttuviin asiakastarpeisiin vastaamisessa ovat nyt top 5 riskejä.

Enrico Nanni, Aonin Chief Commercial Officer EMEA Specialty kommentoi: ”Finanssialan toimijoiden riskiympäristö kehittyy edelleen nopeasti, sillä riskin suuruus, laajuus ja monimutkaisuus lisääntyvät globaalisti. Erityisesti maine säilyy kriittisenä tekijänä finanssialan yrityksille. Tämä tulee esille siinä, että vahinko brändille ja maineelle on arvioitu jo toista vuotta top 1 riskiksi. On myös kiinnostavaa nähdä, että kehittyvä taloudellinen näkymä ja trendi kohti välikäden poistamista kaupallisista transaktioista heijastuvat innovoinnin puutteen ja disruptoivien teknologioiden nousuun top 10 riskeiksi, kun finanssialan toimijat painivat nopeasti muuttuvien kuluttaja- ja korporaatiotottumuksien kanssa.”

Herman Kerremans, Aonin Head of EMEA Financial Institutions lisää: ”Finanssimarkkinoiden disruptio viime vuosikymmenellä vahvisti, että riskienhallinta on avain kasvun ja kannattavuuden saavuttamisessa nykyisessä ympäristössä, jossa on enemmän sääntelyä, pitkittynyt alhainen korkotaso ja tiukat pääomavaatimukset."

Tuuli Paasilehto, Aon Finlandin Managing Director sanoo: ”Keskustellessamme suomalaisten finanssialan toimijoiden, pankkien ja vakuutusyhtiöiden operatiivisista riskeistä vastaavien henkilöiden kanssa, kohtaamme samat huolet. Kehitysprojektien viivästyminen ja epäonnistuminen, kilpaileville teknologioille häviäminen ja peruspalvelujen pettäminen ovat erityisesti avainhenkilöiden pysyvyyteen ja saatavuuteen liittyvä liiketoiminnan jatkuvuuden riski. Kyberuhkan osalta on ymmärretty, että teknologioiden pitävyys tietoturvan takaajana on usein pienemmässä roolissa kuin ihmisten toimintaan liittyvä riskitietoisuus ja riskienhallinta."

"Me avustamme finanssiyhtiöiden johtoa ottamaan haltuun operatiiviset riskit ja miettimään niihin sopivat hallintakeinot riskinottohalukkuuden ja riskinkantokyvyn mukaan. Kansainvälinen finanssialan asiantuntemuksemme parantaa asiakkaidemme tarvitseman vakuutusturvan saatavuutta ja laatua sekä liiketoiminnan kustannusten ennustettavuutta ja hallintaa. Autamme pankkeja ja vakuutusyhtiöitä myös pienentämään avainhenkilöriskiään ja siihen liittyviä henkilöstönvaihtuvuuden kustannuksia.”

Raportti perustuu Aonin globaaliin riskienhallintatutkimukseen sekä riskianalyysialustaan. Se on ladattavissa täällä.

Lisätietoja:

Tuuli Paasilehto, Managing Director, Aon Finland Oy +358 40 6318777 / [email protected]

Anna-Maria Varis, Cyber Specialist, Aon Finland Oy +358 50 326 2266 / [email protected]

Petri Selin, Financial Lines Specialist, Aon Finland Oy +358 50 527 3610 / [email protected]

Tietoa Aonista

Aon Finland on Suomen johtava yritysjohtajien neuvonantaja vakuuttamisessa, riskienhallinnassa sekä henkilöstöetuuksissa. Aon Finland suunnittelee ja ostaa suomalaisten yritysten riskeille rahoitusta vuosittain kymmenien miljardien eurojen arvosta. Vakuutusmeklarina Aon on vakuutusalan ammattilainen ja puolueeton asiantuntija, jonka avulla yritys voi tehostaa riskien sekä vakuutusratkaisujen hallinnointia. Aonin liiketoiminta on organisoitu maailmanlaajuiseksi verkostoksi, joka toimii 120 maassa 50 000 asiantuntijan voimin. Sen pääkonttori sijaitsee Lontoossa. Aon Finlandin liikevaihto oli vuonna 2016 12,6 miljoonaa euroa ja Aon Plc:n 11,6 miljardia dollaria. www.aon.fi

Seuraa Aonia Twitterissä: https://twitter.com/AonFinland

Lisätietoja