Finland
Kuinka hyvin työntekijänne tuntevat yrityksenne henkilöstöetuudet?

Kuinka hyvin työntekijänne tuntevat yrityksenne henkilöstöetuudet?

Kun yrityksen HR-päälliköltä kysytään, mitä henkilöstöetuuksia työntekijöille tarjotaan, saadaan yleensä selkeä vastaus. Kun samaa kysytään työntekijöiltä, huomataan, että etuudet eivät ole laajasti tiedossa. Tiedätkö, mitä yrityksesi menettää, kun monelta jää etuudet hyödyntämättä?

Työnantajat maksavat vapaaehtoisista ja lakisääteisistä henkilöstöetuuksistaan suuret summat vuodessa, mutta työntekijät harvoin tietävät, mitä kaikkea heille on tarjolla. Etuuksien todellista sisältöä ei tunneta.

Vahingon sattuessa harvalle on selvää, miten korvaustilanteessa kannattaa toimia. Jos henkilöstöetuuksien viestintä ei ole tavoittanut yrityksen jokaista työntekijää, asioiden selvittämiseen kuluu helposti HR:n tai työntekijän omaa työaikaa. Etuudet on tärkeä olla helposti tarkistettavissa erityisesti silloin, kun niille on akuutti tarve. Pahimmillaan etuuksia ei osata hyödyntää ollenkaan, jolloin esimerkiksi hoitoon pääsy voi viivästyä ja työhön tulee tarpeetonta keskeytystä tai hidastumista.

Onnistunut henkilöstöetuuksien viestintä tavoittaa työntekijän oikealla hetkellä

Tyypillinen tapa tiedottaa henkilöstöetuuksista on luetella etuudet yrityksen intranetissä tai neuvoa työntekijöitä henkilökohtaisesti.

Onnistuneessa henkilöstöetuuksien viestinnässä etuuksista kerrotaan työsuhteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Merkittäviä yksittäisiä tilanteita ovat esimerkiksi:

  • rekrytointi- ja perehdytysprosessi
  • työntekijän akuutti tarve käyttää etuutta
  • muutokset etuuksissa
  • työsuhteen päättyminen – mitä etuuksille tapahtuu

Viestinnässä tärkeää on tavoittaa jokainen työntekijä oikea-aikaisesti, jatkuvasti sekä työntekijälle helpolla tavalla. Henkilöstön sitoutumisen näkökulmasta on hyödyllistä, että pelkän etuuksien luetteloinnin sijaan työnantaja kertoo, mitä hyötyä mistäkin etuudesta on työntekijälle, myös taloudellisesti.

Kun henkilöstöetuuksien viestintä on onnistunutta, työntekijöiden lisäksi työnantaja hyötyy siitä monin eri tavoin:

  • Työntekijät ymmärtävät ja arvostavat työnantajan hankkimia etuuksia
  • Yritys saa tarjoamistaan etuuksista maksimaalisen hyödyn ja näkyvyyden
  • Laajat henkilöstöetuudet vaikuttavat positiivisesti työnantajamielikuvaan
  • Etuudet edistävät yrityksen liiketoimintastrategian toteutumista
  • Tehokas viestintä vapauttaa HR:n aikaa muihin tehtäviin


Benefits Guide – henkilöstöetuutenne selkeästi yksissä kansissa, digitaalisesti

Mitä jos yrityksenne henkilöstön käytössä olisi omalla visuaalisella ilmeellä toteutettu etuusopas, johon on vedetty yhteen kaikki olennainen tieto henkilöstöetuuksistanne?

Aon voi auttaa teitä viemään etuuksien sisällön, kuten vakuutusten korvauspiirin, toimintaohjeet sekä palveluntarjoajien yhteystiedot, selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa samoihin kansiin. Oppaaseen laitettavia etuuksia voivat olla esimerkiksi työterveyshuolto, matkavakuutukset, lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutukset ja lounasetuudet.

Benefits guide on osa Aonin henkilöstön vakuuttamiseen ja työterveyshuollon palveluihin keskittyvää asiantuntijapalvelua. Muita palvelujamme ovat esimerkiksi vakuutusten ja palvelujen kilpailutukset sekä vakuutus- ja etuuskokonaisuuksien suunnittelu- ja hallinnointipalvelut.

Haluatko keskustella teidän yrityksenne henkilöstöetuuksien viestinnästä? Ota yhteyttä!

Anne Lumiaho

m +358 40 649 4995
[email protected]

Hanne-Riina Hämäläinen

m +358 40 620 8826
[email protected]

Henkilöstöetuuksien viestintä

Lisätietoja

Uutiskirje