Finland
Kattavatko vakuutuksesi riskiä myös Yhdysvalloissa? Lue lisää FATCAsta

Kattavatko vakuutuksesi riskiä myös Yhdysvalloissa? Lue lisää FATCAsta ja sen 1.1.2017 voimaan tulleista muutoksista

FATCA, eli Foreign Account Tax Compliance Act on Yhdysvaltojen lainsäädäntöä. Sen tarkoituksena on parantaa Yhdysvaltojen verotussäännösten noudattamista ulkomaisissa investoinneissa. FATCAn velvoitteet koskevat myös vakuutusmaksuja, jos vakuutuksessa katetaan Yhdysvalloissa olevaa riskiä.

1.1.2017 alkaen lain piirissä ovat myös muiden kuin yhdysvaltalaisten asiakkaiden maksamat vakuutusmaksut. Säännöksillä on vaikutusta vakuutuksenantajien, vakuutuksenottajien ja vakuutusmeklareiden vero- ja raportointivelvollisuuksiin.

Lue lisää FATCAn vaikutuksista ja sen edellyttämistä toimenpiteistä asiakastiedotteestamme.

Yhteystiedot