Finland
Picture banner - new employee

Tervetuloa työtapaturmavakuuttamisen asiantuntijatiimiin Anne Lautamäki

Olen Anne Lautamäki, uusi työtapaturmavakuuttamisen asiantuntija Aon Finlandilla. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri. Ennen uraani Aon:illa työskentelin yli kymmenen vuotta vakuutusyhtiössä työtapaturmavakuuttamisen parissa. Vakuutusyhtiöurallani työskentelin asiantuntijana, underwriterina ja tiimiesimiehenä. Pitkän vakuutusyhtiöuran jälkeen on mielenkiintoista päästä katsomaan tapaturmavakuuttamisen markkinaa laajemmasta näkökulmasta.
 
Työtapaturmavakuuttaminen on muuttunut paljon kymmenvuotisen urani aikana. Suuremmille asiakkaille tarjotaan erikoismaksujärjestelmiä, joissa asiakkaan omat korvaustilastot vaikuttavat vakuutusmaksuun. Markkinoilla olevat maksujärjestelmät ovat monipuolistuneet, ja eri tyyppisiä vaihtoehtoja on tarjolla paljon. Nykyisin myös aiempaa pienempien yritysten on mahdollista siirtyä erikoismaksujärjestelmiin. Erikoismaksujärjestelmään siirryttäessä asiakkaan on mahdollista saada vakuutusmaksuun hintahyötyä, mikäli vahinkokehitys on hyvää. Asiakkaalle voidaan räätälöidä sopiva erikoismaksujärjestelmä asiakkaan omaan riskinkantokykyyn ja -haluun nähden. Työtapaturmavavakuutuksen vakuutusmaksut voivat olla merkittäviä, joten ajanmukaisesti hoidettu ja päivitetty maksujärjestelmä on asiakkaan etu.
 
1.1.2020 työtapaturmavakuutusyhtiöt alkavat hyödyntämään täysipainoisesti tulorekisteriä. Tulorekisterin myötä perinteinen vuosi-ilmoitusmenettely poistuu, sillä vakuutusyhtiöt hakevat vakuutusmaksun perusteena olevat palkat suoraan tulorekisteristä. Tulorekisteri luo tulevaisuudessa mahdollisuuksia myös entistä reaaliaikaisempaan maksun määräytymiseen, ja tätä kautta vakuutusmaksujen parempaan budjetoitavuuteen.
 
Työtapaturmavakuutus on kattava vakuutuslaji ja osa sosiaaliturvaamme. Vuonna 2020 astuu voimaan myös uusi työaikalaki, jonka oletetaan entisestään lisäävän etätöiden tekemistä. Etätöiden yleistyttyä on hyvä huomata, että työtapaturmavakuutuksella ei saavuteta etätöissä kovin kattavaa turvaa. Etätyön vakuuttamiseen on tarjolla etätyövakuutuksia tai vielä kattavampaa vapaa-ajan tapaturmavakuutusta, joka kattaa etätyön lisäksi työntekijän vapaa-ajan. Vapaa-ajan vakuutus on myös hyvä työsuhde-etu, jolla voidaan parhaassa tapauksessa sitouttaa työntekijöitä. Nyt onkin hyvä aika pohtia, onko vakuutusturva riittävällä tasolla myös etätyössä ja työntekijän vapaa-ajalla.
 
 
 

Yhteyttä


Anne Lautamäki  
Practice Specialist (Workers’ Comp)
+358 40 704 1010
[email protected]